Een gefundeerde stap naar de toekomst

Een bedrijf binnen de bouwsector wil een landelijke opererende onderneming worden. Besloten wordt dat een overname de beste manier is om tot dit doelen te komen. Greyt Partner Roeland van Dijk ondersteunt het overnameproces waardoor dit soepel verloopt en het juiste resultaat wordt bereikt.

Probleem.

Het bedrijf wil graag meer landelijke zichtbaarheid, lagere overhead kosten en een hogere omzet behalen. Om deze doelen te kunnen bereiken is er besloten een branchegenoot met een goede naam over te nemen. De vraag is: “Met welke overname kandidaat bereiken we deze gestelde doelen?”

Oplossing.

Allereerst bekijken we, op basis van een longlist, welke partijen voldoen aan de gewenste omvang en het gewenste kwaliteitsniveau. Na uitvoerige analyse blijft van deze long-list uiteindelijk een aantal partijen over (shortlist) en wordt de beste overname kandidaat bepaald. Vervolgens worden de onderhandelingen en de due-diligence transparant en helder uitgevoerd voor alle betrokken partijen, zodat op een gefundeerde wijze de volgende stap naar de toekomst wordt gezet.

Resultaat.

Uiteindelijk is de overname succesvol en soepel verlopen waardoor de klant zijn doelen kon bereiken. De klant heeft inmiddels meer landelijke naamsbekendheid, lagere overhead kosten en een hogere omzet.