Privacyverklaring

Greyt Nederland B.V. (hierna te noemen Greyt), gevestigd aan Lloydstraat 210, 3024 EA te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan horen we het graag! Je kunt ons bereiken via info@greyt.nl.

Persoonsgegevens die Greyt verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt:

Sitebezoek & reageren op een contactformulier

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een contactformulier, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Klantgegevens en datasets

Zodra je een licentieovereenkomst met ons tekent ben je een klant. We slaan je persoonsgegevens (naam, emailadres, functie, bedrijfsnaam, telefoonnummer, adres, BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer) op in ons facturatiesysteem. Afhankelijk van het product dat je afneemt hebben wij toegang nodig tot je bedrijfsdata. Dit kan zijn in de vorm van datasets, datawarehouses en/of andere bedrijfsrapportages en/of boekhoudpakketten. Om toegang te krijgen tot deze data vragen we je om, in samenhang met de licentieovereenkomst, een verwerker overeenkomst te tekenen, waarin we duidelijk uitleggen met welk doel we de gegevens verwerken.

Aankoop / afname training en webinar

Volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam worden gedeeld met Greyt en de trainers binnen Greyt, zodat deze de training of het webinar optimaal kan laten aansluiten op de groep deelnemers. Greyt kan contact opnemen met de deelnemer. Adres- en betaalgegevens worden verwerkt in Severa, ons klant/facturatiesysteem. Indien overige verstrekte gegevens gebruiken wij puur voor analyse-doeleinden en belanden in onze backoffice van Severa. Klanten en deelnemers aan de training en/of webinar worden dan wel opgenomen in Severa of in Active Campaign, het CRM systeem van Greyt.

Download e-book

De gevraagde gegevens in het download formulier slaan we op in ons CRM systeem. Deze gegevens gebruiken we na jouw actieve consent voor het verstrekken van content.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Greyt verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel verwerkt Greyt persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
  • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Greyt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Greyt persoonsgegevens bewaart

Nadat je een product of dienst hebt afgenomen bij Greyt blijf je maximaal 2 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens door Greyt met derden

We delen, verhuren of verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Greyt, met wie elk verwerkers overeenkomsten afgesloten zijn: Severa, ActiveCampaign, Hotjar, Zapier, Google Suite, RS Finance en Microsoft.

Trainers

Onze trainers zijn medewerkers van Greyt, daarvoor geldt een verwerkersovereenkomst om de gegevens van onze deelnemers aan trainingen en webinars te beschermen.

Partners

Onze partners zijn werkzaam binnen Greyt en hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook sluiten zij samen met hun klanten in samenhang met de licentieovereenkomst voor een af te nemen product ook een verwerker overeenkomst af.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greyt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greyt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Greyt persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@greyt.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
  • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
  • Alle medewerkers, daarmee ook de Partners, van Greyt die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Greyt gebruikt

Omwille van de nieuwe AVG/GDPR wetgeving is Greyt bezig om een cookie melding te plaatsen op de website.

Momenteel maken we dan ook geen gebruik van cookies. Dit kan nagegaan worden via www.cookiechecker.nl/.

Ter verduidelijking
Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  

[Versie 2.0 – mei 2018]