René Lansaat

René Lansaat is een analytische en breed georiënteerde Financial met een hands-on mentaliteit. Hij is al zijn leven lang fervent teamsporter en dat zie je terug in zijn werk. Met veel energie vervult hij op een sociale en zorgdragende wijze zijn rol binnen iedere organisatie.

René heeft zijn basis gelegd in de accountancy, vanwaar hij de stap maakte naar Business Control functies op directieniveau. René is gespecialiseerd in logistieke dienstverlening, productie en B2B-handel. Binnen deze branches heeft hij ervaring met alle facetten waar een (internationale) organisatie mee te maken krijgt. Denk aan investeringsprojecten, werkkapitaalbeheer, financieringsvraagstukken, opstart- en afbouwactiviteiten en strategische heroriëntatie. Op deze gebieden is René voor de ondernemer de perfecte rechterhand.

Referenties

Door de inbreng van René is de kwaliteit van de maandelijkse financiële informatie sterk verbeterd. Maar nog belangrijker is dat we de financiële informatie hebben gekoppeld aan KPI ’s per activiteit. Nu kunnen we beter volgen waar het rendement vandaan komt en kunnen we sneller bijsturen. We zijn meer ’in control’ en dat geeft mij rust en zekerheid!
Michel de Bondt DGA
TLS Logistic Services
René heeft mij begeleid bij de verkoop van een besloten vennootschap. Zijn aanwezigheid heeft het vertrouwen bij de kopende partij positief beïnvloed. Hij bereidde de due diligences goed voor en fungeerde als 'smeermiddel' in de vele gesprekken die we voerden. Het hele proces duurde minstens een jaar. Door de inbreng van René zijn zowel de kopende als de verkopende partij tevreden over de uitkomst van deze transactie.
John Smeeing DGA
John Smeeing Vastgoed

Van gedachten wisselen?