Jouke Smeding

Greyt Controller

"Hard werken & plezier zijn de basis voor succes!"


Jouke is een enthousiaste, ambitieuze, flexibele financial met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast heeft hij een gezonde no-nonsense mentaliteit en een brede basis binnen (financial) control, reporting en accounting. Jouke heeft ervaring in het leidinggeven aan kleine teams en is ervan overtuigd dat het verschil in organisaties gemaakt wordt door de mens, medewerker & het team. Daarom ligt zijn focus op het samen tot structurele verbeteringen komen.

Slide
"Jouke Smeding is in de huidige situatie/fase waarin Juicebrothers zit de juiste man voor ons in zijn huidige rol als interim controller. Hij is van toegevoegde waarde in onze financiële organisatie."
Juice Brothers

Highlights

Switch in de strategie van JuiceBrothers bewerkstelligd door inzichten te verschaffen in de prestaties van de verschillende verkoopkanalen.

Succesvol inrichten en optimaliseren van een Financial Shared Service Center bij IHC IQIP.

Als meewerkend voorman verantwoordelijk voor de volledige boekhouding en rapportage van alle Scan Modul entiteiten.

Werkervaring

Branche: Professional service

All Your BI inventariseert informatiebehoeften en implementeert PowerBI oplossingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Hoofd verantwoordelijk voor de financiële kolom van All Your BI;
 • Professionaliseren van de interne administratie;
 • Ondersteunen van de groeidoelstellingen.

Branche: Impact

SustainCERT certificeert Co2 reductie van andere bedrijven, o.a. door het ontwikkelen van eigen digitale oplossingen. Zo ondersteunen zij bedrijven die actie willen ondernemen in het terugdringen van onze uitstoot.

Verantwoordelijkheden:

 • Als Head of Accounting & Control verantwoordelijk voor het heden en verleden aan Financiële cijfers;
 • Aansturen van het Finance team;
 • Doorvoeren van structurele verbeteringen, zowel in processen als qua systeemfunctionaliteiten.

Branche: Logistiek

Gio Coffee ontwikkelt koffie machines en verkoopt en verhuurt deze. Daarnaast levert zij alle gelieerde producten die je in een koffie station kunt vinden (thee, koekjes, bekers, roerstaafjes, cup-a-soup, etc).

Verantwoordelijkheden:

 • Als Teamlead Finance verantwoordelijk voor het heropbouwen van het Finance team;
 • Doorvoeren van structurele verbeteringen, zowel in processen als qua systeemfunctionaliteiten;
 • Terugdringen van operationele achterstanden en daarmee verhogen van liquiditeitspositie.

Branche: Maakindustrie

IQIP maakt, verhuurt en verkoopt heimachines voor het leggen van funderingen voor met name offshore wind projecten.

Verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden van de fusie van één van de dochters in IQIP BV, inclusief boekhoudkundige verwerking;
 • Opstellen IFRS16 verloopoverzichten incl. onderliggende documentatie voor de gehele IQIP groep;
 • Corrigeren van personeelskosten naar kostenplaatsen, inclusief repareren van het proces.

Branche: Uitzendbranche

Pro Industry is het specialistisch uitzendbureau voor de procesindustrie en marktleider in Nederland.

Verantwoordelijkheden:

 • Inrichten van de rapportage tool BrightAnalytics;
 • Overdragen beheer rapportage tool aan Pro Industry.

Branche: E-commerce & Retail

JuiceBrothers produceert en verkoopt koudgeperste sappen via hun website en een aantal flagship stores in Amsterdam.

Verantwoordelijkheden:

 • Maandelijks rapporteren van cijfers aan het management en de STAK;
 • Verbeteren van de inrichting van de boekhouding, om zo tot diepere inzichten te komen;
 • Contactpersoon tussen het externe administratiekantoor en JuiceBrothers;
 • Opschonen balans voor jaarrekening.

Branche: Groothandel

PDG is een groep die zich richt op het kopen en verkopen van motoronderdelen aan B2B klanten in heel Europa.

Verantwoordelijkheden:

 • Aansturen Finance team (2,5 FTE);
 • Controller van de Holding maatschappijen;
 • Optimaliseren en digitaliseren van diverse Finance processen, zowel binnen de Holding als haar dochters.

