Wim Boer

Greyt CFO

"Winst niet als doelstelling maar als resultaat."


Wim Boer is gericht op het bereiken van resultaat. Hij weet anderen in beweging te krijgen en daarbij gebruik te maken van ieders sterke kanten. Met zijn ruim 30 jaar ervaring als interim CFO, accountant en expert in fiscaal recht, is hij uitgegroeid tot een strategisch en tactisch business partner van de CEO en het MT. Zijn ervaringen heeft hij opgedaan in zowel familiebedrijven als ondernemingen met een aandeelhoudersstructuur tot wel 75 aandeelhouders.

Highlights

Parttime CFO in verschillende ondernemingen en zo die ondernemingen ondersteund in het waarmaken van hun groeiplannen, diverse financieringen gerealiseerd.

Inzichtelijk maken van resultaten, werkkapitaal en business case ten tijde van een fusie van een zakelijk dienstverlener.

Ophalen van € 2 miljoen investeringssubsidie voor een bedrijf dat halffabricaten produceert.

Werkervaring

Branche: Zakelijke dienstverlening

Huidige opdrachtgevers vanuit Greyt:

 • Parttime CFO bij Greyt
 • Parttime CFO bij Vibers
 • Parttime CFO bij Gradient

Branche: Handel in biobased / biodegradable plastics

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Contacten onderhouden met externe adviseurs.
 • Tijdig verzorgen jaarrekeningen en aangiftes.
 • Groepsstructuur en taxplanning.

Belangrijkste resultaten:

 • Financiering, herziene financiële structuur.

Branche: Digital Marketing

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Contacten onderhouden met externe adviseurs.
 • Tijdig verzorgen jaarrekeningen en aangiftes.
 • Groepsstructuur en taxplanning.

Belangrijkste resultaten:

 • Financiering, rust, herziene financiële structuur.

Branche: Production feedstock 2nd generation biofuels, CO2 sequestering, production of protein

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Legal structure, finance, reporting.

Branche: Catering evenementen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reporting / business model / forecasting.

Belangrijkste resultaten:

 • Business model / forecasting.

Branche: Gerechtsdeurwaarder

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Bij de start van de opdracht in 2014 verantwoordelijk voor het reorganiseren van de werkkapitaalbehoefte en het doen van voorstellen voor verbetering van het rendement. De onderneming behaalde gedurende al langere tijd beperkt positieve financiële resultaten. De verhouding tussen groei van opdrachten en groei van het personeelsbestand was uit het oog verloren.
 • In het fusieproces van de ondernemingen verantwoordelijk voor het opstellen van de business case. Dit in verschillende varianten om de nodige stress levels inzichtelijk te maken.

Belangrijkste resultaten:

 • Inzichtelijk maken van resultaten en werkkapitaalmanagement, business cases. Binnen 1 jaar de quick ratio van < 1,0 verbeterd naar ruim > 1,0.
 • Na de fusie de inrichting van het team Financiële Administratie en Planning & Control vorm gegeven en als slot de verschillen in de waarderingsgrondslagen geharmoniseerd met als eindpunt één financiële administratie per 1 januari 2016.

 

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Plaatsvervangend voorzitter van het management team, verantwoordelijk voor (internationale) contacten met financiers, opzetten van rapportage systeem van de organisatie.
 • Het doorrekenen van investeringsvoorstellen, investerings behoefte op basis van het voorgenomen groeipad.
 • Funding (eigen vermogen, vreemd vermogen en subsidies) voor het voorgenomen investeringsprogramma in de komende jaren.
 • Contacten met aandeelhouders, accountants, stakeholders.

Belangrijkste resultaten:

 • Beheersbare kostprijsmodellen gekoppeld aan geïntegreerde rolling forecasts, voor resultaten, balans en cash management.
 • Maandelijkse to the point rapportage aan Raad van Commissarissen.
 • Het realiseren van een investeringssubsidie van ruim € 2 miljoen.
 • Implementatie SAP
 • Het bemiddelen tussen aandeelhouders ter zake van door hen gehanteerde waarderingen, het relativeren van rendementsverwachtingen van aandeelhouders.

