Arthur Paping

Greyt CFO

"Binnen' de organisatie volhardt men dat het echt onmogelijk is, totdat er tijdelijk iemand van 'buiten' komt die dat niet weet."


“Ik heb ruim 30 jaar ervaring met verander/verbeter projecten, post-fusie integratie processen, reorganisaties en herinrichting van de financiële kolom, begeleiding ‘start/scale ups en doorstarts’. In deze rollen begeleid ik verandering en sta ik naast de ondernemer, versterk ik directie of MT en word ik structureel onderdeel van het team.

Ik ben flexibel inzetbaar op een manier die de ondernemer het beste uitkomt: fulltime, parttime, flexibel of projectmatig. Door mijn inzet kan de ondernemer zich weer richten op de dingen waarin hij of zij goed is, namelijk… ondernemen!”

Slide
"Arthur heeft zijn opdracht in een complexe (qua mensen) omgeving met een goed resultaat afgerond. Met een "Getting things done" (ofwel op missie blijven) mentaliteit ondanks interne tegenwerking."
A. de Reus Aannemersbedrijf BV / PAM Beheer BV

Highlights

Opstart- en doorstart gerealiseerd bij start-ups & scale ups Shere Group Netherlands, Ferro-Fix & BroNij Infra, Lava Therapeutics, Dokter Bosman.

Orde gebracht in de administratieve organisatie van familiebedrijven zoals Vroegop Windig, Thio Pharma en A. de Reus Infragroep.

Als financieel manager veel ervaring opgedaan bij internationale (beursgenoteerde) organisaties zoals AkzoNobel, Imtech en Sulzer.

Werkervaring

Branche: Biotech - Life Science

Scale-up in immunotherapie technologie.

Verantwoordelijkheden:

 • Kwartiermaker Finance & Control: ‘future proof finance’.

Branche: Infra werken

A. de Reus is een allround civieltechnisch- en ondernemend familiebedrijf gevestigd in Vlaardingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Ultimo 2020: start changeprogram: migratie naar stabiel ICT cloud platform/ICT provider.
 • Redesign ICT applicaties o.b.v. primaire processen (= ExactOnline i.c.m. ‘best of breed applicaties’) en aansluitend ERP uitfasering.
 • Optimalisatie projectcontrol, procurement efficiency, digitalisering werkprocessen, Power BI dashboarding.
 • ABC costing naar juridische entiteiten.
 • Business rebranding.
 • Primo 2022: voltooiing change program uitmondend in meerderheidsparticipatie door Dura Vermeer (=ultieme kroon op het levenswerk van DGA).
 • Na deal vanaf 1-1-2022 ’trusted advisor’ van familie (afhechten achterblijvend familieconcern).

Branche: GGZ zorg

Dokter Bosman biedt geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Verantwoordelijkheden:

 • Initieel als Manager F&C verantwoordelijk voor enerzijds regulier accounting, reporting & (cashflow) forecasting activiteiten en anderzijds recovery werkzaamheden ten behoeve van business continuïteit en herfinanciering (bank en potentiële investeerders).
 • Aansluitend als CFO naast Finance tevens Facility en ICT in de portefeuille.

Branche: Biotech

Lava Therapeutics ontwikkelt bispecifieke antilichamen voor de bestrijding van kanker.

Verantwoordelijkheden:

 • Implementeren projectadministratie Exact Online.
 • Implementeren Visionplanner als satellietapplicatie ExactOnline.
 • Implementeren inkoop (scan/herken & PO’s) software applicatie (Elvy).
 • Implementeren AO Online +/+ Caseware +/+ AFAS Profit.
 • WBSO/Innovatie subsidies.
 • Oprichten/inrichten US Inc (Delaware).

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: Productie | Financiële dienstverlening

Bruil EBM Veenendaal (Productie)
Innax-Techion Heerenveen (Productie)
Zorgeloosch Alkmaar (Financiële dienstverlening)

Branche: Fluid Engineering

Sulzer is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in o.a. het mixen, rondpompen en scheiden van vloeistoffen.

Verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse financiële rapportage richting Zwitserland (beursgenoteerd).
 • Periodieke rapportage Sulzer International AG (Zwitserland, beursgenoteerd).
 • Balansopschoning (OHW projecten) na outsourcing finance back office (India, 2017).
 • Projectcontrol (voortgang, risico en voorzieningen) in nauwe samenwerking met projectleiders.

Branche: Horeca

Groothandel in groente en fruit.

Verantwoordelijkheden:

 • CFO en lid van directieteam.
 • Herfinanciering bancaire kredietfaciliteit (intensief/bijzonder beheer ING).
 • Indirecte aansturing SSC (14 fte’s).
 • Strategisch portfolio analyse en aansluitend concern herstructurering, due diligence Natudis.
 • Implementatie van MS Dynamics D365 per 1 januari 2018.

Branche: Productie

Aannemersbedrijf.

Verantwoordelijkheden:

 • Periodieke rapportage richting PE stakeholders.
 • Kwartiermaker opzet en inrichting Finance & Control functie na acquisitie private equity.
 • Reguliere perioderapportage 2 werkmaatschappijen, intern en extern richting BBF Holding.
 • Selectie, voorbereiding en implementatie van ERP per 1 januari 2018.

Branche: Dienstverlening

Thuiszorg.

Verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk CFO.
 • Kwartiermaker Manager F&C ‘start up/doorstart’ TSN.
 • Periodieke consolidatie 4 werkmaatschappijen.
 • Reguliere periode rapportage, intern en extern richting ADG (o.a. Asito).
 • Herinrichting financiële kolom incl. OR adviestraject.
 • Voorbereiding en implementatie van AFAS Profit i.c.m. Nedap ONS per 1 januari 2017.

Branche: Integrale dienstverlening

Afvalverwerker.

Verantwoordelijkheden:

 • Upgrade financiële functie vanuit verzelfstandiging Gemeente Haarlem.

Branche: Tech

Scheepsbouwer

Verantwoordelijkheden:

 • Project Risk & Compliance en ‘carve out’ voorbereiding richting verkoop.
 • Splitsing/uitzakken van 1 naar 6 administraties (o.b.v. primaire processen).
 • Herinrichting financiële kolom (FA/BC/IC functie).
 • Implementatie asset management systeem (€ 52 mln.).
 • Faciliteren inrichting BC.
 • Digitalisering procurement proces (workflow en document management Elvy).
 • Optimalisatie routinematige procedures & processen.

Branche: Groothandel

Specialist in vruchtgroenten.

Verantwoordelijkheden:

 • Maandafsluiting.
 • Implementatie kostenallocatie methodiek.
 • Verwerking acquisities 2014.
 • Opzet consolidatie proces, jaarrekening 2014 (€ 300 mln. omzet, 100 fte).
 • Efficiency verbetering in de routinematige processen en procedures.

Branche: Dienstverlening

Thuiszorg.

Verantwoordelijkheden:

 • Schrijven controleplan aansluiting (planningsapplicatie, SAP Time, SAP PY, SAP FiCo).

Branche: Dienstverlening

Full service advies- en ingenieursbureau.

Verantwoordelijkheden:

 • Quick scan financiële functie/projectcontrol bij technisch ingenieursbureau (Vision 2020)

Branche: Productie

Nederlandse multinational met activiteiten op het gebied van verven en lakken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam en de onderneming is actief in meer dan 80 landen.

Verantwoordelijkheden:

 • Beschrijving AO/IC in/rondom SAP ECC, key controls en SOP’s van ‘retained’ finance processen t.b.v. internal control framework.
 • Benchmarken, ‘best practice’ en projecteren finance organisatie (mensen, processen, procedures en applicaties (rondom SAP ECC) binnen AKZO EMEA landen, inclusief bezoek aan best practice EMEA landen.
 • Standaardiseren/modeleren ‘retained finance’ organisatie na outsoursing front/back office finance kolom naar Infosys (Polen/India).

Branche: Logistiek

Cargotec is een leidende leverancier van cargo en lossystemen en hebben als doel om de leider in intelligente goederenbehandeling te worden.

