SCALING UP | KLANTCASE

15% meer marktaandeel dankzij goed verzorgde investeringen

Een producent wil zijn marktaandeel met ruim 15% verhogen en doet daarvoor investeringen in nieuwe machines. Ondertussen moet het proces met de huidige machines blijven draaien. Door de juiste veiligheidsmaatregelen wordt het project afgerond zonder een enkel ongeval.

Probleem

Om een groter marktaandeel te kunnen bereiken is het nodig om te investeren in de organisatie. De machines waren verouderd waardoor de kwaliteit van de producten achterblijft, terwijl de concurrentie wel nieuwe producten kan leveren en zo hun marktaandeel kunnen vergroten. Een investering is dus hard nodig, maar het is niet mogelijk alle machines tijdens het proces stil te zetten. Er moet rekening gehouden worden met de veiligheid van het personeel, omdat de aanpassingen tijdens het normale werk plaatsvinden

Oplossing

Het belangrijkste onderdeel van dit project, dat meer dan 130 miljoen euro omvat, is voorzorg. Greyt Partner Robert van der Woude is daarom betrokken tijdens de volledige investering. De processen worden gevisualiseerd om een beter inzicht in de productie te bereiken. Er wordt een detailplanning gemaakt om het project succesvol te laten verlopen. Door mensen op te leiden voor de nieuwe machines wordt de investering volledig benut en is het mogelijk meer te bereiken met dezelfde mensen.

Dezelfde voorzorg gaat uit naar de veiligheid tijdens de invoering van de veranderingen. Voor elke verandering wordt een veiligheidsbespreking ingepland, waardoor  iedereen op de werkvloer bekend raakt met de planning en weet welke maatregelen genomen worden.

Resultaat

Aan het einde van het proces kan men terugkijken op een succesvol project met geen enkel ongeval. Het marktaandeel is met 15% gegroeid en de kwaliteit van de afgeleverde producten is weer perfect. Ook is het inzicht in de processen er op vooruit gegaan waardoor nog dagelijks de juiste keuzes worden gemaakt om het marktaandeel te behouden.

Resultaat

15% meer marktaandeel dankzij goed verzorgde investeringen

Een producent wil zijn marktaandeel met ruim 15% verhogen en doet daarvoor investeringen in nieuwe machines. Ondertussen moet het proces met de huidige machines blijven draaien. Door de juiste veiligheidsmaatregelen wordt het project afgerond zonder een enkel ongeval.

Probleem

Om een groter marktaandeel te kunnen bereiken is het nodig om te investeren in de organisatie. De machines waren verouderd waardoor de kwaliteit van de producten achterblijft, terwijl de concurrentie wel nieuwe producten kan leveren en zo hun marktaandeel kunnen vergroten. Een investering is dus hard nodig, maar het is niet mogelijk alle machines tijdens het proces stil te zetten. Er moet rekening gehouden worden met de veiligheid van het personeel, omdat de aanpassingen tijdens het normale werk plaatsvinden

Oplossing

Het belangrijkste onderdeel van dit project, dat meer dan 130 miljoen euro omvat, is voorzorg. Greyt Partner Robert van der Woude is daarom betrokken tijdens de volledige investering. De processen worden gevisualiseerd om een beter inzicht in de productie te bereiken. Er wordt een detailplanning gemaakt om het project succesvol te laten verlopen. Door mensen op te leiden voor de nieuwe machines wordt de investering volledig benut en is het mogelijk meer te bereiken met dezelfde mensen.

Dezelfde voorzorg gaat uit naar de veiligheid tijdens de invoering van de veranderingen. Voor elke verandering wordt een veiligheidsbespreking ingepland, waardoor  iedereen op de werkvloer bekend raakt met de planning en weet welke maatregelen genomen worden.

Resultaat

Aan het einde van het proces kan men terugkijken op een succesvol project met geen enkel ongeval. Het marktaandeel is met 15% gegroeid en de kwaliteit van de afgeleverde producten is weer perfect. Ook is het inzicht in de processen er op vooruit gegaan waardoor nog dagelijks de juiste keuzes worden gemaakt om het marktaandeel te behouden.

Resultaat