Kloppende cijfers voor de Raad van Toezicht

Twee stichtingen hebben hetzelfde probleem: teveel onduidelijke cijfers en een ontevreden Raad van Toezicht. Greyt brengt structuur en focus aan waardoor de cijfers betrouwbaarder worden en er meer inzicht in de resultaten ontstaat.

Probleem.

Bij twee verschillende stichtingen komen we hetzelfde probleem tegen: een Raad van Toezicht die niet tevreden is met de cijfers doordat de administratie die niet op orde is. De stichtingen richten zich beide op zorgvraagstukken waar de een vooral aan fondsenwerving doet terwijl de ander juist gericht is op de bewustwording van een zorgprobleem. In beide gevallen is er veel onduidelijkheid rond de cijfers omdat er met verschillende systemen wordt gewerkt om de cijfers te verzamelen. Zo wordt er gebruik gemaakt van een boekhoudprogramma én losse spreadsheets. Voor de Raad van Toezicht is het onduidelijk of de cijfers ook echt kloppen.

Oplossing.

Er wordt een nulmeting uitgevoerd bij beide stichtingen. Waar zitten nu precies de problemen? Welke cijfers zijn beschikbaar en welke juist niet? Het is al snel duidelijk wat er nodig is om de juiste cijfers boven tafel te krijgen. Eerst wordt de administratie volledig in eigen beheer gebracht. In beide gevallen stond een gedeelte van de administratie extern, zoals bij een accountantskantoor. Dit werkt de efficiëntie flink tegen waardoor deze administraties worden overgeheveld naar de interne organisatie.

Hierna koppelen we Basecone aan de administratie. Deze software verwerkt facturen en kan ook direct de authorisatie regelen. Vooral voor de stichting die zelf veel geld uitgeeft is dit essentieel. Zo gaat het geld goed beheerd naar de juiste debiteur. Door ook het rapportageprogramma Speedbooks aan de administratie te koppelen, kunnen rapportages worden uitgedraaid en ontstaat er weer een duidelijk inzicht in de benodigde cijfers.

Resultaat.

Niet alleen de Raden van Toezicht zijn tevreden met deze nieuwe manier van administreren, ook de organisaties zelf hebben een beter inzicht in de cijfers. Waar komen sponsoren vandaan? Welke acties leveren het meeste op? Greyt is bij beide stichtingen nog actief om mee te denken binnen de financiële strategie en de loonadministratie. Daarnaast worden de projectadministraties door Greyt onderhouden.

Peter Balk Greyt CFO & Partner

Peter Balk

Peter Balk staat al jarenlang ondernemers bij als 'het financieel geweten van het bedrijf'. Hij is een ondernemende en praktisch ingestelde Greyt partner en adviseert proactief op onderwerpen die aandacht behoeven. Daarnaast is Peter een financieel sparringpartner op alle gebieden waarover de ondernemer beslissingen moet maken.Peter kan zich goed inleven in de positie van ondernemer omdat hij zelf ook succesvol ondernemer is. Hij weet als geen ander waar je als ondernemer mee te maken krijgt en door welke fasen een bedrijf heen moet om succesvol te kunnen groeien. Peter heeft ondernemers bijgestaan in onder andere de groothandel, de zorgsector en de zakelijke dienstverlening. Hij is een expert in financiële processen verbeteren en versnellen, en ze beter te laten aansluiten op de operationele onderneming.