"'Binnen' de organisatie volhardt men dat het echt onmogelijk is, totdat er tijdelijk iemand van 'buiten' komt die dat niet weet."

Arthur Paping Greyt CFO Web
Arthur Paping Greyt CFO Web

Arthur Paping


CFO | Sparringpartner | Ondernemer


Als Greyt CFO realiseer ik High Performance Finance voor middelgrote groei organisaties. Dat doe ik voor ondernemers, professionals of PE-investeerders met de wil om te groeien of professionaliseren. Wat mij kenmerkt? Ik benader Finance vanuit een business perspectief.

Ik heb ruim 30 jaar ervaring met verander/verbeter projecten, post-fusie integratie processen, reorganisaties en herinrichting van de financiële kolom, begeleiding ‘start/scale ups en doorstarts’. In deze rollen begeleid ik verandering en sta ik naast de ondernemer, versterk ik directie of MT en word ik structureel onderdeel van het team.

Ik ben flexibel inzetbaar op een manier die de ondernemer het beste uitkomt: fulltime, parttime, flexibel of projectmatig. Door mijn inzet kan de ondernemer zich weer richten op de dingen waarin hij goed is, namelijk… ondernemen!

Carrière highlights

PE start up/doorstart
Ferro-Fix & BroNij Infra, Lava Therapeutics

Familiebedrijf
Vroegop Windig, Thio Pharma

Internationaal
Sulzer, Imtech, AkzoNobel, AstraZeneca

Resultaten highlights

Efficiency
in ‘upstream’ (cijferproductie) en de ‘downstream’ (rapportage en forecast)

Branche highlights

Biotech/Life science
AG&F
Bouw
Groothandel
Engineering
Zorg

Persoonlijke competenties

Analytisch vermogen

Op basis van breedschalige opdrachten en ervaring herken ik snel de setting, de issues en de oplossingsrichting.

Communicatie

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg.

 

Relaties & Leidinggeven

Coachend en motiverend leiderschap op basis van de inhoud.

Relaties & Leidinggeven

Als rechterhand/klankbord van MKB ondernemer voel ik mij verantwoordelijk voor toegevoegde waarde en vooruitgang.

Referenties

LAVA Therapeutics

Paul W.H.I. Parren - Executive Vice President and Head of R&D

Arthur Paping, who has been working for us as an interim Finance Director, will stay with us for about another two more months in which he will finalize implementing the systems he has been setting up and he will work with PR for an optimal handover. Arthur has done a tremendous job in professionalizing LAVA’s finance department and we are very grateful for all his efforts in making us a better company.

Werkervaring

Greyt Nederland B.V.

2019 - Heden

Functie titel: Greyt CFO
Branche: Zakelijke dienstverlening
Expertises: Verander projecten, post-fusie integratie processen, reorganisaties, herinrichting van de financiële kolom

Dokter Bosman

2020 - 2020

Functie titel: F&C Manager
Branche: Geestelijke Gezondheidszorg
Expertises: Herstructurering Finance kolom

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als Manager F&C verantwoordelijk voor enerzijds regulier accounting, reporting & (cashflow)forecasting activiteiten en anderzijds recovery werkzaamheden ten behoeve van businesscontinuïteit en herfinanciering (bank en potentiële investeerders);
 • Als Financieel Directeur naast Finance tevens Facility en ICT in de portefeuille.

Lava Therapeutics B.V.

2019 - 2020

Functie titel: Greyt CFO
Branche: Research & Development farmaceutische industrie
Expertises: Kwartiermaker Finance & Control

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Implementeren projectadministratie Exact Online
 • Implementeren Visionplanner als satellietapplicatie ExactOnline
 • Implementeren inkoop (scan/herken & PO’s) software applicatie (Elvy)
 • Implementeren AO Online +/+ Caseware +/+ AFAS Profit
 • WBSO/Innovatie subsidies
 • Oprichten/inrichten US Inc (Delaware)

Belangrijkste resultaten:

 • Robuust fundament in de financiële kolom (implementatie ExactOnline/Visionplanner/Elvy/AFAS Profit).

Diverse MKB+ opdrachten

2019

Functie titel: Financieel Manager
Branche: Bouw, Engineering, Zakelijke dienstverlening
Expertises: Overbrugging financiële functie, Due Dilligence, Kwartiermaker Finance & Control

Bruil EBM Veenendaal
Innax-Techion Heerenveen
Zorgeloosch Alkmaar

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Achterstanden wegwerken (t.b.v. herfinanciering).
 • Due diligence inclusief rapportage richting opdrachtgever.
 • Due diligence t.b.v. waarde bepaling overname target.

Sulzer Turbo Services

2018 - 2019

Functie titel: Manager Finance & Control
Branche: Technisch onderhoud en service
Expertises: Overbrugging financiële functie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse financiële rapportage richting Zwitserland (beursgenoteerd).

Belangrijkste resultaten:

 • Periodieke rapportage Sulzer International AG (Zwitserland, beursgenoteerd).
 • Balansopschoning (OHW projecten) na outsourcing finance back office (India, 2017).
 • Projectcontrol (voortgang, risico en voorzieningen) in nauwe samenwerking met projectleiders.

