Maartje van den Boomen

Greyt Controller


"Collega’s omschrijven Maartje als enthousiast en resultaatgericht, met veel oog voor kwaliteit. Ze is graag bezig met optimalisatietrajecten, maar vindt het werk als business controller zeker net zo leuk om te doen. Met haar bedrijfskundige achtergrond kijkt ze verder dan alleen financiën, wat helpt in advisering van medewerkers en management.

Maartje is analytisch, scherp, heeft altijd het overzicht en kan daarom vaak verbanden leggen die anderen niet zien. Ze speelt in op de behoefte van de klant en dat helpt in het maken van de juiste beslissingen. Opdrachtgevers ervaren haar als een stabiele factor in een organisatie. Iemand die structuur kan bieden en zelfstandig werkt. Maartje ontwikkelt zich snel en weet zich stevig te positioneren in een nieuwe omgeving.

Na vijf jaar overheid wil Maartje graag weer terug naar het bedrijfsleven. “Tijdens mijn tijd bij de overheid bleef het bedrijfsleven me trekken. Ik kijk er erg naar uit om bedrijven te helpen op het gebied van business control!”

Werkervaring

Branche: Uitzendbureau

Ctalents is de werkende schakel tussen werkgevers en mensen met een auditieve en/of visuele beperking. Dit zijn mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn.

Verantwoordelijkheden:

 • Opschonen debiteurenpositie.
 • Procesoptimalisatie tussen financiën en consultants.
 • Ontwikkeling managementinformatie.

Branche: Investeringsmaatschappij

MeeMaken is een actieve participatiemaatschappij met een wereldwijd netwerk en een sterk portfolio van (online) leerbedrijven en equipment bouwers en dienstverlenende bedrijven voor de energiesector. MeeMaken richt zich op kleine tot middelgrote ondernemingen (2 – 50 mio omzet), start-ups en scale-ups.

Verantwoordelijkheden:

 • Coördinatie audit 2021 en 2022 voor Meemaken en de bedrijven waarin Meemaken deelneemt.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: Productie

Dassprotech is een flexibel bedrijf dat gespecialiseerd is in assemblagewerkzaamheden van technische producten voor onder meer energiebedrijven, machinebouwers en panelenbouwers.

Verantwoordelijkheden:

 • Als financieel adviseur betrokken bij de overname van het bedrijf door mijn man.
 • Verzorgen van financieel advies in het snelgroeiende bedrijf wat hij nu runt. Bijvoorbeeld bij belangrijke investeringsbeslissingen als het aankopen van een nieuw pand, cashflow, uitbreiding van het personeelsbestand etc.

Branche: Detachering

Vanuit JE Consultancy gedetacheerd naar verschillende gemeenten, zie hieronder uitgelicht. Naast detacheringsopdrachten gaf ik ook regelmatig financiële trainingen.

Branche: Overheid

Verantwoordelijkheden:

 • De business adviseren over (de invulling van) de beschikbare budgetten (120 mln in 2022).
 • Voorbereiding van en advisering over financiële besluitvorming en -verantwoording richting college en raad (vergelijkbaar met management en directie in het bedrijfsleven).
 • Beoordelen budgetaanvragen, begrotingen, jaarrekeningen en andere financiële stukken van derden partijen.
 • Bovenregionaal coördinerend controller (16 gemeenten) voor zeer specialistische jeugdhulp.
 • Verantwoordelijk voor de interne en jaarrekeningcontrole op aangewezen budgetten.
 • Uitvoeren van de reguliere P&C-taken.

Doorgevoerde verbeteringen:

 • Aanscherping van de strategie en doelstellingen.
 • Opzetten financiële scenario’s op lange termijn en advisering over te nemen besluiten.
 • Verbetering van managementinformatie.
 • Doorontwikkeling rechtmatigheidscontrole.

Branche: Overheid

Verantwoordelijkheden:

 • De business adviseren over (de invulling van) de beschikbare budgetten (20 mln in 2021).
 • Voorbereiding van en advisering over financiële besluitvorming en -verantwoording richting college en raad (vergelijkbaar met management en directie in het bedrijfsleven).
 • Beoordelen budgetaanvragen, begrotingen, jaarrekeningen en andere financiële stukken van derden partijen.
 • Verantwoordelijk voor de interne en jaarrekeningcontrole op aangewezen budgetten.
 • Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van en leren werken met managementinformatie in het sociaal domein op alle niveaus. Van beleidsmedewerkers tot aan de raad.
 • Optimaliseren van processen waar beleid, toegang en financiën samenkomen. Hiermee is de basis gelegd om te kunnen sturen binnen het sociaal domein.
 • Uitvoeren van de reguliere P&C-taken.

Branche: Overheid

Verantwoordelijkheden:

 • Financieel adviseur voor het sociaal domein, sport, cultuur, onderwijs, veiligheid, buitengebied, duurzaamheid en maatschappelijke voorzieningen.
 • Beoordelen budgetaanvragen, begrotingen, jaarrekeningen en andere financiële stukken van derden partijen.
 • Betrokken bij verschillende verbeterprojecten waarvan de belangrijkste ‘continu sturen’.
 • Projectleider implementatie LIAS (rapportagesoftware voor P&C).
 • Coördinator begroting.

Branche: Productie

Dassprotech is een flexibel bedrijf dat gespecialiseerd is in assemblagewerkzaamheden van technische producten voor onder meer energiebedrijven, machinebouwers en panelenbouwers.

Tijdens mijn studie Bedrijfskunde ben ik begonnen met een professionaliseringslag op inkoop, verkoop, voorraad en planning bij ons familiebedrijf Dassprotech. Daarnaast was ik financieel adviseur voor het bedrijf en aanspreekpunt voor de accountant. Na mijn vertrek ben ik betrokken gebleven bij het bedrijf.