Mark Nieuwdorp

"De beste kostenreductie is nog steeds omzetvergroting!"


Deze energieke, zeer ervaren bedrijfseconoom is al ruim 20 jaar interim financieel directeur voor een grote groep bedrijven binnen een grote diversiteit aan branches, zowel in het grootbedrijf als in MKB/DGA-ondernemingen. Mark heeft een focus op logistiek, zakelijke dienstverlening en productie. In vaste posities was hij onder andere financieel directeur van een scheepvaart- en transport onderneming, financieel directeur van Ernst & Young en financieel eindverantwoordelijk bij Fokker Aircraft Services.

Mark is een scherp analyticus en zeer pragmatisch en hands-on ingesteld. Hij doorziet knelpunten snel en weet deze effectief om te buigen naar soepel lopende processen. Door zijn duidelijke communicatie en enthousiaste instelling, weet hij mensen met zich mee te krijgen en zo een prettig werkklimaat te creëren en te behouden. Met zijn passie om zijn kennis en ervaring over te dragen aan ondernemers is Mark een ideale sparringpartner. Hij brengt ondernemingen direct op een hoger niveau.

Werkervaring

Branche: Zakelijke dienstverlening

Huidige opdrachten vanuit Greyt:

 • Parttime Greyt CFO bij Van den Berg Interieurbouw

Branche: Zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Vervangen vertrokken finance manager;
 • Rapporterend aan RvB;
 • Leidinggeven aan Finance team (6fte);

Belangrijkste resultaten:

 • Jaarrekening
 • Afdeling sturen op deadlines

Branche: Interieurbouw

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse rapportage ism RS-Finance
 • Begroting

Belangrijkste resultaten:

 • Implementatie ERP-systeem
 • Financiering aankoop pand
 • Opzet BV-structuur

Branche: Groothandel verse- en diepvriesproducten

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse rapportage
 • Opzet en begeleiding fusie/overname
 • Contact bank

Belangrijkste resultaten:

 • Geslaagde recovery naar fraai renderend bedrijf
 • Maandelijkse rapportage
 • Overname ELRO Vis

Branche: Kinderopvang

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Maandelijkse rapportage i.s.m. RS-Finance
 • Begroting
 • Check op aansluiting cashflow-prognose

Belangrijkste resultaten:

 • Maandelijkse rapportage + forecast cashflow
 • Opzet BV-structuur

 

Branche: Metaal recycling & handel

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapportages
 • Analyses en investeringsbegrotingen

Belangrijkste resultaten:

 • Investeringsbegroting en cashflow forecast t.b.v. financiering investeringen

Branche: Handel, Revisie hijs- en hef middelen, Logistiek

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapportages
 • Analyses en begrotingen

Belangrijkste resultaten:

 • Maandelijkse rapportages
 • Consolidatie
 • Vanuit omzet gestuurde flexibele exploitatiebegrotingen

Branche: Electrotechnische installaties

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapportages
 • Analyses en begrotingen

Belangrijkste resultaten:

 • Rapportages
 • KPI-reporting
 • Due dilligence t.b.v. mogelijke overname

Branche: Reporting Software

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Opstart- en vervolgconsults

Belangrijkste resultaten:

 • 25+ succesvolle implementaties, incl. consolidatie

Branche: ICT

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CEO, lid MT
 • Leidinggeven aan Finance team (4fte) in NL en VS
 • Vervanging vertrokken CFO
 • Betrokken in arbitrage DGA’s, waardering onderneming
 • Samenwerking met Bank/Intensief Beheer
 • Opzet/vereenvoudigen management informatie

Belangrijkste resultaten:

 • Arbitrage DGA’s in goede banen geleid
 • Management informatie gestructureerd

Branche: Zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan (nieuwe) Algemeen Directeur NNCO en nauw samenwerkend met finance manager
 • Jaarafsluiting 2011 en opstellen management rapportage en rapportage RvC

Belangrijkste resultaten:

 • Verdieping begroting 2012 en verbeteren/aanscherpen systematiek van doorbelasting tussen entiteiten.
 • Rapportage RvC
 • Verbeteren management informatie en rapportage formats;
 • Samenstelling balansdossiers tbv audit
 • Opstellen “roadmap to quality” met structurele verbeteringen: “van boekhouden naar control”, cash flow forecasts, maandafsluiting, kpi’s, processen en integriteit systemen, productiviteit automatiseringsdiensten, rendement per product/dienst, projectadministratie in AFAS, verbetering gebruik/inrichting AFAS
 • Coachen finance manager

