De onschatbare waarde van het annual plan

Door Myriam Derksen – augustus 2023

Met het nieuwe jaar alweer in zicht, is het tijd om vast na te gaan denken over de plannen voor 2024 en te reflecteren op het afgelopen jaar. In het licht van de steeds veranderende zakelijke omgeving en marktdynamiek is een annual plan van onschatbare waarde. Het biedt bedrijven een kompas om koers te houden te midden van onzekerheid en om kansen te grijpen die zich voordoen. Daarnaast is het planningsproces zelf minstens zo waardevol als het uiteindelijke plan. Het managementteam wordt namelijk gedwongen om kritisch na te denken over de toekomst van het bedrijf en de beste manieren om succes te bereiken.

Het annual plan is een gedetailleerd (financieel) plan dat bedrijven opstellen voor de komende twaalf maanden. Het biedt een blauwdruk van de beoogde (financiële) doelen, strategieën en acties die het bedrijf zal ondernemen om deze doelen te bereiken. Het is een cruciaal instrument voor het behalen van zakelijk succes, omdat het dient als een routekaart om de prestaties van het bedrijf te sturen en te monitoren. Het is dan ook van groot belang om hier tijdig aan te beginnen.


Het belang van een annual plan

Bedrijven maken doorgaans een annual plan in het laatste kwartaal voorafgaand aan het nieuwe boekjaar. Dit stelt hen in staat om hun doelen en budgetten voor het komende jaar vast te stellen en ervoor te zorgen dat alle afdelingen en teams op één lijn liggen met de overkoepelende bedrijfsdoelstellingen. Het belang van een annual plan kan niet worden overschat. Het is een essentieel hulpmiddel om het bedrijf gefocust te houden op haar doelen en om de prestaties te meten en te evalueren. Een goed opgesteld annual plan helpt om financiële risico’s te beperken, kansen te identificeren en de operationele efficiëntie te vergroten. Het biedt tevens een leidraad voor investeringsbeslissingen, het aantrekken van financiering en het onderhandelen met stakeholders.

Het proces begint vaak enkele maanden voorafgaand aan het nieuwe boekjaar, waarbij alle relevante belanghebbenden betrokken zijn bij het verzamelen van gegevens, het analyseren van trends en het opstellen van prognoses. Tijdens het opstellen van zo’n annual plan zijn er een aantal elementen die niet mogen ontbreken:

  • Strategieën en Actieplannen: Om de gestelde doelen te bereiken, moeten er strategieën worden vastgesteld en vertaald worden naar concrete actieplannen voor elk aspect van het bedrijf.
  • Financiële Doelen en Prognoses: Duidelijk gedefinieerde financiële doelen voor omzet, winst, kasstroom en rendement op investeringen zijn de basis van het plan. Prognoses moeten realistisch zijn en gebaseerd zijn op grondige analyses van historische gegevens en markttrends.
  • Budgetten: Het annual plan moet een gedetailleerd budget bevatten dat de verwachte inkomsten en uitgaven weergeeft, inclusief kosten voor personeel, marketing, productie en andere bedrijfsuitgaven.
  • Risicobeheer: Het annual plan moet potentiële financiële risico’s identificeren en strategieën voor risicobeheer bevatten om schommelingen in de markt en andere onverwachte gebeurtenissen aan te pakken.
  • Monitoring en Evaluatie: Een effectief annual plan omvat meetbare KPI’s en een systeem om regelmatig de voortgang te monitoren en te evalueren, zodat aanpassingen kunnen worden gemaakt indien nodig.

Tips voor het opstellen van een goed annual plan

Het opstellen van een annual plan klinkt wellicht makkelijker dan het is. Vaak wordt het werk hierin onderschat of blijken doelen niet haalbaar. Belangrijk bij het opstellen van een jaarplan is:

  • Realisme: Zorg ervoor dat de doelen en prognoses haalbaar zijn op basis van de beschikbare middelen en de huidige marktomstandigheden.
  • Flexibiliteit: Houd rekening met veranderende omstandigheden en zorg voor een plan dat kan worden aangepast indien nodig.
  • Samenwerking: Betrek alle relevante belanghebbenden bij het planningsproces om ervoor te zorgen dat alle afdelingen en teams zich betrokken voelen bij het plan.
  • Gegevens gestuurd: Baseer het plan op feitelijke gegevens en grondige analyses in plaats van op onderbuikgevoelens.

Kortom, het annual plan is een fundamenteel instrument voor zakelijk succes. Door realistische doelen te stellen, strategieën te implementeren, risico’s te beheersen en regelmatig de voortgang te monitoren, kunnen bedrijven hun prestaties optimaliseren en een solide basis leggen voor toekomstige groei en duurzaamheid. En duurzame groei voor de toekomst is iets waar ik als CFO zeker naar streef.

Wil je meer lezen over het annual plan? Lees hier over de 7 tips voor een effectieve voorbereiding.

Direct praktische tips ontvangen én je vragen kunnen stellen aan een team van experts? Op donderdag 5 oktober organiseert Myriam Derksen samen met collega’s Tjeerd Dekker en Antoine van der Valk een online Q&A over het annual plan. Meld je hier aan.