Branche: Kinderopvang

De Blokkenhut is een kinderopvang & BSO in Amsterdam.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van een Frisse blik op de Finance organisatie.

Branche: Vastgoed

BPD is de grootste ontwikkelaar van Nederland.

Verantwoordelijkheden:

 • Onderzoeken werkelijke directe kosten versus afgegeven begroting;
 • Meer/minderwerk in kaart brengen.

Branche: E-commerce & Retail

Pink Gellac verkoopt gel nagellak via hun site en flagship store in The Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Verantwoordelijkheden:

 • Overzichtelijke werkelijke en historische cijfers opzetten en rapporteren, inclusief normalisaties, voor toekomstige investeerders;
 • Analyseren en toelichten schommelingen in historische cijfers.

Branche: Maakindustrie

Envision helpt mensen met een beperking aan het zicht door de visuele wereld om hen heen uit te spreken.

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen ‘red flag report’ voor toekomstige investeerders.

Branche: Maakindustrie

IHC IQIP maakt, verhuurt en verkoopt heimachines voor het leggen van funderingen voor met name offshore wind projecten.

Verantwoordelijkheden:

 • Rapporteren tweewekelijkse liquiditeitsprognose inclusief afwijkingen analyse;
 • Opstellen IFRS16 verloopoverzichten incl. onderliggende documentatie voor de gehele IQIP groep.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van opdrachten bij Greyt klanten binnen het financiële domein.

Branche: Maakindustrie

Verantwoordelijkheden: 

 • Aansturen van het Finance team (4 FTE);
 • Het continu verbeteren van de financiële afdeling, o.a. door automatiseringsslagen en het verbeteren van de rolduidelijkheid;
 • Het opzetten van een Financial Shared Service Centre voor de IHC IQIP groep;
 • Houden van cost control gesprekken met de afdelingsmanagers;
 • Reviewen van de maandcijfers van de individuele units;
 • Consolideren en rapporteren van geconsolideerde actuals;
 • Bewaken van processen bij optimalisatieslagen of implementatie nieuwe IT software.

Branche: Zorg

Jeugd- en opvoedhulp in de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor juiste verwerking maandcijfers;
 • Opbouwen budget 2017.

Branche: Financiële detachering

Verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van interim opdrachten binnen Accounting en Control;
 • Coachen van Young Graduates.

Branche: Maakindustrie

Verantwoordelijkheden:

 • Het aansturen van het Finance team (6 FTE) in de rol van meewerkend voorman;
 • Het in kaart brengen en invoeren van procesverbeteringen voor urenverantwoording en maandafsluitingstaken;
 • Opzetten van een investeringsrapportage (CAPEX);
 • Reviewen van de maandcijfers van de individuele units;
 • Consolideren en rapporteren van geconsolideerde actuals.

Branche: Woningcoöperatie

Verantwoordelijkheden:

 • Het in kaart brengen van de afdeling Financiële informatievoorziening, waaronder de manier van samenwerken, de cultuur, onderlinge verhoudingen etc.;
 • Opzetten balansspecificaties ter voorbereiding op de jaarrekening.

Branche: Maakindustrie

Verantwoordelijkheden:

 • Als meewerkend voorman verantwoordelijk voor de volledige boekhouding en rapportage van alle 8 Scan Modul entiteiten;
 • Aansturen van het Finance team 4 FTE.

 

Branche: Maakindustrie

Verantwoordelijkheden:

 • Controleren van alle projecten inclusief regelmatige meetings met de project managers;
 • Maandelijkse afsluiting en rapportage, inclusief alle statische analyses en onderbouwing voor de rapportage richting cluster.

Branche: Chemische industrie

Verantwoordelijkheden:

 • Controleren grootboekrekeningen 2012 ter voorbereiding op jaarrekening;
 • Updaten grootboekrekeningenschema incl. mapping.

Branche: Olie- en gaswinning

Verantwoordelijkheden:

 • Consolidatie en rapportage van geconsolideerde cijfers.

Branche: Olie- en Gaswinning

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de maandafsluiting;
 • Boeken & betalen van inkoopfacturen.

Branche: Notariaat

Verantwoordelijkheden:

 • Maken, ontwerpen en passeer-klaar maken van akten;
 • Besprekingen met clienten & telefoonafhandeling.