ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Groei realiseren met de juiste financieringsvorm

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een bedrijf dat mallen maakt voor de automotive industrie zoekt financiering om verdere groei, als gevolg van toenemende vraag in productiecapaciteit, te kunnen realiseren. Greyt Partner Roeland van Dijk kijkt naar wat er wanneer nodig is en welke vormen van financiering hier het beste bij passen. Uiteindelijk regelen we de financiering en wordt de groei gerealiseerd.

Probleem

Om verdere groei veilig te stellen zal het bedrijf een volgende stap moeten maken. Deze stap moet leiden tot het kunnen voldoen aan een toenemende productvraag. Om dit te bereiken is het essentieel dat er een extra productiestraat aangekocht wordt, en hiervoor zijn extra investeringen nodig.

Oplossing

Samen met de ondernemer starten we met het opstellen van een ondernemings- en een financieringsplan. We doen een uitvoerige analyse van de financieringsbehoefte met als centrale vraag: hoeveel hebben we wanneer echt nodig? Daarna doen we een analyse van de verschillende financieringsvormen (en de daarbij behorende vereisten) die het beste passen bij deze situatie. Tenslotte begeleiden we de financieringsaanvraag.

Resultaat

De genomen stappen blijken succesvol en de financiering wordt gerealiseerd. Hierdoor zet de groei door en worden alle doelen die we vooraf in de plannen hebben opgesteld behaald.

Resultaat

Groei realiseren met de juiste financieringsvorm

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een bedrijf dat mallen maakt voor de automotive industrie zoekt financiering om verdere groei, als gevolg van toenemende vraag in productiecapaciteit, te kunnen realiseren. Greyt Partner Roeland van Dijk kijkt naar wat er wanneer nodig is en welke vormen van financiering hier het beste bij passen. Uiteindelijk regelen we de financiering en wordt de groei gerealiseerd.

Probleem

Om verdere groei veilig te stellen zal het bedrijf een volgende stap moeten maken. Deze stap moet leiden tot het kunnen voldoen aan een toenemende productvraag. Om dit te bereiken is het essentieel dat er een extra productiestraat aangekocht wordt, en hiervoor zijn extra investeringen nodig.

Oplossing

Samen met de ondernemer starten we met het opstellen van een ondernemings- en een financieringsplan. We doen een uitvoerige analyse van de financieringsbehoefte met als centrale vraag: hoeveel hebben we wanneer echt nodig? Daarna doen we een analyse van de verschillende financieringsvormen (en de daarbij behorende vereisten) die het beste passen bij deze situatie. Tenslotte begeleiden we de financieringsaanvraag.

Resultaat

De genomen stappen blijken succesvol en de financiering wordt gerealiseerd. Hierdoor zet de groei door en worden alle doelen die we vooraf in de plannen hebben opgesteld behaald.

Resultaat