Roy van Hagen

Greyt Controller


Roy is een Register Accountant met enkele jaren ervaring in Finance & Control en ongeveer 7 jaar ervaring in Auditing & Assurance. Zijn directe omgeving omschrijft hem als een echte doorzetter, rustig, stressbestendig, integer, zorgvuldig, verantwoordelijk en sympathiek. Roy handelt proactief, werkt gestructureerd en is flexibel ten opzichte van veranderingen binnen de organisatie.

Werkervaring

Branche: Maatschappelijke dienstverlening

Samenwerkende Kinderopvang Group B.V. is een overkoepelende organisatie die middels een ‘buy and build’-strategie steeds meer lokale kinderopvang overneemt met als doel om een steeds grotere samenwerkingsorganisatie te worden. Vanuit een decentrale aansturing staat de dienstverlening naar de kinderen centraal en biedt Samenwerkende Kinderopvang diverse kinderopvangdiensten en -programma’s aan om ouders te ondersteunen bij de zorg en opvoeding van hun kinderen.

Verantwoordelijkheden:

 • Als sr. financial controller verantwoordelijk voor het leiden van het AO/IC verbetertraject met de bevindingen vanuit het accountantsverslag als uitgangspunt;
 • Doorvoeren van structurele verbeteringen, zowel in processen als qua systeemfunctionaliteiten;
 • Verhogen van nadere inzichten en verbeterde methodiek ten aanzien van toerekeningen etc. in het maandafsluiting en -rapportageproces.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: E-Commerce

Nederlands e-commerce bedrijf met zowel een webwinkel als fysieke winkels actief in Nederland, België en Duitsland.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de compliance, financiële verslaglegging en de juistheid en volledigheid van de (geconsolideerde) cijfers inclusief rapportage aan interne en externe stakeholders.
 • Aansturen van een team van (senior) financial controllers met als doel om als organisatie in control te blijven.
 • Eerste aanspreekpunt voor de externe accountant voor de begeleiding van (financiële) audits.

Branche: E-Commerce

Nederlands e-commerce bedrijf met zowel een webwinkel als fysieke winkels actief in Nederland, België en Duitsland.

Verantwoordelijkheden:

 • Binnen een specifieke business unit verantwoordelijk voor de rapportages van financiële en niet-financiële informatie aan interne stakeholders.
 • Belangrijkste focus was het identificeren van mogelijkheden voor efficiëntere en effectievere bedrijfsprocessen en nauwkeurige en volledige rapportage van de (financiële) prestaties.

Branche: Zakelijke dienstverlening

BDO biedt diensten aan op het gebied van Audit & Assurance, Belastingadvies, Advisory en Accountancy & Bedrijfsadvies.

Verantwoordelijkheden:

 • Leiding geven aan verschillende controleteams, zorgdragen voor de aansturing van junior en senior assistenten en vaktechnisch medeverantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van opdrachten.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van managementletters en/of accountantsverslagen en het communiceren hiervan met klanten.
 • Onderhouden en coördineren van contacten met klanten, zowel op directie- als managementniveau.

Branche: Zakelijke dienstverlening

BDO biedt diensten aan op het gebied van Audit & Assurance, Belastingadvies, Advisory en Accountancy & Bedrijfsadvies.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van controlewerkzaamheden voor complexere onderwerpen.
 • Toetsen en beoordelen van de administratieve organisatie van de klant.
 • Meedenken over de organisatie van de onderneming van de klant en onderhouden/coördineren van de contacten met de klant zowel op directie- als managementniveau.

Branche: Zakelijke dienstverlening

BDO biedt diensten aan op het gebied van Audit & Assurance, Belastingadvies, Advisory en Accountancy & Bedrijfsadvies.

Verantwoordelijkheden:

 • Betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van (controle)opdrachten en controleren van teamverband jaarrekeningen bij een diversiteit aan klanten.
 • Toetsen van het bestaan en de werking van delen van de administratieve organisatie en opstellen van controlememoranda.
 • Gesprekspartner van de klant en intern terugkoppelen van klantsignalen.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Schrijven van scriptie bij een klant van BDO die actief is in de branche van onderwijsinstellingen en bedrijven.