"Een succesvol ondernemer ziet kansen waar anderen problemen zien. Denk in mogelijkheden in plaats van obstakels."

Anton Oppenhuizen Greyt CFO Web
Anton Oppenhuizen Greyt CFO Web

Anton Oppenhuizen


"Want to be great? Call Greyt!"


Met bijna 35 jaar ervaring in finance kan Anton Oppenhuizen met recht een ervaren CFO worden genoemd. Hij heeft in veel complexe, meestal producerende, ondernemingen de rust en structuur teruggebracht. Zijn uitgangspunt is dat finance een pro-actieve afdeling is die midden in de organisatie staat: dienstbaar en sturend naar de primaire processen.

Door zijn ruime ervaring kan Anton snel en pragmatisch de benodigde verbeteringen aanbrengen. Ondernemers en directeuren beschouwen hem als een volwaardig gesprekspartner en waardevolle sparringpartner.

Carrière highlights

H3 groep
CFO & Financieel adviseur

Scholle Europe
Financieel Directeur EMEA

Extruplast GmbH
Financieel Adviseur

Resultaten highlights

Scholle Europe
Kostenreductie van 15-20% bij Scholle Europe door invoeren van Budget en Cost Control systeem.

H3 Groep
Reorganiseren van H3 Groep, implementatie ERP pakket. Hierdoor is de winstgevendheid substantieel verbeterd.

Verbeterd inzicht
Bij diverse klanten verbeterd inzicht in resultaten gerealiseerd.

Branche ervaringen

Productie

Handel

Bouw

Agrarisch

Persoonlijke competenties

Analytisch vermogen
De ervaringen die ik heb opgedaan in de accountancy, zorgen er voor dat ik snel kan doorgronden waar aandachtspunten voor een organisatie liggen.

Communicatie
Ik heb geleerd dat goede communicatie met belanghebbenden (intern en extern) cruciaal is. Mijn kracht is dat ik transparant, tijdig en relevant informeer.

Relaties & Leidinggeven
Tijdens mijn 35 jaar werkervaring heb ik geleerd dat relaties met alle geledingen binnen een organisatie belangrijk zijn. Informatie kan en oplossingen kunnen overal vandaan komen. Leidinggeven is meer dan alleen maar vertellen wat mensen moeten doen. Het is ook ondersteunen, meedenken, ontwikkelen van en met medewerkers. Hun groei is mijn groei.

Inzicht verschaffen
Mijn kracht en uitdaging is het verzorgen van duidelijk inzicht in de resultaten van de organisatie. Met dit inzicht kan een plan worden gemaakt hoe deze resultaten te verbeteren zijn.

Klantcases

Referenties

Payper B.V.

Payper - Eigenaar

Door goed in te spelen op de groeiende payroll-markt, heeft Payper de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt. Om 'in control' te blijven, hebben we besloten om de financiele rapportage software Speedbooks aan te schaffen. Maar met een aanschaf alleen ben je er nog niet. Het pakket moet worden ingericht en geïntegreerd in de organisatie. Door de sterke groei, konden we dit intern moeilijk organiseren. Anton heeft er voor gezorgd dat Speedbooks werd ingericht en de rapporten werden aangepast volgens onze wensen. Onze organisatie heeft daarmee nu een uitstekende tool om de resultaten monitoren en, indien nodig, bij te sturen. Ook na de implementatie is Anton betrokken gebleven bij de organisatie. Hij denkt mee over de mogelijkheden en zorgt voor een adequate oplevering. Hij is altijd bereikbaar voor overleg en kijkt mee als we een vraag of probleem hebben. Een prima samenwerking!

H3 BV

J.Harinck - Directeur / Mede-eigenaar

De H3 organisatie is de laatste jaren volop in ontwikkeling. De liquiditeitsbehoefte nam hierdoor toe. Door het ontbreken van recente financiële data was de huisbankier terughoudend in het verlenen van extra krediet. Anton heeft toen een nul-meting gedaan waar een aantal knelpunten in de organisatie duidelijk naar voren kwamen. Hij presenteerde ook een plan van aanpak om deze knelpunten op te lossen. We besloten de voorgestelde acties door Anton te laten implementeren. Dit resulteerde met name in een maandelijkse oplevering en analyse van de financiële cijfers en de implementatie van een ERP pakket. Dit laatste zorgde voor inzicht in voorraadniveau’s en kostprijzen, waardoor geproduceerd kon gaan worden met een goed inzicht in de kosten. Met de door Anton begeleide uitvoering van het plan van aanpak heeft er toe geleid dat H3 een grote stap heeft gezet in de professionalisering van de organisatie. Hierdoor is H3 in staat om als volgende stap efficiënter te gaan produceren en een betere concurrentie positie in de markt te bevechten.