Branche: Milieutesten

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan Managing Director Continental Europe en Group CFO
 • Lid MT Continental Europe
 • Leidinggeven aan Finance team (10 fte) en Purchasing (incl facility management) (5fte)

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren month end closing
 • Finance afdeling “into the business” gebracht
 • Versterking credit control
 • Kostprijs analyses
 • Bijdrage aan upgrade financieel systeem IFS
 • Transfer pricing continental Europe

Branche: Zorg

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Totaal 35 medewerkers
 • Rapporterend aan leden maatschap

Belangrijkste resultaten:

 • Onderzoek en aanbeveling voor verbetering management- en stuurinformatie
 • Idem kosten- en kostprijsstructuur

Branche: Onderwijs

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan oprichter en managing director
 • Projectorganisatie
 • Opzet rapportages voor Bestuur en tbv verantwoording subsidies

Belangrijkste resultaten:

 • Updates project- en operationele begroting.
 • Forecasts en cash flow planning tbv afroep subsidie tranches.
 • Opzet salarisadministratie, urenregistratie en financiële administratie (Exact Online)
 • Opzet AO/IC
 • Selectie en contacten belastingadviseurs en accountant
 • Jaarrekening 2010
 • Tussentijdse rapportage aan subsidieverstrekkers

Branche: Verhuur, Logistiek

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CFO in Denemarken
 • Lid MT NL
 • Leidinggeven aan Finance team (6 fte) in Hoofddorp en Deventer;

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren en versterken credit control en risk management;
 • Jaarafsluiting en consolidatie 2009 (Microsoft DynamicsAxapta)
 • Opzetten control framework met key controls
 • Maandelijkse rapportage key financial figures
 • Deelname in projecten als BSC.

Branche: ICT

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CEO, lid MT
 • Leidinggeven aan Finance team (4fte) in NL en VS
 • Na herstructurering in 2007 onderneming in control brengen
 • Focus op business processen, utilization, beheer OHW, invoicing, credit control, cash management
 • Arrangeren kredietfaciliteiten met bank. Samenwerking met afdeling Intensief Beheer

Belangrijkste resultaten:

 • Opzet management informatie
 • Implementatie AFAS/Profit ERP systeem
 • Geconsolideerde maandrapportages binnen 1 week
 • Wegwerken achterstanden jaarrekeningen 2006 en 2007
 • Jaarrekening 2008 gereed in februari 2009
 • Legal issues

Branche: Scheepvaart

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan Groep CFO
 • Leidinggeven aan teamleiders Invoicing (8fte) en Credit Control (14 fte, waarvan 4 in UK)
 • Voorzitter (intern) Cash Committee, waarin deelnemen CEO, CFO, Sales directors en functioneel management;

Belangrijkste resultaten:

 • Korte termijn acties om facturering te versnellen en debiteuren versneld te innen. Reductie werkkapitaal met euro 10 mln
 • Implementatie van OnGuard credit control systeem
 • Centralisatie CMR/PoD verwerking in Ipswich (UK)
 • Doorvoeren structurele verbeteringen Order – to – Cash proces

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan plantcontroller FSD Roosendaal
 • Onderzoek instellen naar dalende bruto marges, voorraadwaardering, afboekingen orders en voorraden;

Belangrijkste resultaten:

 • Binnen duur opdracht zoveel mogelijk oplossen van issues Incl SOx-issues)
 • Doen van aanbevelingen voor verbeteringen in rapportages, AO/IC, procedures en systemen

Branche: Mijnbouw

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan projectmanager in Zweden
 • Internationaal team bestaande uit Denen, Ieren en Nederlanders

Belangrijkste resultaten:

 • Documentatie bestaande processen, systemen, procedures en controls
 • Gap-analyse tov SOx
 • Begeleiding en training lokale medewerkers

Branche: Logistiek

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan manager F&A Operations; Services Europe, participatie in diverse deelprojecten PEARL, samenwerking met projectmanager PEARL
 • Bewaken financiële belangen Philips in contracting en pricing fase van het project
 • Samenwerken met en toezien op logistics service provider tijdens due diligence buitenlandse distributiecentra, opstellen budgetten en tarieven.