Vroegop Windig

2017 - 2018

Functie titel: Operationeel CFO/Controller
Branche: Horeca en AG&F groothandel
Expertises: Herstel vertrouwen financiers (bank) en herfinanciering

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • CFO en lid van directieteam.

Belangrijkste resultaten:

 • Herfinanciering bancaire kredietfaciliteit (intensief/bijzonder beheer ING).
 • Indirecte aansturing SSC (14 fte’s).
 • Strategisch portfolio analyse en aansluitend concern herstructurering, due diligence Natudis.
 • Implementatie van MS Dynamics D365 per 1 januari 2018.

Ferro Fix B.V./BroNij Infra BV

2017 (6 maanden)

Functie titel: Financieel Manager/Controller
Branche: Productie en service ondergrondse afvalcontainers
Expertises: Kwartiermaker Finance & Control

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Periodieke rapportage richting PE stakeholders.

Belangrijkste resultaten:

 • Kwartiermaker opzet en inrichting finance & control functie na acquisitie private equity.
 • Reguliere perioderapportage 2 werkmaatschappijen, intern en extern richting BBF Holding.
 • Selectie, voorbereiding en implementatie van ERP per 1 januari 2018.

TSN Zorg & Welzijn

2016 - 2017

Functie titel: Manager Finance & Control
Branche: Zorg & Welzijn
Expertises: Overbrugging en ERP implementatie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk CFO.

Belangrijkste resultaten:

 • Kwartiermaker Manager F&C ‘start up/doorstart’ TSN.
 • Periodieke consolidatie 4 werkmaatschappijen.
 • Reguliere periode rapportage, intern en extern richting ADG (o.a. Asito).
 • Herinrichting financiële kolom incl. OR adviestraject.
 • Voorbereiding en implementatie van AFAS Profit i.c.m. Nedap ONS per 1 januari 2017.

Spaarnelanden n.v.

2015 - 2016

Functie titel: Project Manager
Branche: Afvalverwerking, openbare ruimte en parkeergarage beheer
Expertises: Kwartiermaker Finance & Control

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade financiële functie vanuit verzelfstandiging Gemeente Haarlem.

Belangrijkste resultaten:

 • Splitsing/uitzakken van 1 naar 6 administraties (o.b.v. primaire processen).
 • Herinrichting financiële kolom (FA/BC/IC functie).
 • Implementatie asset management systeem (€ 52 mln.).
 • Faciliteren inrichting BC.
 • Digitalisering procurement proces (workflow en document management Elvy).
 • Optimalisatie routinematige procedures & processen.

Imtech Schiffbau - und Dockbautechnik GmbH

2015 (6 maanden)

Functie titel: Financieel Manager Imtech Hamburg
Branche: Technisch ingenieurs organisatie
Expertises: Vooruitgeschoven financieel verkenner van de CFO NL (Imtech Marine Division)

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Project Risk & Compliance en ‘carve out’ voorbereiding richting verkoop.

Belangrijkste resultaten:

 • Voorstudie ERP Light implementatie.
 • Verkoop klaar maken en ‘carve out’ best renderende divisie Imtech SBDB GmbH/voorbereiding due diligence dataroom).
 • Projectcontrol op (langlopende grote) OHW projecten (voortgang, risico en voorzieningen).
 • Introductie en implementatie project risk management conform corporate compliancy rules.

Coöperatie Harvest House U.A.

2014 - 2015

Functie titel: Financieel Manager
Branche: AGF coöperatie & internationale groothandel
Expertises: Upgrade efficiency productie van periodieke rapportage

Belangrijkste resultaten:

 • Verantwoordelijk voor maandafsluiting.
 • Implementatie kostenallocatie methodiek.
 • Verwerking acquisities 2014.
 • Opzet consolidatie proces, jaarrekening 2014 (€ 300 mln. omzet, 100 fte).
 • Efficiency verbetering in de routinematige processen en procedures.

TSN Thuiszorg

2014 (1 maand)

Functie titel: Financieel Manager
Branche: Zorg
Expertises: ao/ic beschrijving

Belangrijkste resultaten:

 • Schrijven controleplan aansluiting (planningsapplicatie, SAP Time, SAP PY, SAP FiCo).

VICOMA

2014 (1 maand)

Functie titel: Consultant
Branche: Energie
Expertises: -

Belangrijkste resultaten:

 • Quick scan financiële functie/projectcontrol bij technisch ingenieursbureau (Vision 2020)

AkzoNobel

2014 (5 maanden)

Functie titel: Global Process Manager
Branche: Industrial coating (productie en groothandel)
Expertises: -

Belangrijkste resultaten:

 • Beschrijving AO/IC in/rondom SAP ECC, key controls en SOP’s van ‘retained’ finance processen t.b.v. internal control framework.
 • Benchmarken, ‘best practice’ en projecteren finance organisatie (mensen, processen, procedures en applicaties (rondom SAP ECC) binnen AKZO EMEA landen, inclusief bezoek aan best practice EMEA landen.
 • Standardiseren/modeleren ‘retained finance’ organisatie na outsoursing front/back office finance kolom naar Infosys (Polen/India).