Werkervaring

Greyt Nederland

2014 - Heden

Functie titel: Parttime Greyt CFO & Partner
Branche: Zakelijke dienstverlening
Expertises: Financiële dienstverlening en advisering

Huidige opdrachten vanuit Greyt:

 • H3 Groep (Metaal/Kunststof)
 • AW Groep  (Bouw)
 • Payper B.V. (Payrolling)
 • Claassen (Transport)
 • Ducor Chemicals  (Petrochemie)
 • Elite Varkens (Agrarisch)
 • Galvano (Productie staal)
 • Holbox (Productie verpakkingen)
 • JC van Kessel (Bouw)
 • Van Boven (Productie kunststof)
 • Drug Discovery Services (Pharma)
 • Youbahn

Youbahn

2019 - Heden

Functie titel: GREYT CFO Parttime
Branche:
Expertises:

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reorganiseren van de bedrijfsactiviteiten
 • Implementeren van het ERP pakket Inventive
 • Strategisch gesprekspartner
 • Lid directieteam

Belangrijkste resultaten:

 • Tijdige rapportage structuur ingevoerd en succesvolle introductie kern KPI’s
 • Succesvolle stroomlijning processen d.m.v. ERP implementatie
 • Herstructurering organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Insourcing van de Financiële functie
 • Accountantskosten met meer dan 50% verminderd
 • Jaarrekening was met oordeelonthouding, is nu met goedkeurende verklaring
 • Strategisch proces verbeterd door invoering OGSM methode

H3 B.V.

2015 - Heden

Functie titel: Parttime Greyt CFO & Financieel Adviseur
Branche: Productie, Machinebouw
Expertises: Financieel management en reporting, Stroomlijnen van organisatieonderdelen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Reorganiseren van de bedrijfsactiviteiten
 • Implementeren van het ERP pakket Inventive
 • Strategisch gesprekspartner
 • Lid directieteam

Belangrijkste resultaten:

 • Tijdige rapportage structuur ingevoerd
 • Maandrapporten ontworpen zodat KPI gemonitord kunnen worden
 • ERP pakket Inventive geïmplementeerd
 • Organisatiestructuur beoordeeld en aangepast
 • Insourcing van de Financiële functie
 • Accountantskosten met meer dan 50% verminderd
 • Jaarrekening was met oordeelonthouding, is nu met goedkeurende verklaring
 • Strategisch proces verbeterd door invoering OGSM methode

 

Scholle Europe

2011 - 2014

Functie titel: Financieel Directeur EMEA
Branche: Productie, Machinebouw
Expertises: Financieel eindverantwoordelijke

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het gevoerde financiële beleid
 • Leiding geven aan 7 personen
 • Opstellen jaarrekeningen voor de werkmaatschappijen

Belangrijkste resultaten:

 • Het realiseren van fiscale verliezen die op het punt stonden te verdampen
 • Global Team leader van het financiële onderdeel bij de implementatie van BaaN LN
 • Inrichten van een Europees Cash Management systeem inclusief Europese Tender voor de Huisbankier
 • Implementeren van een Budget en Cost Control systeem in de organisatie
 • Awareness bij budgethouders waardoor een kostenreductie van 15-20% gerealiseerd kon worden

 

Extruplast GMBH

2010 - 2011

Functie titel: Financieel Adviseur
Branche: Productie
Expertises: Reddingsboei

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Restructurering van onderneming
 • Business case opnieuw opgezet en geïmplementeerd
 • Onderhandelingen crediteuren en banken

Belangrijkste resultaten:

 • Onderneming gered van faillissement
 • Extruplast bestaat nog en is nog steeds florerend.

Bruynzeel Home Products B.V.

2002 - 2010

Functie titel: CFO
Branche: Productie, Kunststof en Consumentenproducten assemblage
Expertises: Financieel eindverantwoordelijke

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk Finance en IT
 • Eindverantwoordelijk verkoop Bruynzeel Home Products
 • Leidinggeven aan 8 personen
 • Opstellen jaarrekening

Belangrijkste resultaten:

 • Implementatie ERP. Tijdens het selectieproces is tevens getest met SAP en MFG-PRO
 • Opzetten van Interne Organisatie Controle Systeem Opzetten van Cost Control Systeem
 • Coördineren van een succesvolle verkoop van BHP aan NV Deli Maatschappij
 • Dataroom
 • Informatiememorandum en businesscase
 • Centraal aanspreekpunt alle partijen
 • Onderhandelingen kopers

 

Ranks Meel B.V.

1997 - 2002

Functie titel: Financieel Directeur
Branche: Voedselproductie
Expertises: Financieel eindverantwoordelijke

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het gevoerde financiële en automatiseringsbeleid
 • Leidinggeven aan 7 personen
 • Opstellen jaarrekening
 • Coördineren van een succesvolle verkoop van Ranks Meel aan een groep investeerders
 • Dataroom
 • Centraal aanspreekpunt
 • Buyer Due Diligence

Belangrijkste resultaten:

 • Samenwerking tussen de twee vestigingen gerealiseerd (was in de vele jaren daarvoor niet gelukt)
 • Succesvolle verkoop aan een groep particuliere investeerders

Rigid Group Holland

1994 - 1997

Functie titel: Controller
Branche: Productie, Kunststof
Expertises: Financieel eindverantwoordelijke

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het financiële en automatiseringsbeleid in Nederland.
 • Leiding geven aan 6 personen.

Polarcup Benelux B.V.

1994

Functie titel: Controller
Branche: Productie, Kartonnage
Expertises: Control

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Eindverantwoordelijk voor het financiële en automatiseringsbeleid in Nederland.
 • Leiding geven aan 5 personen.
 • Als lid van het projectteam het softwareprogramma BPCS implementeren.

Polarcup Benelux B.V.

1989 - 1993

Functie titel: Hoofd Financiële Administratie
Branche: Productie
Expertises:

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor de financiële administratie.
 • Leiding geven aan 3 personen.

KPMG

1985 - 1989

Functie titel: Accountant
Branche: Audit, Belastingdienst, Adviesverlening
Expertises:

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het controleren van de financiële verslaglegging van bedrijven.
 • Het adviseren van bedrijven in financiële zaken.