Karel Soeters

Greyt CFO

Werkkapitaal moet vóór je werken


Laten zien wat en waar het niet goed gaat. Als ‘advocaat van de duivel’ met Rotterdamse humor ben ik erg goed in het overbrengen van die boodschap aan ondernemers. Cashtekort, niet betalende klanten, voorraad dat maar niet verkocht wordt, leveringen die niet gefactureerd worden. Je schakelt mij in wanneer hier problemen worden ondervonden.

Met ruim 30 jaar leiderschapservaring weet ik hoe ik ondernemers en directieleden kan challengen en een spiegel kan voorhouden. Daarbij weet ik een diversiteit aan teams in verschillende organisatielagen te motiveren en faciliteren bij herstructurerings- en veranderingsprocessen. Mijn vlieguren zitten vooral in lid zijn van directieteams / executive boards gecombineerd met de operationele werkervaring die ik heb opgedaan bij matrix organisaties in zowel de maakindustrie, logistiek/transport en food. Deze praktische kennis helpt in het voeren van discussies binnen alle lagen van de organisatie.

Highlights

Een verlaging van de debiteuren stand met 75% en verlaging voorraad met 30% bij KONE.

Het verkorten van rapporteringsperiode van 25 dagen naar 10 dagen en een betere samenwerking tussen Business Units en Functions bij Zeelandia.

Herstructurering van de financiering en Worldmeetings.com (hotel- en vergaderbusiness) leiden door de Coronacrisis.

Werkervaring

Branche: Dienstverlening

Verantwoordelijkheden:

 • Waardebepaling van bedrijf i.v.m. private equity.
 • 10 jaren plan.
 • Planning Budgetting Controlling.
 • Cash flow analyse en forecasting.
 • Audit en belastingen.

 

Resultaten:

 • Maandelijks cash flow model om liquiditeiten te behouden.
 • Opschonen van de balans.

Branche: Transport

Verantwoordelijkheden:

 • Deelname aan directie.
 • Adviseur aandeelhouder.
 • Jaarrekening 2018 en 2019.
 • Opstellen jaarcijfers business unit Taxi (“Carve out”) .
 • Dagelijkse liquiditeitsplanning en uitvoering.
 • Opstellen verbeterplan om rendement te verhogen.
 • Centraliseren inkopen.

 

Resultaten:

 • Information Memorandum Taxi.
 • Afsluiten 2018 (in november 2019) én afsluiten 2019.
 • Dagelijkse liquiditeitsmanagement.

Branche: Food

Verantwoordelijkheden:

 • Lid van Directie.
 • Informeren Raad van Commissarissen en Aandeelhouders.
 • Organiseren Group Fiscal Compliance.
 • Organiseren van Central Treasury, focus op cash en werkkapitaal.

 

Resultaten:

 • Halfjaar afsluiting (24 wereldwijde dochterondernemingen, 5 joint ventures).
 • Herstarten van vastgelopen implementatie van consolidatie- en rapportage systeem (Tagetik), verkorten van einde maand rapportage met 2 weken.
 • Simplificeren van budget proces en zorg dragen voor breed draagvlak bij functies en business units.
 • Creëren en invoeren van accounting manual ter verkrijgen van eenheid van rapportage en KPI’s.
 • Creëren van maandelijks performance reporting, inclusief relevant financiële en operationele KPI’s, trends en grafieken.

Branche: Handel & Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Herstructureren, centraliseren financiële organisatie bij 14 Europese dochterbedrijven.
 • Werkkapitaal management.

 

Resultaten:

 • Wekelijks credit control.
 • Dispuut management.

Branche: Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Alle traditionele CFO taken en verantwoordingen.
 • Reorganisatie tijdens recessie 2009-2015.
 • Acquisitie en integratie van aparte (nieuwe) Business Unit.
 • Gedetailleerde cash planning, opvolgen financiele status grootschalige bouwprojecten, credit control.
 • Opzetten en uitvoeren “Horizontaal toezicht” met Rotterdamse Belastingdienst voor VpB, BTW, LB.
 • Invoeren, overhevelen van administratieve taken naar Shared Service Centre Bratislava.
 • Verantwoordelijk voor Inkoop, Opslag en Disitributie.
 • Verantwoordelijk voor service facturatie.

 

Resultaten:

 • Afname debiteuren saldo met 80%.
 • Negatief werkkapitaal.
 • Voorraadverlaging met 30%.
 • Versnellen van servicefacturatie van 30 dagen naar 7 dagen na levering.

Branche: Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Voorzitter
 • Parallel aan overige functies binnen KONE

Branche: Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Opzetten projectmethodologie en meting Entry- and Exit criteria.

 

Resultaten:

 • Implementeren business process en ERP (SAP) in verschillende Europese landen.
 • Implementeren SAP Business Intelligence “BI” reporting.
 • Opzetten en implementeren van Shared Service Center processen voor verschillende Europese landen.

Branche: Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Geschäftsführer KONE Mid European Group.
 • Geschäftsführer KONE Holding GmbH, KONE GmbH.
 • Algemene ondernemingsraad en Economische Commissie.
 • CFO voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Slovenië.
 • Diverse overnames in Duitsland, Tsjechië en Zwitserland.

Branche: Productie

Verantwoordelijkheden:

 • Lid directie.
 • Alle gebruikelijke verantwoordingen behorend bij FD.
 • Verantwoordelijk voor IT beleid, Helpdesk.
 • Meerdere acquisities.

Branche: Industrie

Verantwoordelijkheden:

 • Lid directie.
 • Operationele en budget verantwooordelijkheid van service en installatie afdeling.
 • Commercial exposure; belangrijkste klanten; Shell, Esso, Fina, Total.
 • Leiding geven aan Installatie en Service afdeling 80 monteurs, helpdesk.