Verantwoordelijkheden:

 • Voorbereiden ‘carve out’ en inrichten dataroom ten behoeve van vendor due diligence werkmaatschappij van een Finse beursgenoteerde leverancier logistieke/transport systemen.

Branche: Productie

Betoncentrale.

Verantwoordelijkheden:

 • Door uitvallen van DGA verantwoordelijk voor recovery/herstel maatregelen ter voorbereiding op – en doorstart na – faillissement (bancaire herfinanciering, pre pack constructie, curatoroverleg, due diligence, personeelsreductie) tezamen met nieuwe aandeelhouder/businesspartner in branche.
 • Prepack constructie curator, doorstart nieuwe grootaandeelhouder.

Branche: Dienstverlening

Careyn is een zorgorganisatie voor onder meer kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, diensten op het gebied van verzorging en verpleging en thuiszorg.

Verantwoordelijkheden:

 • Planning & Control cyclus voor een deelverzameling van bedrijven uit portfolio van Careyn B.V.
 • Coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 van enkele zelfstandig juridische Careyn entiteiten en afstemming met PwC.
 • Teamlid project herinrichting financiële kolom (ACC & F&C) en teamlid insourcing ICT afdeling (van zelfstandige entiteit Erasmusbrug B.V. naar stafdienst ICT).
 • Opschonen balans Erasmusbrug B.V., opstellen richtlijnen activeren/amortiseren ICT projecten cf IAS 16, bijdrage aan speciaal onderzoek Erasmusbrug B.V.
 • Participatie in Careyn portfolio projectteam en divestment trajecten (due diligence Vitaal/KZ/HZ) naar aanleiding van de strategische herpositionering Careyn mede als gevolg van pakket van bezuinigingsmaatregelen in de Zorgsector (regeerakkoord Kabinet Rutte).

Branche: Telecom

Beheerder van communicatie torens draadloze verbindingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Verantwoordelijkheden:

 • Opzet NL organisatie en rapportage richting PE aandeelhouder.
 • Opzetten financiële asset exploitatie administratie en aansluitend rapportage procedure. van Nederlandse Holding en Werkmaatschappij (overname, integratie en financieel beheer van KPN zendmastenpark, acquisitiewaarde € 115 mln.).
 • Fusie van vijf acquisitie B.V.’s naar één B.V. (werkmaatschappij).
 • Implementatie van financiële rapportage proces naar enerzijds Shere Group Ltd (zustermaatschappij) en anderzijds eigenaar/belegger Arcus Ltd. Beide gevestigd te Londen.

Branche: Bedrijfsgezondheidszorg

Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller.

Verantwoordelijkheden:

 • Upgrade F&C kolom.
 • Herinrichting financiële kolom i.e. besturingsmodel, processen, procedures en periodieke rapportages, optimaliseren Shared Service Concept, voorstudie aanschaf software applicatie (Rules Mavim) i.h.k.v. inrichten Internal Control Framework (o.a. t.b.v. coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 en afstemming met PwC.
 • Via offshoring naar Outsourcing van PSA (Exact Synergie) naar Arvode.
 • ‘Upsteam’ financiële verantwoording processen, contacten met fiscale autoriteiten, accountants, loon & salarisadministratie en ‘downstream’ planning & control cyclus.
 • Saneren organisatie (20% fte overcapaciteit) i.h.k.v. business continuity.
 • Eindverantwoordelijke voor jaarrekening traject.
 • Directe aansturing FP&C afdeling (10 fte), Indirect aansturing decentrale SCC (40 fte).

Branche: Farmacie

Keten van samenwerkende apotheken in Nederland.

Verantwoordelijkheden:

 • Financiële en juridische reorganisatie groepsstructuur (reductie van 27 naar 7 administraties / B.V.’s), herinrichting financiële processen, procedures en periodieke rapportages (intern t.b.v. MT en extern t.b.v. ING), inrichten Shared Service Concept, implementatie digitaal facturering/workflow approval applicatie (Elvy).
 • Eindverantwoordelijk jaarrekening traject.
 • Herfinanciering kredietfaciliteiten ING (farmaceutische activiteiten (€ 65 mln.) en o.g. portefeuille € 17 mln.).