ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Achterstand in Duitse Jaarrekening succesvol weggewerkt

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een Duitse divisie van een Nederlandse ontwikkelaar in het commercieel vastgoed heeft een achterstand in het opstellen van de jaarrekeningen van enkele jaren.

Probleem

Het niet tijdig deponeren van jaarrekening kan in Duitsland leiden tot gevangenisstraffen. Het is belangrijk dat snel actie wordt ondernomen.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan de achterstand. Zo voldeden in een eerder stadium de verschillende entiteiten nog niet aan de criteria voor publicatie. Hierdoor konden ze worden geconsolideerd in de jaarrekening van de aandeelhouders.

In de jaren daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om jaarrekeningen tot stand te brengen, maar door meningsverschillen tussen de aandeelhouders, directieleden en verantwoordelijke accountants komen die niet tot voltooiing.

Daarnaast spelen verschillen in Accountancy regels (German GAAP / HGB versus IFRS), juridische constructies (garanties, achterstelling van leningen) en onduidelijke fiscale regelgevingen (rulingsverzoeken) mee.

Tenslotte bestaat er een Duitse managementstijl en -cultuur maar het feit dat de besluitvorming veelal door Nederlanders tot stand wordt gebracht, komt het proces ook niet ten goede.

Oplossing

De Greyt Partner wordt als Finance Director aangesteld. In nauw overleg en samenwerking met waarderingsspecialisten, accountants, juridische – en fiscale adviseurs worden de genoemde vraagstukken, in al haar samenhang, opgelost

Resultaat

De ingewikkelde kluwen van Duitse wetgeving wordt langzaam ontward en de jaarrekeningen worden met succes opgesteld, ge-audit, vastgesteld en gedeponeerd.

Resultaat

Achterstand in Duitse Jaarrekening succesvol weggewerkt

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een Duitse divisie van een Nederlandse ontwikkelaar in het commercieel vastgoed heeft een achterstand in het opstellen van de jaarrekeningen van enkele jaren.

Probleem

Het niet tijdig deponeren van jaarrekening kan in Duitsland leiden tot gevangenisstraffen. Het is belangrijk dat snel actie wordt ondernomen.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan de achterstand. Zo voldeden in een eerder stadium de verschillende entiteiten nog niet aan de criteria voor publicatie. Hierdoor konden ze worden geconsolideerd in de jaarrekening van de aandeelhouders.

In de jaren daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om jaarrekeningen tot stand te brengen, maar door meningsverschillen tussen de aandeelhouders, directieleden en verantwoordelijke accountants komen die niet tot voltooiing.

Daarnaast spelen verschillen in Accountancy regels (German GAAP / HGB versus IFRS), juridische constructies (garanties, achterstelling van leningen) en onduidelijke fiscale regelgevingen (rulingsverzoeken) mee.

Tenslotte bestaat er een Duitse managementstijl en -cultuur maar het feit dat de besluitvorming veelal door Nederlanders tot stand wordt gebracht, komt het proces ook niet ten goede.

Oplossing

De Greyt Partner wordt als Finance Director aangesteld. In nauw overleg en samenwerking met waarderingsspecialisten, accountants, juridische – en fiscale adviseurs worden de genoemde vraagstukken, in al haar samenhang, opgelost

Resultaat

De ingewikkelde kluwen van Duitse wetgeving wordt langzaam ontward en de jaarrekeningen worden met succes opgesteld, ge-audit, vastgesteld en gedeponeerd.

Resultaat