Anton Oppenhuizen

Greyt CFO

"Een succesvol ondernemer ziet kansen waar anderen problemen zien. Denk in mogelijkheden in plaats van obstakels."


Met bijna 35 jaar ervaring in finance kan Anton Oppenhuizen met recht een ervaren CFO worden genoemd. Hij heeft in veel complexe, meestal producerende, ondernemingen de rust en structuur teruggebracht. Zijn uitgangspunt is dat finance een pro-actieve afdeling is die midden in de organisatie staat: dienstbaar en sturend naar de primaire processen.

Door zijn ruime ervaring kan Anton snel en pragmatisch de benodigde verbeteringen aanbrengen. Ondernemers en directeuren beschouwen hem als een volwaardig gesprekspartner en waardevolle sparringpartner.

Highlights

Youbahn

Reorganiseren van H3 Groep en implementatie ERP pakket. Hierdoor is de winstgevendheid substantieel verbeterd.

Kostenreductie van 15-20% bij Scholle Europe door invoeren van Budget en Cost Control systeem.

De laatste updates van Anton Oppenhuizen

Werkervaring

Branche: Zakelijke dienstverlening

Huidige opdrachten vanuit Greyt:

 • H3 Groep (Metaal/Kunststof)
 • AW Groep  (Bouw)
 • Payper B.V. (Payrolling)
 • Claassen (Transport)
 • Ducor Chemicals  (Petrochemie)
 • Elite Varkens (Agrarisch)
 • Galvano (Productie staal)
 • Holbox (Productie verpakkingen)
 • JC van Kessel (Bouw)
 • Van Boven (Productie kunststof)
 • Drug Discovery Services (Pharma)
 • Youbahn

Branche:

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reorganiseren van de bedrijfsactiviteiten
 • Implementeren van het ERP pakket Inventive
 • Strategisch gesprekspartner
 • Lid directieteam

Belangrijkste resultaten:

 • Tijdige rapportage structuur ingevoerd en succesvolle introductie kern KPI’s
 • Succesvolle stroomlijning processen d.m.v. ERP implementatie
 • Herstructurering organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Insourcing van de Financiële functie
 • Accountantskosten met meer dan 50% verminderd
 • Jaarrekening was met oordeelonthouding, is nu met goedkeurende verklaring
 • Strategisch proces verbeterd door invoering OGSM methode

Branche: Productie, Machinebouw

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reorganiseren van de bedrijfsactiviteiten
 • Implementeren van het ERP pakket Inventive
 • Strategisch gesprekspartner
 • Lid directieteam

Belangrijkste resultaten:

 • Tijdige rapportage structuur ingevoerd
 • Maandrapporten ontworpen zodat KPI gemonitord kunnen worden
 • ERP pakket Inventive geïmplementeerd
 • Organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Insourcing van de Financiële functie
 • Accountantskosten met meer dan 50% verminderd
 • Jaarrekening was met oordeelonthouding, is nu met goedkeurende verklaring
 • Strategisch proces verbeterd door invoering OGSM methode

Branche: Productie, Machinebouw

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid
 • Leiding geven aan 7 personen
 • Opstellen jaarrekeningen voor de werkmaatschappijen

Belangrijkste resultaten:

 • Het realiseren van fiscale verliezen die op het punt stonden te verdampen
 • Global Team leader van het financiële onderdeel bij de implementatie van BaaN LN
 • Inrichten van een Europees Cash Management systeem inclusief Europese Tender voor de Huisbankier
 • Implementeren van een Budget en Cost Control systeem in de organisatie
 • Awareness bij budgethouders waardoor een kostenreductie van 15-20% gerealiseerd kon worden

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Restructurering van onderneming
 • Business case opnieuw opgezet en geïmplementeerd
 • Onderhandelingen crediteuren en banken

Belangrijkste resultaten:

 • Onderneming gered van faillissement
 • Extruplast bestaat nog en is nog steeds florerend.

Branche: Productie, Kunststof en Consumentenproducten assemblage

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk Finance en IT
 • Eindverantwoordelijk verkoop Bruynzeel Home Products
 • Leidinggeven aan 8 personen
 • Opstellen jaarrekening

Belangrijkste resultaten:

 • Implementatie ERP. Tijdens het selectieproces is tevens getest met SAP en MFG-PRO
 • Opzetten van Interne Organisatie Controle Systeem Opzetten van Cost Control Systeem
 • Coördineren van een succesvolle verkoop van BHP aan NV Deli Maatschappij
 • Dataroom
 • Informatiememorandum en businesscase
 • Centraal aanspreekpunt alle partijen
 • Onderhandelingen kopers

Branche: Voedselproductie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het gevoerde financiële en automatiseringsbeleid
 • Leidinggeven aan 7 personen
 • Opstellen jaarrekening
 • Coördineren van een succesvolle verkoop van Ranks Meel aan een groep investeerders
 • Dataroom
 • Centraal aanspreekpunt
 • Buyer Due Diligence

Belangrijkste resultaten:

 • Samenwerking tussen de twee vestigingen gerealiseerd (was in de vele jaren daarvoor niet gelukt)
 • Succesvolle verkoop aan een groep particuliere investeerders

Branche: Productie, Kunststof

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het financiële en automatiseringsbeleid in Nederland.
 • Leiding geven aan 6 personen.

Branche: Productie, Kartonnage

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het financiële en automatiseringsbeleid in Nederland.
 • Leiding geven aan 5 personen.
 • Als lid van het projectteam het softwareprogramma BPCS implementeren.

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie.
 • Leiding geven aan 3 personen.

Branche: Audit, Belastingdienst, Adviesverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het controleren van de financiële verslaglegging van bedrijven.
 • Het adviseren van bedrijven in financiële zaken.