Achterstand weggewerkt door Greyt om problemen te voorkomen

Een Duitse divisie van een Nederlandse ontwikkelaar in het commercieel vastgoed heeft een achterstand in het opstellen van de jaarrekeningen van enkele jaren.

Probleem.

Het niet tijdig deponeren van jaarrekening kan in Duitsland leiden tot gevangenisstraffen. Het is belangrijk dat snel actie wordt ondernomen.

Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag aan de achterstand. Zo voldeden in een eerder stadium de verschillende entiteiten nog niet aan de criteria voor publicatie. Hierdoor konden ze worden geconsolideerd in de jaarrekening van de aandeelhouders.

In de jaren daarna zijn er verschillende pogingen gedaan om jaarrekeningen tot stand te brengen, maar door meningsverschillen tussen de aandeelhouders, directieleden en verantwoordelijke accountants komen die niet tot voltooiing.

Daarnaast spelen verschillen in Accountancy regels (German GAAP / HGB versus IFRS), juridische constructies (garanties, achterstelling van leningen) en onduidelijke fiscale regelgevingen (rulingsverzoeken) mee.

Tenslotte bestaat er een Duitse managementstijl en -cultuur maar het feit dat de besluitvorming veelal door Nederlanders tot stand wordt gebracht, komt het proces ook niet ten goede.

Oplossing.

De Greyt Partner wordt als Finance Director aangesteld. In nauw overleg en samenwerking met waarderingsspecialisten, accountants, juridische – en fiscale adviseurs worden de genoemde vraagstukken, in al haar samenhang, opgelost

Resultaat.

De ingewikkelde kluwen van Duitse wetgeving wordt langzaam ontward en de jaarrekeningen worden met succes opgesteld, ge-audit, vastgesteld en gedeponeerd.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Iets blijvends achterlaten, toegevoegde waarde hebben en betekenisvol zijn, dat is de ambitie van Greyt partner Johan de Boer. Hij maakt dit waar voor zijn klanten door overzicht, rust en structuur in de organisatie aan te brengen.Met zijn brede ervaring kan Johan van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen, die worstelen met een gebrek aan inzicht in (financiële) mogelijkheden en risico’s, onvoldoende structuur of onduidelijke strategie. Van startups tot MKB tot volwassen ondernemingen, op zoek naar professionalisering en (her)structurering van Finance-, Control- en/of Risk-organisatie. Hij weet wat er nodig is om een goede organisatie die extra stap te laten maken.Johan is een allround Manager op het gebied van Financiën, Control, Risico Management, Waarderingen, Strategie en Organisatie. Hij heeft jarenlange ervaring als (parttime) Financieel Directeur en Finance Manager.Johan is hardwerkend en loyaal en heeft door zijn sociale karakter een goed gevoel voor persoonlijke verhoudingen. Binnen zijn opdrachten is hij verder te kenmerken als analytisch sterk, nuchter en stabiel. Johan laat niet alleen iets achter, maar brengt ook heel veel mee.