Cargotec/HIAB

2014 (2 maanden)

Functie titel: Dataroom Manager
Branche: Techniek
Expertises: -

Belangrijkste resultaten:

 • Voorbereiden ‘carve out’ en inrichten dataroom ten behoeve van vendor due diligence werkmaatschapppij van een Finse beursgenoteerde leverancier logistieke/transport systemen.

Tomaello Sierbeton B.V.

2013 (2 maanden)

Functie titel: General Manager
Branche: Betonproductie
Expertises: General Manager

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Prepack constructie curator, doorstart nieuwe grootaandeelhouder.

Belangrijkste resultaten:

Door uitvallen van DGA verantwoordelijk voor: 

 • Recovery/herstel maatregelen ter voorbereiding op en doorstart na faillissement (bancaire herfinanciering, pre pack constructie, curatoroverleg, due diligence, personeelsreductie) tezamen met nieuwe aandeelhouder/businesspartner in branche.

Careyn B.V.

2012 - 2013

Functie titel: Concern Controller
Branche: Zorg & Welzijn
Expertises: Concern Controller

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Overbrugging & strategisch portfolio analyse.

Belangrijkste resultaten:

 • Verantwoordelijk voor Planning & Control cyclus voor een deelverzameling van bedrijven uit portfolio van Careyn B.V.
 • Coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 van enkele zelfstandig juridische Careyn entiteiten en afstemming met PwC.
 • Teamlid project herinrichting financiele kolom (ACC & F&C) en teamlid insourcing ICT afdeling (van zelfstandige entiteit Erasmusbrug B.V. naar stafdienst ICT).
 • Opschonen balans Erasmusbrug B.V., opstellen richtlijnen activeren/amortiseren ICT projecten cf IAS 16, bijdrage aan speciaal onderzoek Erasmusbrug B.V.
 • Participatie in Careyn portfolio projectteam en divestmenttrajecten (due diligence Vitaal/KZ/HZ) naar aanleiding van de strategische herpositionering Careyn mede als gevolg van pakket van bezuinigingsmaatregelen in de Zorgsector (regeerakkoord Kabinet Rutte).

Shere Group Netherlands B.V.

2012 (7 maanden)

Functie titel: Finance Manager / Kwartiermaker Finance
Branche: Telecom
Expertises: Kwartiermaker Finance & Control

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Opzet NL organisatie en rapportage richting PE aandeelhouder.

Belangrijkste resultaten:

 • Opzetten financiële asset exploitatie administratie en aansluitend rapportage procedure van Nederlandse Holding en Werkmaatschappij (overname, integratie en financieel beheer van KPN zendmastenpark, acquisitiewaarde € 115 mln.).
 • Fusie van vijf acquisitie B.V.’s naar één B.V. (werkmaatschappij).
 • Implementatie van financiële rapportage proces naar enerzijds Shere Group Ltd (zustermaatschappij) en anderzijds eigenaar/belegger Arcus Ltd.beide gevestigd te Londen.

Arbo Unie B.V.

2011 - 2012

Functie titel: Concern Controller / Manager FA
Branche: Bedrijfsgezondheidszorg
Expertises: Overbrugging, sanering en upgrade finance functie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade F&C kolom.

Belangrijkste resultaten:

 • Herinrichting financiële kolom i.e. besturingsmodel, processen, procedures en periodieke rapportages, optimaliseren Shared Service Concept, voorstudie aanschaf software applicatie (Rules Mavim) i.h.k.v. inrichten Internal Control Framework (o.a. t.b.v. Horizontaal Toezicht).
 • Coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 en afstemming met PwC.
 • Via offshoring naar Outsourcing van PSA (Exact Synergie) naar Arvode.
 • Verantwoordelijk voor ‘upsteam’ financiële verantwoording processen, contacten met fiscale autoriteiten, accountants, loon & salarisadministratie en ‘downstream’ planning & control cyclus.
 • Saneren organisatie (20% fte overcapaciteit) i.h.k.v. business continuity.
 • Eindverantwoordelijk jaarrekening traject.
 • Directe aansturing FP&C afdeling (10 fte), Indirect aansturing decentrale SCC (40 fte).

Thio Pharma Groep

2010 - 2011

Functie titel: CFO
Branche: Farmacie
Expertises: Operationeel CFO

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade financiële functie.

Belangrijkste resultaten:

 • Financiële en juridische reorganisatie groepsstructuur (reductie van 27 naar 7 administraties / B.V.’s), herinrichting financiële processen, procedures en periodieke rapportages (intern t.b.v. MT en extern t.b.v. ING), inrichten Shared Service Concept, implementatie digitaal facturering/workflow approval applicatie (Elvy).
 • Eindverantwoordelijk jaarrekening traject.
 • Herfinanciering kredietfaciliteiten ING (farmaceutische activiteiten (€ 65 mln.) en o.g. portefeuille € 17 mln.).