Rolf Schudde

Rolf Schudde heeft als manager en controller ruime ervaring opgedaan bij verschillende organisaties in uiteenlopende branches. Zowel in de profit als non-profit sector heeft hij aantoonbare resultaten behaald. Zijn scope is het hele financiële spectru m; van administratie en control tot financiering en investering.

“Iedereen heeft een blinde vlek”
Aan Rolf de taak om finance een gezicht te geven binnen de onderneming en dit in lijn te brengen met de rest van de organisatie. Cijfers moeten volgens Rolf een integrale en toegevoegde waarde zijn voor een business. Met de juiste tooling kan hij elke situatie inzichtelijk maken, analyseren en vertalen naar een realistische oplossing. Mensen met hun inzet en deskundigheid, zijn daarbij de belangrijkste schakels.

Als sparringpartner en procesbewaker weet Rolf altijd de vinger op de zere plek te leggen. De uitdaging is om dit samen met de mensen binnen de organisatie te verbeteren. Rolf is gericht op de toekomst en wil ondernemers helpen om hun onderneming naar een hoger niveau te tillen.

Referenties

Tijdens mijn functie als (interim) directeur van MixCom heb ik samen mogen werken met Rolf. Mede door de goede synergie was het plezierig en vruchtbaar samenwerken. Rolf heeft de financiën in kaart gebracht en de nodige verdieping en inzichten gebracht in diverse onderdelen, afdelingen en uitkomsten. Daarnaast heeft Rolf een financieel model opgezet, waardoor er nu periodieke stuurinformatie beschikbaar is voor de onderneming. De competenties van Rolf zoals sparringpartner, integraal management en strategisch leiderschap, kwamen hierbij goed van pas.
Erik Brouwer Eigenaar en directeur
Biolease Nederland B.V.
We hebben Rolf medio 2014 binnengehaald omdat we problemen hadden met de accuraatheid van de administratie en rapportages van onze dochterondernemingen in Mali en Rwanda. Op basis van een analyse en advies van Rolf hebben we de administraties naar Nederland verhuisd. Dit heeft de problemen opgelost en geleid tot een aanzienlijke verbetering in de effectiviteit en efficiëntie van onze onderneming.
Bart Hartman Founder & Chief Entrepreneur
NOTS Impact Enterprises
Op basis van een helder plan van aanpak wist Rolf, op de rustige wijze die ik van hem gewend ben, te handelen, de directie te adviseren en adequaat te rapporteren. Met het gewenste resultaat.
Gerard Dubois Interim-directeur/Bestuurder
deltaWonen
Rolf heeft vanaf zijn entree als interim financieel directeur op een directe en positieve manier zijn samenwerking en deskundigheid aangeboden, en daar heb ik dankbaar gebruik van mogen maken. Hij is in staat om in korte tijd een heldere analyse te maken van de belangrijkste knelpunten in financieel en organisatorisch opzicht. Vervolgens stelt hij hele duidelijke prioriteiten, die hij na goede afstemming met de directie als een terriër heeft aangepakt en niet meer heeft losgelaten totdat hij zijn doelen had bereikt. Hij heeft met zijn relativerende rust en bescheiden humor diverse lastige momenten tot een goed einde gebracht. Zijn lat ligt hoog, soms wel eens te hoog voor zijn eigen medewerkers, maar het frappante is dat ze niet afhaken, maar juist een stapje extra maken. Al met al heb ik zeer plezierig met deze deskundige professional samengewerkt en zullen we elkaar in de toekomst vast nog wel vaker tegenkomen.
Annemarieke Nagel Interim-Directeur Intake & Proces
Domined

Van gedachten wisselen?