ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Binnen een half jaar een beter resultaat door zichtbaar maken verborgen kosten

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een fabrikant van kapitaalgoederen heeft haar activiteiten ondergebracht in drie afdelingen: productie van equipment, productie van reserve-onderdelen en de service afdeling. De onderneming heeft onvoldoende inzicht en werkelijke rentabiliteit van de afdelingen. Greyt start een aantal projecten om tot een structureel beter inzicht en resultaat te komen.

Probleem

Het gebrek aan inzicht in de werkelijke rentabiliteit komt ernerzijds door onvoldoende projectcontrol op grotere projecten bij productie van equipment. Daarnaast voert de serviceafdeling garantiewerkzaamheden uit zonder dat deze kosten adequaat worden gevolgd. Het vertrek van de financial manager wordt gebruikt om bovenstaande tekortkomingen structureel op te lossen.

Oplossing

Naast de tijdelijke vervanging van de financial manager starten we parallel een aantal projecten met als doel:

  • een betere allocatie van de kosten (uren, materialen en capaciteitsgebruik) en opbrengsten aan verschillende afdelingen
  • een duidelijke set van procedures die de projectcontrol verbeteren (voorcalculatie, voortgangsbewaking, beoordeling van voor- versus nacalculatie, een goede controle op de volledigheid van facturatie van meerwerk op projecten)
  • het separaat verantwoorden van service- en garantiewerkzaamheden en een duidelijke procedure die regelt wat garantie is, wie bepaalt of iets garantie is en projectcontrol waarmee de hoogte van de te maken garantiekosten worden bewaakt.

Na een half jaar nemen de kosten voor garantie significant af doordat vooraf duidelijk is hoeveel werkzaamheden er mogen worden verricht voor garantiegevallen.

Resultaat

Binnen een half jaar realiseert de onderneming een beter resultaat op de afdelingen equipment en service doordat er geen verborgen kosten meer zijn voor garantiegevallen. De totale kosten voor garantie zijn afgenomen omdat een deel in de praktijk als onderhoud aan klanten kan worden gefactureerd.

Resultaat

Binnen een half jaar een beter resultaat door zichtbaar maken verborgen kosten

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een fabrikant van kapitaalgoederen heeft haar activiteiten ondergebracht in drie afdelingen: productie van equipment, productie van reserve-onderdelen en de service afdeling. De onderneming heeft onvoldoende inzicht en werkelijke rentabiliteit van de afdelingen. Greyt start een aantal projecten om tot een structureel beter inzicht en resultaat te komen.

Probleem

Het gebrek aan inzicht in de werkelijke rentabiliteit komt ernerzijds door onvoldoende projectcontrol op grotere projecten bij productie van equipment. Daarnaast voert de serviceafdeling garantiewerkzaamheden uit zonder dat deze kosten adequaat worden gevolgd. Het vertrek van de financial manager wordt gebruikt om bovenstaande tekortkomingen structureel op te lossen.

Oplossing

Naast de tijdelijke vervanging van de financial manager starten we parallel een aantal projecten met als doel:

  • een betere allocatie van de kosten (uren, materialen en capaciteitsgebruik) en opbrengsten aan verschillende afdelingen
  • een duidelijke set van procedures die de projectcontrol verbeteren (voorcalculatie, voortgangsbewaking, beoordeling van voor- versus nacalculatie, een goede controle op de volledigheid van facturatie van meerwerk op projecten)
  • het separaat verantwoorden van service- en garantiewerkzaamheden en een duidelijke procedure die regelt wat garantie is, wie bepaalt of iets garantie is en projectcontrol waarmee de hoogte van de te maken garantiekosten worden bewaakt.

Na een half jaar nemen de kosten voor garantie significant af doordat vooraf duidelijk is hoeveel werkzaamheden er mogen worden verricht voor garantiegevallen.

Resultaat

Binnen een half jaar realiseert de onderneming een beter resultaat op de afdelingen equipment en service doordat er geen verborgen kosten meer zijn voor garantiegevallen. De totale kosten voor garantie zijn afgenomen omdat een deel in de praktijk als onderhoud aan klanten kan worden gefactureerd.

Resultaat