Belangrijkste resultaten:

 • Definitie en invoering van F&A business requirements, proces- en audit/control-vereisten. Zodanig dat de processen van de service provider aansluiten op de SOx-compliancy van Philips
 • Definitie en invoering van invoice control, dispute settlement en betalingscondities
 • Definitie en invoering van inventory control process, waarin cycle count, damage handling en scrapping
 • Definitie en invoering van information management solution, incl. datawarehousing

Branche: Inkjetcartridges

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CEO/DGA, leidinggeven aan controller en enkele administratieve medewerkers. Treedt op als CFO a.i.

Belangrijkste resultaten:

 • Onderhandeling herfinanciering met banken, investeringsmaatschappijen, fiscus, leveranciers, crediteuren op basis van business plan en cash flow planning
 • Opzet en implementatie van nieuw businessmodel met focus op hoofdactiviteiten: inzameling – productie – verkoop ipv landenorganisatie
 • Kostprijs- en rentabiliteitsanalyses
 • Opzetten financiële en management rapportages gehele groep. Invoeren control
 • Voorbereiden verkoopgereed maken onderneming

Branche: Verzekeringen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan manager Controlling.
 • Operationeel aansturen van enkele administrateurs.
 • Samenstellen van periodieke (trimester)rapportages van verzekeringsproducten en maandelijkse kostenrapportages van afdelingen.

Belangrijkste resultaten:

 • Bijdragen aan overschakeling op fast close rapporteringscyclus (maandelijks binnen 6 werkdagen ) van Achmea.
 • Optreden als projectleider voor een verbeterprogramma van rapportage- en analysemogelijkheden voor een van de verzekeringsproducten.
 • Bijdragen aan en ondersteunen jaarafsluiting 2004, verslaggeving en accountantscontrole.
 • Bijdragen aan en ondersteunen maandelijkse rapportages vanaf 2005 conform IFRS-eisen.

Branche: Magazijn, Inrichting

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan directie, leidinggevend aan controller en medewerker automatisering & kwaliteit.
 • Financiële opstellingen t.b.v. onderhandelingen inzake sale & lease back pand;

Belangrijkste resultaten:

 • Opzet en verbetering administratieve organisatie en interne controle.
 • Verbeteren frequentie, snelheid en inhoud financiële rapportage en managementinformatie.

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Financieel manager, rapporterend aan algemeen directeur.

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren management informatie en financiële control.
 • Meewerken aan bewaken liquiditeitspositie onderneming.
 • Vertrouwen bij kredietverschaffers.
 • Analyse en herstructurering financiële afdeling.
 • Profiel toekomstige controller.

Branche: Kinderopvang

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Manager Financiën, rapporterend aan algemeen directeur.

Belangrijkste resultaten:

 • Herstructurering afdeling Finance in transparante eenheden met duidelijke verantwoordelijkheden.
 • Verbeteren kwaliteit managementinformatie.
 • Wegwerken achterstanden.
 • Lid Stuurgroep implementatie Oracle Financials.
 • Inwerken nieuwe Manager Finance.

Branche: Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Financieel Manager, rapporteert aan CEO.

Belangrijkste resultaten:

 • Update Business Plan 2000 en financiële projecties.
 • Betrokken bij branding en positionering onderneming, opzet subscription management system.
 • Opzet financieringsstructuur Digitenne.
 • Nadat vergunning werd verleend aan Digitenne, uitbouw financiële organisatie Digitenne.
 • Selectie en invoering financieel systeem.
 • Inwerken controller.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Jaarverslaggeving, managementrapportage, budgettering, cash management en treasury.
 • Rapporteren aan lid Raad van Bestuur, belast met bedrijfsvoering en aan & lasthebber & Financiën.
 • Leidinggeven aan: Manager Financiële Administratie (35 medew), Manager Management Information & Control (8 medew), Manager Vennotenadministratie (10 medew).
 • Functioneel leidinggeven aan regiocontrollers.
 • Deelname aan overlegorgaan regiobedrijfsvoerders.
 • Deelname aan internationaal overlegorgaan CFO’s.
 • Contact met banken.

