"Samen échte groei realiseren"

Pieter VanderMaas Greyt CFO Web
Pieter VanderMaas Greyt CFO Web

Pieter van der Maas


Partner bij Greyt | Parttime CFO | Sparringpartner MKB


De rode draad in de carrière van Pieter van der Maas is het begeleiden van veranderingen en groei. "Het verschil tussen een slechte en een goede investering vandaag, betekent het verschil tussen jarenlang doormodderen of het realiseren van echte groei. Ik help ondernemers bij het maken van rationele beslissingen gebaseerd op feiten."

Pieter heeft een achtergrond in de accountancy. Na zijn carrière bij één van de big four was hij 10 jaar financieel directeur bij een groot onderdeel van een beursgenoteerd concern. Pieter was daarbij tevens verantwoordelijk voor business development. In die rol heeft hij een stevige staat van dienst opgebouwd op het gebied van fusies en overnames, integratie en change management, reorganisatietrajecten, verbeter- en veranderingsprocessen, ICT-vraagstukken en strategische heroriëntaties.

Bij veranderingen hanteert hij een no-nonsens aanpak, maar met gevoel voor de belangen van alle stakeholders. "Bij veranderingen is het essentieel om de medewerkers mee te krijgen in het proces. Door medewerkers te coachen probeer ik het beste uit mensen te halen en hen ambassadeurs te maken in het veranderproces."

Carrière highlights

Finance Director
Stibbe Management

Finance / Development Director Benelux
CRH

Senior Manager
KPMG

 

Resultaten highlights

Meerdere overnames
Succesvol begeleid

Resultaatsverbeteringen
Gerealiseerd door kostenbesparing en werkkapitaalbeheer

Margeverbeteringen
Gerealiseerd door optimaliseren managementinformatiesystemen

Branche highlights

Maakindustrie (machinebouw)

Bouwmaterialen

Zakelijke dienstverlening

Persoonlijke competenties

Gevoel voor belangen alle stakeholders
Tijdens veranderingsprocessen weet ik snel te doorgronden wat de invloed van die veranderingen is op de belangen van de verschillende stakeholders, hoe ze aan boord te houden en zo de kans op succes te maximaliseren.

Leidinggeven & Coachen
De huidige dynamische omgeving vraagt van bedrijven zich continu aan te passen en datzelfde geldt voor de medewerkers. Mijn stijl van leidinggeven is er dan ook op gericht de medewerkers te helpen zich te ontwikkelen, zodat ze hun vaardigheden kunnen verbeteren. Samen doelen stellen en de medewerker zelf de gelegenheid geven deze te realiseren en hem/haar daarbij te ondersteunen zodra er hulpvragen zijn.

Pragmatisch & Doelgericht
Zo efficiënt mogelijk het doel bereiken. Door structuur te bieden en het overzicht te houden help ik de mensen focus te houden op hun doelstellingen en gerichte acties te nemen om deze te bereiken.

 

Getting things done mentaliteit
Niet opgeven als het een keer tegenzit, maar heel gericht blijven werken aan het realiseren van de doelstellingen. Daarbij de creativiteit hebben om andere oplossingsrichtingen te zoeken als dingen niet lopen zoals je vooraf bedacht had. Het resultaat telt!

Referenties

CRH

Rene Doors - CEO

Pieter werkte bij mij als CFO voor de groep Distributie: een uiterst betrokken en gedegen mens die ondanks zijn deskundige, financiële achtergrond breed wilt en kan meedenken in de ontwikkeling/aanpassing van verschillende organisaties, zijn verantwoordelijkheid neemt en er ook voor gaat. Speciale kennis/deskundigheid: het gehele proces rondom M+A. Kortom een uitstekende collega!

CRH

Kees van der Drift - CFO

Ik heb Pieter leren kennen als een sterke finance director die zijn werk doet op basis van een brede visie en die daarnaast veel kennis en ervaring heeft op het gebied van M&A. De ervaring die Pieter heeft opgedaan binnen de bouwmaterialen branche, gekoppeld aan zijn eerdere ervaring bij KPMG, maakt Pieter een all round professional die in vele bedrijfstakken inzetbaar in een senior financial postion.