 

Branche: Internet, ICT

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor (internationale) contacten met financiers, opzetten van rapportage systeem van de organisatie en gekochte bedrijven (15 aankopen in 1,5 jaar tijd).
 • Assisteren bij pre-IPO private placement.
 • Contacten met investeringsbanken in het kader van een beursgang aan de Alternative Investment Market (AIM) te Londen.
 • Het opstellen van de jaarrekening onder IFRS, een turn around van beperkte rapportage naar een volledige IFRS rapportage.
 • Contacten met aandeelhouders, accountants, stakeholders.
 • Implementatie van een ERP Systeem (Navision).
 • Secretaris van de Raad van Commissarissen en de aandeelhoudersvergaderingen.

Belangrijkste resultaten:

 • Ontwikkelen van geconsolideerde en geïntegreerde rolling forecast voor resultaten, balans en cash management.

 

Branche: Entertainment, Cultuur

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als CFO uitvoering geven aan de verbetering van rapportages voor de ventures van een participatiemaatschappij, alsmede de begeleiding van de ventures op financieel economisch gebied.

Belangrijkste resultaten:

 • Oplevering rapportage aan aandeelhouders, participanten

 

Branche: Accountancy

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor aansturing van het beleid op hoofdlijnen.
 • Leiding gevend aan directieteam, tevens aandeelhouders.
 • Opererend vanuit teamrol “voorzitter”.
 • Sterke ambitie de organisatie verder te laten groeien.

Belangrijkste resultaten:

 • Initiator van fusie van een tweetal kantoren, VGA Accountants & Adviseurs en F. van Rossum Accountants en Adviseurs B.V., waardoor een accountantsorganisatie is ontstaan van ongeveer 60 mensen.
 • Daarvoor initiator van overname van een administratiekantoor en daarvoor het overnemen van een klein lokaal accountantskantoor.
 • Financieel en fiscaal advies aan relaties.

 

Branche: Accountancy

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor uitvoerende werkzaamheden, zoals het samenstellen van jaarrekeningen en belastingaangiften.

Belangrijkste resultaten:

 • Financieel en fiscaal advies aan relaties.

Branche: Interim management - management consultancy

Belangrijkste verantwoordelijkheden & resultaten:

 • Reorganisatie van een zakelijke dienstverlener (BAM Care & Cure B.V.). Turn around van verliesgevende organisatie naar een positief resultaat genererende organisatie. Afbouw personeelsbestand van 50 mensen naar 20 mensen.
 • Als CFO begeleiden van een congresorganisatie (Stichting de Voorde) in haar behoefte te komen tot een meer professionele organisatie. Oplijnen van rapportagemodellen, (meerjaren) begrotingen, calculatiemodellen, effectief MT overleg.
 • Als CFO begeleiden van een zakelijke dienstverlener (HappyMax) in de zeer sterke groei van haar organisatie. Hiervoor overleg gevoerd met aandeelhouders over extra financiering, structuur van de organisatie en investeringsbeslissingen.
 • Participaties (WellDone, Minutepoll, Creative Constructions, HappyMax, DinerBon, Linq Boats, e.a.)
 • Onderhandelingen overnames (Minutepoll, Morgana, Oase, LNI, Kinderschoenen B.V., Teldesign, Kasteel Wurfeld)
 • Opstellen strategische businessplannen (deVoorde, Minutepoll)
 • Financiële doorvertaling strategische businessplannen (Morgana, Oase, Minutepoll); • Begeleiding management buy in (Minutepoll, Urban Company)
 • Verkrijging van ondernemingsfinancieringen (Linq Boats, WellDone, Minutepoll, Creative Constructions, HappyMax, Morgana, Oase)