Greyt Cashflow Week Forecast

In crisissituaties neemt de onzekerheid over je ontvangsten toe. Nadat je de benodigde maatregelen hebt genomen is het zaak bovenop je cashflow te zitten: op weekbasis. Je kunt niet meer uitgeven dan je hebt. En je wilt er zeker van zijn dat je personeel en bedrijfskritische leveranciers kunt blijven betalen.

Dit Cashflow Week Forecast model is simpel en doordacht. Je maakt gebruik van wat je al weet (debiteuren, crediteuren en andere uitgaven) waarmee je inzicht krijgt in de verwachte bestedingsruimte. Vervolgens ga je je betalingen inschatten (ontvangsten) en plannen en neem je waar nodig extra maatregelen: kortstondig extra kredietruimte, leningen of Coronacrisis maatregelen zoals het uitstellen van (belasting) betalingen. Je kunt je forecast toetsen aan de werkelijkheid door de voorspelde bankstand te vergelijken met de werkelijke. Hierdoor leer je ook in deze onzekere tijden steeds beter voorspellen.

De instructie

 1. Vul de beginstand van de bank (= som van alle bankrekeningen) in, kredietruimte en de datum* van die stand in tab “Cashflow” (cellen D27-30);
 2. Vul de debiteurenlijst in op factuurniveau in tab “debiteuren”
  a. volgens het daar aangegeven format;
  b. vul in kolom G het aantal dagen in dat de betaling verlaat is;
  c. Let op grijsgekleurde cellen (kolom H) waar de verwachte datum vóór de huidige datum ligt;
  d. Stel vast dat de totalen (regel 2) doortellen naar de tab ‘Cashflow’ Nr 2 Debiteuren (rij 6);
  e. Als a t/m c veel werk is, kun je ook het bedrag per week aanpassen in ‘Cashflow’ (zie “Aanpassing Debiteurenontvangst – Nr 3 op regel 7 – voor crediteuren Nr 8 op regel 16);
 3. Volg voor de crediteurenlijst in tab crediteuren dezelfde stappen als hierboven en stel vast dat de totalen
  doortellen naar de tab ‘Cashflow’ Nr 7 Crediteuren (Rij 15);
 4. Pas de overige posten van uitgaven en ontvangsten aan in de prognose-kolommen (zie regel 2);
 5. Stel vast wáár in de toekomst je bestedingsruimte onder nul (dreigt te) komen;
 6. Vul maatregelen in die je additioneel moet toepassen om bestedingsruimte op peil te krijgen;
 7. Deel je conclusies met je MT-leden via de grafiek in tab Dashboard (waaronder deze maatregelen zijn opgesomd). Je kunt deze tab delen in dit Excel bestand of als PDF;
 8. Herhaal stap 1 t/m 7 wekelijks.

*Als je bij (1) een latere datum invult dan in week 13 (t/m 28-3) dan zie je in tab ‘Cashflow’ op regel 1 in de voorbije weken “werkelijk” staan; de weken die je moet invullen staat “prognose”. De kolommen van voorbije weken worden ook grijs; die hoef je dus niet meer in te vullen. De grafiek in tab Dashboard begint in de eerste week die je invult (prognose).


Hulp nodig? Bel 010 – 257 99 77 en een Greyt CFO helpt je direct, zonder kosten.

Deel deze Cashflow Week Forecast gerust!