Anton Oppenhuizen

Met bijna 35 jaar ervaring in finance kan Anton Oppenhuizen met recht een ervaren partner worden genoemd. Hij heeft in veel complexe, meestal producerende, ondernemingen de rust en structuur teruggebracht. Zijn uitgangspunt is dat finance een pro-actieve afdeling is die midden in de organisatie staat: dienstbaar en sturend naar de primaire processen.

Door zijn ruime ervaring kan Anton snel en pragmatisch de benodigde verbeteringen aanbrengen. Ondernemers en directeuren beschouwen hem als een volwaardig gesprekspartner en waardevolle sparringpartner.

Referenties

Door goed in te spelen op de groeiende payroll-markt, heeft Payper de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt. Om 'in control' te blijven, hebben we besloten om de financiele rapportage software Speedbooks aan te schaffen. Maar met een aanschaf alleen ben je er nog niet. Het pakket moet worden ingericht en geïntegreerd in de organisatie. Door de sterke groei, konden we dit intern moeilijk organiseren.
Anton heeft er voor gezorgd dat Speedbooks werd ingericht en de rapporten werden aangepast volgens onze wensen. Onze organisatie heeft daarmee nu een uitstekende tool om de resultaten monitoren en, indien nodig, bij te sturen. Ook na de implementatie is Anton betrokken gebleven bij de organisatie. Hij denkt mee over de mogelijkheden en zorgt voor een adequate oplevering. Hij is altijd bereikbaar voor overleg en kijkt mee als we een vraag of probleem hebben. Een prima samenwerking!
Payper Eigenaar
Payper B.V.
De H3 organisatie is de laatste jaren volop in ontwikkeling. De liquiditeitsbehoefte nam hierdoor toe. Door het ontbreken van recente financiële data was de huisbankier terughoudend in het verlenen van extra krediet. Anton heeft toen een nul-meting gedaan waar een aantal knelpunten in de organisatie duidelijk naar voren kwamen. Hij presenteerde ook een plan van aanpak om deze knelpunten op te lossen. We besloten de voorgestelde acties door Anton te laten implementeren. Dit resulteerde met name in een maandelijkse oplevering en analyse van de financiële cijfers en de implementatie van een ERP pakket. Dit laatste zorgde voor inzicht in voorraadniveau’s en kostprijzen, waardoor geproduceerd kon gaan worden met een goed inzicht in de kosten. Met de door Anton begeleide uitvoering van het plan van aanpak heeft er toe geleid dat H3 een grote stap heeft gezet in de professionalisering van de organisatie. Hierdoor is H3 in staat om als volgende stap efficiënter te gaan produceren en een betere concurrentie positie in de markt te bevechten.
J.Harinck Directeur / Mede-eigenaar
H3 BV

Meer informatie