Arthur Paping

Greyt CFO

"'Binnen' de organisatie volhardt men dat het echt onmogelijk is, totdat er tijdelijk iemand van 'buiten' komt die dat niet weet."


Ik heb ruim 30 jaar ervaring met verander/verbeter projecten, post-fusie integratie processen, reorganisaties en herinrichting van de financiële kolom, begeleiding ‘start/scale ups en doorstarts’. In deze rollen begeleid ik verandering en sta ik naast de ondernemer, versterk ik directie of MT en word ik structureel onderdeel van het team.

Ik ben flexibel inzetbaar op een manier die de ondernemer het beste uitkomt: fulltime, parttime, flexibel of projectmatig. Door mijn inzet kan de ondernemer zich weer richten op de dingen waarin hij of zij goed is, namelijk… ondernemen!

Highlights

Doorstart gerealiseerd bij start-ups Ferro-Fix & BroNij Infra, Lava Therapeutics

Orde gebracht in de interne organisatie van familiebedrijven zoals Vroegop Windig, Thio Pharma en A. de Reus

Als financieel manager veel ervaring opgedaan bij internationale organisaties zoals AkzoNobel, Imtech en Sulzer.

Werkervaring

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: Geestelijke Gezondheidszorg

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als Manager F&C verantwoordelijk voor enerzijds regulier accounting, reporting & (cashflow)forecasting activiteiten en anderzijds recovery werkzaamheden ten behoeve van businesscontinuïteit en herfinanciering (bank en potentiële investeerders);
 • Als Financieel Directeur naast Finance tevens Facility en ICT in de portefeuille.

Branche: Research & Development farmaceutische industrie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Implementeren projectadministratie Exact Online
 • Implementeren Visionplanner als satellietapplicatie ExactOnline
 • Implementeren inkoop (scan/herken & PO’s) software applicatie (Elvy)
 • Implementeren AO Online +/+ Caseware +/+ AFAS Profit
 • WBSO/Innovatie subsidies
 • Oprichten/inrichten US Inc (Delaware)

Belangrijkste resultaten:

 • Robuust fundament in de financiële kolom (implementatie ExactOnline/Visionplanner/Elvy/AFAS Profit).

Branche: Bouw, Engineering, Zakelijke dienstverlening

Bruil EBM Veenendaal
Innax-Techion Heerenveen
Zorgeloosch Alkmaar

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Achterstanden wegwerken (t.b.v. herfinanciering).
 • Due diligence inclusief rapportage richting opdrachtgever.
 • Due diligence t.b.v. waarde bepaling overname target.

Branche: Technisch onderhoud en service

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse financiële rapportage richting Zwitserland (beursgenoteerd).

Belangrijkste resultaten:

 • Periodieke rapportage Sulzer International AG (Zwitserland, beursgenoteerd).
 • Balansopschoning (OHW projecten) na outsourcing finance back office (India, 2017).
 • Projectcontrol (voortgang, risico en voorzieningen) in nauwe samenwerking met projectleiders.

Branche: Horeca en AG&F groothandel

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • CFO en lid van directieteam.

Belangrijkste resultaten:

 • Herfinanciering bancaire kredietfaciliteit (intensief/bijzonder beheer ING).
 • Indirecte aansturing SSC (14 fte’s).
 • Strategisch portfolio analyse en aansluitend concern herstructurering, due diligence Natudis.
 • Implementatie van MS Dynamics D365 per 1 januari 2018.

Branche: Productie en service ondergrondse afvalcontainers

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Periodieke rapportage richting PE stakeholders.

Belangrijkste resultaten:

 • Kwartiermaker opzet en inrichting finance & control functie na acquisitie private equity.
 • Reguliere perioderapportage 2 werkmaatschappijen, intern en extern richting BBF Holding.
 • Selectie, voorbereiding en implementatie van ERP per 1 januari 2018.

Branche: Zorg & Welzijn

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk CFO.

Belangrijkste resultaten:

 • Kwartiermaker Manager F&C ‘start up/doorstart’ TSN.
 • Periodieke consolidatie 4 werkmaatschappijen.
 • Reguliere periode rapportage, intern en extern richting ADG (o.a. Asito).
 • Herinrichting financiële kolom incl. OR adviestraject.
 • Voorbereiding en implementatie van AFAS Profit i.c.m. Nedap ONS per 1 januari 2017.

Branche: Afvalverwerking, openbare ruimte en parkeergarage beheer

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade financiële functie vanuit verzelfstandiging Gemeente Haarlem.

Belangrijkste resultaten:

 • Splitsing/uitzakken van 1 naar 6 administraties (o.b.v. primaire processen).
 • Herinrichting financiële kolom (FA/BC/IC functie).
 • Implementatie asset management systeem (€ 52 mln.).
 • Faciliteren inrichting BC.
 • Digitalisering procurement proces (workflow en document management Elvy).
 • Optimalisatie routinematige procedures & processen.

Branche: Technisch ingenieurs organisatie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Project Risk & Compliance en ‘carve out’ voorbereiding richting verkoop.

Belangrijkste resultaten:

 • Voorstudie ERP Light implementatie.
 • Verkoop klaar maken en ‘carve out’ best renderende divisie Imtech SBDB GmbH/voorbereiding due diligence dataroom).
 • Projectcontrol op (langlopende grote) OHW projecten (voortgang, risico en voorzieningen).
 • Introductie en implementatie project risk management conform corporate compliancy rules.

