Een soepel jaarrekeningproces zonder hoofdpijn – mijn aanpak als CFO

Oh ja, die jaarrekening, dat moet ook nog……

Wij horen dit regelmatig in gesprekken met potentiële klanten. Klanten die wij tegenkomen in ons uitgebreide netwerk. Wij herkennen dit ook, weten dat de jaarrekening vaak als een verplicht nummertje voelt. En dat het naast de normale, vaak drukke werkzaamheden moet worden ingepland. Grote ondernemingen gebruiken de jaarrekening als onderdeel van hun marketing. Ze schetsen een beeld voor analisten, beleggers, banken en journalisten, ze presenteren hun strategie en vertellen hoe goed zij zijn.

Kleinere ondernemers hebben die behoefte veel minder. Hun marketing is gericht op producten, op het bedienen van klanten, op de markt. Klanten lezen geen jaarrekening, de relatie tussen het aantal verkopen en de jaarrekening is er niet. En dus is de jaarrekening een vervelende en vaak tijdrovende verplichting.

Met dit blog wil ik je laten zien dat het anders kan

Soepel en zonder hoofdpijn. Hier deel ik mijn ervaring en die van mijn Greyt collega’s. Greyt is een netwerk van 25+ CFO’s en financieel managers. Greyt CFO’s ondersteunen de ondernemer part time, soms een aantal dagen per week maar vaker een aantal dagen per maand. De ondernemer houdt zo de kosten in de hand en heeft toch advies van een ervaren financial.

Gezamenlijk hebben we onze meters gemaakt in met name het financiële domein van kleinere, middelgrote en ook grote bedrijven. We kennen de klappen van de zweep. We weten precies wat een ondernemer, manager of directeur beweegt. En we weten wat er nodig is om een jaarrekeningproces soepel te laten verlopen.

De truc tot een soepel jaarrekeningproces

Vooropgesteld, echt leuk kunnen we het niet maken maar de juiste aanpak wel een stuk aangenamer. De truc zit hem in de inbedding van de jaarrekening in het rapportageproces. Een betere afstemming en daardoor betere relatie met de accountant helpt ook enorm.


Is jouw organisatie zo groot geworden dat je te maken krijgt met wettelijke accountantscontrole? Lees dan het blog van mijn collega Ed van Viegen over de voorbereiding op deze controle, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.


Onze ervaring vertelt dat je het maken van een jaarrekening enorm vergemakkelijkt bij een goede, liefst maandelijkse rapportage als sluitstuk op een maandelijkse afsluiting in het financiële pakket. Zo’n maandrapportage hoeft echt niet iedere maand alle details te bevatten. Bij het gros van de ondernemingen volstaat een meer diepgaande controle en analyse van de cijfers op kwartaalbasis. Dan is de rapportage over het vierde kwartaal al een uitstekende opmaat naar de jaarrekening.

Een periodieke rapportage wekt ook vertrouwen bij een accountant. Nodig de accountant bijvoorbeeld uit voor de bespreking van de halfjaarcijfers. Zo kunnen veel vragen al behandeld worden en heeft de accountant een veel beter beeld van de stand van zaken.

Wij adviseren ook altijd om het bezoek van de accountant goed voor te bereiden. Vraag daartoe een opleverlijst bij de accountant. Het opleveren van de gevraagde stukken vooraf aan het bezoek van de accountant levert beduidend minder vragen op.

Ook belangrijk: spreek tijdens de controle van de jaarrekening dagelijks af met de accountant om de voortgang te bespreken. Doe dit telefonisch of plan indien mogelijk een korte meeting in. Schuif daar als ondernemer of manager gerust bij aan. Die bespreking biedt de accountant de gelegenheid om vragen te stellen en de ondernemer kan het verhaal achter de cijfers duiden.

Hoe een Greyt CFO hierop inspringt

Wij kunnen de ondernemer, manager of de financiële manager hierbij helpen. Wij merken dat we met onze ervaring toegevoegde waarde bieden. We hebben immers al zo vaak in de schoenen van de financiële man of vrouw gestaan en weten van de hoed en de rand.

En ja, dan weten we ook dat het soms niet is gelukt een juiste, tijdige en volledige jaarrekening te maken. Dan kunnen we natuurlijk als Greyt CFO inspringen en zorgen dat die er alsnog komt. Zo kan jij je bezighouden met de zaken die er echt toe doen.


Wil je weten op welke manier we jouw organisatie nog meer kunnen helpen met deze klus? Neem contact met ons voor een vrijblijvend gesprek. Ook als je Johan zelf wil spreken, bel ons op 010 – 257 99 77 of mail naar info@greyt.nl