Red eerst uzelf, dan pas uw accountant

Snelle duidelijkheid goedkeuring jaarrekening 2019

Opinie | Ed van Viegen, Johan de Boer en Hans Huiszoon, CFO’s van Greyt


“Heel Gallië bezet? Nee. Een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers en maakte het leven van de Romeinen in de omliggende legerplaatsen niet gemakkelijk.” U kent die tekst wel. Althans, daar moesten wij aan denken bij het nieuwe normaal van de Coronacrisis. Dat het normaal is geworden dat alles wat we kenden en deden is veranderd. Dat we heel veel moeten improviseren en veel sneller innoveren. Dat iedereen meedoet en in een veranderingsstand staat. Iedereen, behalve … uw accountant. Die zit zelf klem en zet bestuurders, directies en ondernemingen klem.

Sinds de start van de Coronacrisis zien wij als CFO’s dat accountants draconische eisen aan ondernemingen stellen omdat zij vastzitten aan stringente regelgeving rond de continuïteitsparagraaf in het jaarverslag. Dat zorgt voor een disproportionele druk bij ondernemingen, die nu wel iets anders aan hun hoofd hebben.

Wat is er aan de hand? In het jaarverslag 2019 moet een paragraaf opgenomen zijn over de continuïteit van de onderneming: de vermaledijde continuïteitsparagraaf. Hierin geeft de directie toelichting op de continuïteit van de onderneming. De accountant geeft in zijn verklaring een oordeel over die continuïteit. Simpel gezegd verklaart de accountant dat de onderneming over 12 maanden nog bestaat. Zie hier, in deze Coronacrisis tijd, het probleem. Wie weet in deze crisis of zijn onderneming over 12 maanden nog bestaat?

“Wie weet in deze crisis of zijn onderneming over 12 maanden nog bestaat?”

Ed van Viegen, CFO bij Greyt

De accountant maakt zich hier ook druk over, omdat hij bang is aangesproken te worden als de onderneming na een goedkeurende verklaring binnen 12 maanden failleert. Gezien de snelheid van deze crisis niet een geheel onrealistisch scenario. De accountant zadelt de onderneming op met zijn probleem. Wij zien om ons heen dat accountants draconische eisen stellen aan de onderbouwing van continuïteit als voorwaarde voor zijn goedkeurende verklaring. We zullen u besparen welke kwalitatieve en kwantitatieve informatie moeten worden aangeleverd om de accountant tevreden te stellen. Reken erop dat alleen grote corporates met stevige Finance afdelingen hiertoe, ten koste van veel inspanning en geld, in staat zijn.

Maar wat te denken van alle middelgrote ondernemingen die ook een goedkeurende accountantsverklaring nodig hebben? En die ook over een jaar nog willen bestaan. Die moeten knokken om de crisis door te komen. Die moeten hun medewerkers de onderneming laten redden in plaats van de accountant te redden.

“Ondernemingen hebben nú steun in de rug nodig: snel duidelijkheid over hun jaarrekening. Zodat ze door kunnen met échte maatregelen om de crisis het hoofd te bieden: met hun business bezig zijn. Dát is wat Nederland nu nodig heeft.”

Hans Huiszoon, CFO bij Greyt

Wij pleiten voor snelle versoepeling om accountants te verlossen van het continuïteits-juk met twee maatregelen. Ten eerste een snelle versoepeling van de regels rondom de continuïteitsparagraaf. De focus moet komen te liggen op de kwalitatieve en niet op de kwantitatieve onderbouwing. Laten we nu niet de kostbare tijd van ondernemingen verspillen aan vele kwantitatieve doorrekeningen van scenario’s. Die gaan ons geen enkele zekerheid geven.

Ten tweede moeten u en ik ons aanpassen. Wij zullen als maatschappij moeten accepteren dat accountants onder deze extreme omstandigheden geen zekerheid kunnen bieden over de continuïteit van door hen gecontroleerde ondernemingen. Dus als nú een goedkeurende verklaring wordt afgegeven aan een onderneming die het straks toch niet redt, dan zullen we dat moeten accepteren. Zonder dat we de accountant als zondebok aanwijzen.

“Een disclaimer rond de impact van de Coronacrisis op de jaarcijfers zou niet misplaatst zijn. Daarmee stellen we de onderneming maximaal in staat om te ondernemen in crisistijd en continuïteit te bewerkstelligen.”

Johan de Boer, CFO bij Greyt

Accountants hebben geen toverdrank, zoals Asterix en Obelix. Niemand kan nu een jaar vooruitkijken. Een ligt een opdracht voor overheid, accountants én ondernemers om samen op te trekken om deze verbeteringen snel te realiseren. Achteraf zal blijken hoe we door de crisis heen zijn gekomen. Wie het wel en wie het niet heeft gered. Pas dan weten we welke onderneming wel continuïteit had en welke niet. Achteraf is het mooi wonen.