Ondernemen en Strategie

 

Het motto “Regeren is vooruitzien” is een bekende uitspraak. Veel ondernemers realiseren zich gelukkig dat dit ook voor hun eigen bedrijf geldt. Helaas zet slechts een gedeelte van de MKB-ondernemers de gedachten omtrent Visie, Missie en Strategie op papier. Vaak zijn de belangrijkste argumenten: het kost teveel tijd en het is een dik boekwerk dat gewoon in de la verdwijnt.

Het eerste argument bevat “kost”. Een goed Businessplan (uitgewerkte Visie, Missie en Strategie) ontwikkelen vereist een bepaalde tijdsinvestering. En zoals op elke investering moet je op deze tijdsinvestering een rendement halen. Op het moment dat je een goed Businessplan op papier hebt staan, heb je een goede meetlat waarlangs je de werkelijke prestaties van je onderneming kunt leggen. Door dit maandelijks te doen kan je tijdig, daar waar nodig, bijsturen. Hierdoor verdien je deze investering meer dan volledig terug.

Een Businessplan hoeft niet een dik boekwerk te worden. Ikzelf gebruik hiervoor bij klanten de OGSM methode. Met deze methode ben je in staat om je businessplan op één A4-tje te krijgen. OGSM staat voor Objective (doel), Goal (wat wil je bereiken), Strategy (hoe wil je het doel bereiken) en Measures (Meetinstrumenten). De Measures zijn opgedeeld in een dashboard en een actielijst. Alles overzichtelijk op 1 A4-tje. Hierdoor kan een Businessplan een levend document worden dat in een organisatie kan functioneren als stuurdocument.

Ik kom u graag tonen wat allemaal mogelijk is met deze methode en bekijken we samen hoe deze techniek bij u in de organisatie kan worden ingezet.

Deze column werd geplaatst in Bedrijvig Land van Heusden en Altena.