Werkervaring

Greyt Nederland BV

2019 - Heden

Functie titel: Greyt CFO
Branche: Zakelijke dienstverlening
Expertises: M&A, herstructurering, financiering

Opdrachtgevers vanuit Greyt:

 • Partner bij Hof Investments
 • Finance Director bij Stibbe Management
 • Greyt CFO bij Van Dijken Glas
 • Greyt CFO bij IHC IQIP BV
 • Greyt CFO bij Frigo Breda BV
 • Greyt CFO bij U-boat Workx BV

HOF Investments

2015 - Heden

Functie titel: Partner
Branche: Private Equity
Expertises: Structureren beleggingsfonds, schrijven AFM prospectus

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Contacten onderhouden met externe adviseurs.
 • Opzet fondsstructuur.
 • Regelen goedkeuring prospectus door AFM.
 • M&A trajecten aansturen en begeleiden.
 • Performance improvement acquisities.

Belangrijkste resultaten:

 • Fondsstructuur staat.
 • Prospectus in concept gereed, kan ingediend worden zodra investeerders gevonden zijn.

Stibbe Management

2013 - Heden

Functie titel: Finance Director
Branche: Maakindustrie
Expertises: Herstructurering, coaching, M&A

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Contacten onderhouden met externe adviseurs.
 • Tijdig verzorgen jaarrekeningen en aangiftes.
 • Groepsstructuur en taxplanning.
 • M&A trajecten.
 • Coachen van de lokale controllers/FD’s.

Belangrijkste resultaten:

 • Succesvolle verkoop van een deelneming.
 • Inzicht verkregen in de performance van deelnemingen.
 • Achterstand met jaarrekening en aangiftes ingelopen.

 

Maas Business Support

2011 - Heden

Functie titel: Zelfstandig Adviseur
Branche: Zakelijke dienstverlening
Expertises: Financieringen, herstructureringen, M&A projecten

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Sparring partner voor DGA’s.
 • Turnaround bewerkstelligen bij bedrijven met underperformance.
 • Het begeleiden van diverse fusies en overnames (zowel aan- als verkoop) inclusief organiseren en uitvoeren van
  due diligence.
 • Het adviseren inzake het optimaliseren van de aandeelhouderswaarde van bedrijven, teneinde deze gereed te
  maken voor verkoop, alsmede het implementeren van deze maatregelen.

 

CRH

2001 - 2011

Functie titel: Finance / Development Director Benelux
Branche: Bouwmaterialen
Expertises: M&A en integratieprojecten

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als finance director eindverantwoordelijk voor de rapportages, managementinformatie en IT-systemen
 • Als development director verantwoordelijk voor verdere groei van de organisatie middels overnames en investeringen
 • De integratie van acquisities.
 • Leiding gevend aan de finance directors/controllers van 6 werkmaatschappijen, alsmede stafafdelingen op het
  hoofdkantoor

Belangrijkste resultaten:

 • Organisatie geherstructureerd van 5 autonome werkmaatschappijen naar 6 samenwerkende units
 • Realiseren van diverse grote en kleine acquisities.
 • Invoeren best practice.
 • Efficiencyverbeteringen in back offices en IT-systemen (reductie overhead, cost leadership).
 • Performanceverbetering van slecht renderende acquisities.
 • Siginificante margeverbetering door verbetering van management informatiesystemen.
 • Reduceren werkkapitaal.

KPMG Accountants N .V

1988 - 2001

Functie titel: Laatste functie: Senior Manager
Branche: Accountancy
Expertises: Audit met een grote affiniteit voor M&A-opdrachten

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Relatiebeheer (accountmanagement), budgetverantwoordelijkheid en vaktechnische verantwoordelijkheid
 • Ervaring met fusies en overnames, due diligence opdrachten, management informatiesystemen (waaronder SAP),
  aandelenwaardering, fiscale aspecten, etc.
 • Als “contactaccountant” verantwoordelijk voor de loopbaan van enkele medewerkers.
 • Mijn klantenpakket bij KPMG bestond uit bouw- en bouwgerelateerde bedrijven, aangevuld met diverse grote
  internationale opdrachten.
 • Betrokken bij diverse grote fusies en overnames.