Achterstand weggewerkt door Greyt om problemen te voorkomen

Een Duitse divisie van een Nederlandse ontwikkelaar in het commercieel vastgoed heeft een achterstand in het opstellen van de jaarrekeningen van enkele jaren.

Probleem.

Het niet tijdig deponeren van jaarrekening kan in Duitsland leiden tot gevangenisstraffen. Het is belangrijk dat snel actie wordt ondernomen.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan de achterstand. Zo voldeden in een eerder stadium de verschillende entiteiten nog niet aan de criteria voor publicatie. Hierdoor konden ze worden geconsolideerd in de jaarrekening van de aandeelhouders.

In de jaren daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om jaarrekeningen tot stand te brengen, maar door meningsverschillen tussen de aandeelhouders, directieleden en verantwoordelijke accountants komen die niet tot voltooiing.

Daarnaast spelen verschillen in Accountancy regels (German GAAP / HGB versus IFRS), juridische constructies (garanties, achterstelling van leningen) en onduidelijke fiscale regelgevingen (rulingsverzoeken) mee.

Tenslotte bestaat er een Duitse managementstijl en -cultuur maar het feit dat de besluitvorming veelal door Nederlanders tot stand wordt gebracht, komt het proces ook niet ten goede.

Oplossing.

De Greyt Partner wordt als Finance Director aangesteld. In nauw overleg en samenwerking met waarderingsspecialisten, accountants, juridische – en fiscale adviseurs worden de genoemde vraagstukken, in al haar samenhang, opgelost

Resultaat.

De ingewikkelde kluwen van Duitse wetgeving wordt langzaam ontward en de jaarrekeningen worden met succes opgesteld, ge-audit, vastgesteld en gedeponeerd.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Johan de Boer zorgt voor een stevige basis van waaruit doelstellingen worden gemaakt en gerealiseerd. Hij weet wat er nodig is om die extra stap te maken.