15% meer marktaandeel dankzij goed verzorgde investeringen

Een producent wil zijn marktaandeel met ruim 15% verhogen en doet daarvoor investeringen in nieuwe machines. Ondertussen moet het proces met de huidige machines blijven draaien. Door de juiste veiligheidsmaatregelen wordt het project afgerond zonder een enkel ongeval.

Probleem.

Om een groter marktaandeel te kunnen bereiken is het nodig om te investeren in de organisatie. De machines waren verouderd waardoor de kwaliteit van de producten achterblijft, terwijl de concurrentie wel nieuwe producten kan leveren en zo hun marktaandeel kunnen vergroten. Een investering is dus hard nodig, maar het is niet mogelijk alle machines tijdens het proces stil te zetten. Er moet rekening gehouden worden met de veiligheid van het personeel, omdat de aanpassingen tijdens het normale werk plaatsvinden

Oplossing.

Het belangrijkste onderdeel van dit project, dat meer dan 130 miljoen euro omvat, is voorzorg. Greyt Partner Robert van der Woude is daarom betrokken tijdens de volledige investering. De processen worden gevisualiseerd om een beter inzicht in de productie te bereiken. Er wordt een detailplanning gemaakt om het project succesvol te laten verlopen. Door mensen op te leiden voor de nieuwe machines wordt de investering volledig benut en is het mogelijk meer te bereiken met dezelfde mensen.

Dezelfde voorzorg gaat uit naar de veiligheid tijdens de invoering van de veranderingen. Voor elke verandering wordt een veiligheidsbespreking ingepland, waardoor  iedereen op de werkvloer bekend raakt met de planning en weet welke maatregelen genomen worden.

Resultaat.

Aan het einde van het proces kan men terugkijken op een succesvol project met geen enkel ongeval. Het marktaandeel is met 15% gegroeid en de kwaliteit van de afgeleverde producten is weer perfect. Ook is het inzicht in de processen er op vooruit gegaan waardoor nog dagelijks de juiste keuzes worden gemaakt om het marktaandeel te behouden.

Robert van der woude partner greyt

Robert van der Woude

Grote veranderingen in het sociale en economische leven volgen elkaar steeds sneller op. Bedrijven zullen dus altijd innovatief moeten blijven om te kunnen meebewegen: zowel met productontwikkeling als binnen de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren gaat Robert uit van de 3 R’s: rust, reinheid en regelmaat. Deze drie zaken zijn nodig voor het opvoeden van kinderen, maar hetzelfde geldt ook voor ondernemingen: Rust voor de ondernemer; zodat deze gefocust kan zijn. Reinheid voor de juiste cijfers; duidelijk genoeg om de onderneming op te sturen. Regelmaat in rapportage en bijeenkomsten van het management. Dit biedt uiteindelijk de vierde R: Resultaat. Door rust, reinheid en regelmaat in te voeren kun je je onderneming steeds weer succesvol mee laten veranderen. Inspireren en het verschil maken hebben een hoge prioriteit in Roberts werk. Met zijn ervaring in het financieel managen van grote organisaties (divisie), maar ook met acquisitie, investeringen en supply-chain management is hij een allround partner. Door zijn sociale karakter en goed ontwikkeld leiderschap is Robert de perfecte sparringpartner voor bedrijven in beweging. Hij houdt zowel van strategie-ontwikkeling en brainstormen als van uitvoering en implementatie.