Branche: AGF coöperatie & internationale groothandel

Belangrijkste resultaten:

 • Verantwoordelijk voor maandafsluiting.
 • Implementatie kostenallocatie methodiek.
 • Verwerking acquisities 2014.
 • Opzet consolidatie proces, jaarrekening 2014 (€ 300 mln. omzet, 100 fte).
 • Efficiency verbetering in de routinematige processen en procedures.

Branche: Zorg

Belangrijkste resultaten:

 • Schrijven controleplan aansluiting (planningsapplicatie, SAP Time, SAP PY, SAP FiCo).

Branche: Energie

Belangrijkste resultaten:

 • Quick scan financiële functie/projectcontrol bij technisch ingenieursbureau (Vision 2020)

Branche: Industrial coating (productie en groothandel)

Belangrijkste resultaten:

 • Beschrijving AO/IC in/rondom SAP ECC, key controls en SOP’s van ‘retained’ finance processen t.b.v. internal control framework.
 • Benchmarken, ‘best practice’ en projecteren finance organisatie (mensen, processen, procedures en applicaties (rondom SAP ECC) binnen AKZO EMEA landen, inclusief bezoek aan best practice EMEA landen.
 • Standardiseren/modeleren ‘retained finance’ organisatie na outsoursing front/back office finance kolom naar Infosys (Polen/India).

Branche: Techniek

Belangrijkste resultaten:

 • Voorbereiden ‘carve out’ en inrichten dataroom ten behoeve van vendor due diligence werkmaatschapppij van een Finse beursgenoteerde leverancier logistieke/transport systemen.

Branche: Betonproductie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Prepack constructie curator, doorstart nieuwe grootaandeelhouder.

Belangrijkste resultaten:

Door uitvallen van DGA verantwoordelijk voor: 

 • Recovery/herstel maatregelen ter voorbereiding op en doorstart na faillissement (bancaire herfinanciering, pre pack constructie, curatoroverleg, due diligence, personeelsreductie) tezamen met nieuwe aandeelhouder/businesspartner in branche.

Branche: Zorg & Welzijn

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Overbrugging & strategisch portfolio analyse.

Belangrijkste resultaten:

 • Verantwoordelijk voor Planning & Control cyclus voor een deelverzameling van bedrijven uit portfolio van Careyn B.V.
 • Coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 van enkele zelfstandig juridische Careyn entiteiten en afstemming met PwC.
 • Teamlid project herinrichting financiele kolom (ACC & F&C) en teamlid insourcing ICT afdeling (van zelfstandige entiteit Erasmusbrug B.V. naar stafdienst ICT).
 • Opschonen balans Erasmusbrug B.V., opstellen richtlijnen activeren/amortiseren ICT projecten cf IAS 16, bijdrage aan speciaal onderzoek Erasmusbrug B.V.
 • Participatie in Careyn portfolio projectteam en divestmenttrajecten (due diligence Vitaal/KZ/HZ) naar aanleiding van de strategische herpositionering Careyn mede als gevolg van pakket van bezuinigingsmaatregelen in de Zorgsector (regeerakkoord Kabinet Rutte).

Branche: Telecom

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Opzet NL organisatie en rapportage richting PE aandeelhouder.

Belangrijkste resultaten:

 • Opzetten financiële asset exploitatie administratie en aansluitend rapportage procedure van Nederlandse Holding en Werkmaatschappij (overname, integratie en financieel beheer van KPN zendmastenpark, acquisitiewaarde € 115 mln.).
 • Fusie van vijf acquisitie B.V.’s naar één B.V. (werkmaatschappij).
 • Implementatie van financiële rapportage proces naar enerzijds Shere Group Ltd (zustermaatschappij) en anderzijds eigenaar/belegger Arcus Ltd.beide gevestigd te Londen.

Branche: Bedrijfsgezondheidszorg

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade F&C kolom.

Belangrijkste resultaten:

 • Herinrichting financiële kolom i.e. besturingsmodel, processen, procedures en periodieke rapportages, optimaliseren Shared Service Concept, voorstudie aanschaf software applicatie (Rules Mavim) i.h.k.v. inrichten Internal Control Framework (o.a. t.b.v. Horizontaal Toezicht).
 • Coördinatie jaarrekeningcontrole 2012 en afstemming met PwC.
 • Via offshoring naar Outsourcing van PSA (Exact Synergie) naar Arvode.
 • Verantwoordelijk voor ‘upsteam’ financiële verantwoording processen, contacten met fiscale autoriteiten, accountants, loon & salarisadministratie en ‘downstream’ planning & control cyclus.
 • Saneren organisatie (20% fte overcapaciteit) i.h.k.v. business continuity.
 • Eindverantwoordelijk jaarrekening traject.
 • Directe aansturing FP&C afdeling (10 fte), Indirect aansturing decentrale SCC (40 fte).

Branche: Farmacie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Upgrade financiële functie.

Belangrijkste resultaten:

 • Financiële en juridische reorganisatie groepsstructuur (reductie van 27 naar 7 administraties / B.V.’s), herinrichting financiële processen, procedures en periodieke rapportages (intern t.b.v. MT en extern t.b.v. ING), inrichten Shared Service Concept, implementatie digitaal facturering/workflow approval applicatie (Elvy).
 • Eindverantwoordelijk jaarrekening traject.
 • Herfinanciering kredietfaciliteiten ING (farmaceutische activiteiten (€ 65 mln.) en o.g. portefeuille € 17 mln.).