Belangrijkste resultaten:

 • Integreren begrotings- en budgetteringsproces.
 • Verbeteren management informatie en -rapportage.
 • Projectleider evaluatie- en contractonderhandelingsfase nieuw practice management en tijdverantwoordingssysteem voor gehele organisatie.
 • Lid project MT bij invoeringsfase bovengenoemde systemen; verantwoordelijk voor back-office processen.
 • Betrokken bij financieel-administratieve ontvlechting als gevolg van verkoop consultants organisatie.
 • Opzet en verbetering cash management.

Branche: Verzekeringen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Controller Zurich Levenbedrijf te Den Haag, rapporterend aan algemeen directeur.
 • Integratie van de afdelingen Financiën Zurich Levenbedrijf en Zurich Schadebedrijf te Leidschendam.

Belangrijkste resultaten:

 • Reductie bezetting en efficiencyverbetering.
 • Coachen controller Zurich Nederland.
 • Selectie nieuwe accountant voor Zurich Nederland.
 • Invoeren nieuw financieel informatiesysteem Zurich Nederland.
 • Opzet/verbetering managementinformatie.
 • Opzet/verbetering budgettering en meerjarenplanning.

Branche: Voedselindustrie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Opzet verzelfstandigde transportdivisie (Zutrans).

Belangrijkste resultaten:

 • Automatisering door middel van logistiek en financieel pakket.
 • Opzet administratieve organisatie.
 • Financial controls en management informatie.
 • Meerjaren investeringsbegroting.
 • Jaarbudget 1996.
 • Business Plan 1996 – 2000.

Branche: Transport, Scheepvaart

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Financiële eindverantwoordelijkheid gehele onderneming.
 • Jaarverslaggeving, managementrapportage, budgettering, financiering, treasury.
 • Rapporteert aan president-directeur/aandeelhouder en Raad van Commissarissen.
 • Leidinggeven aan: Controller Financiële Administratie (35 medew), Chef Automatisering (6 medew), Manager Verzekeringen & Claims, als lid Groepsdirectie (financiële) leiding aan directies Nederlandse en buitenlandse business units.
 • Financiële coördinatie buitenlandse business units.
 • Bestuurder Ondernemingsraad.
 • Secretaris Holding Directie.
 • Externe contacten/onderhandelingen met: banken, leasemaatschappijen, accountants, belastingadviseurs, consultants, fiscus, belangrijke klanten, leveranciers, scheepvaartmij’en, partners en agenten. Steeds zowel in Nederland als in buitenland.

Belangrijkste resultaten:

 • Initiator en “aanvoerder” bij opstellen Business Plannen voor gehele Groep.
 • Verandering onduidelijke informele organisatie naar organisatie in functionele business units met duidelijke hiërarchische lijnen en bevoegd- en verantwoordelijkheden.
 • Verbeteren financiële organisatie en versterken managementstructuur.
 • Doorbreken Rotterdamse dominantie t.o.v. buitenlandse kantoren, waardoor grotere beleidsvrijheid en aantoonbaar betere resultaten voor deze kantoren.
 • Bevorderen modern personeelsbeleid.
 • Sluiten en liquidatie kantoren in Londen en Portugal.
 • “Financial advisor” Deense scheepvaartmaatschappij, waarin 8 verschillende Europese partners participeerden.
 • Invoeren volledig nieuwe financiële systemen (+ organisatie) in Nederland, waardoor snellere en meer efficiënte managementinformatie.
 • Ombuigen automatiseringsbeleid in Groep van centraal/zelfbouw naar decentraal/pakketten. Meer dan halvering automatiseringsafdeling en hardwarekosten.
 • Doorvoeren PC-gebruik en –netwerk.
 • Afwikkelen personele consequenties van meeste bovenstaande punten.
 • Langjarig contract met grote Japanse onderneming.
 • Financiële en fiscale opzet joint ventures met partners.
 • Personeelsreductie met 40 arbeidsplaatsen (15%) in Nederland met kostenreductie van 2,5 mln.

Branche: Vliegtuig Onderhoud

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Lid managementteam, rapporterend aan directeur Fokker Aircraft Services BV.
 • Taken als beschreven onder Fokker Woensdrecht, maar bovendien: Business Planning, financiële planning en prognose, cash management.

Belangrijkste resultaten:

 • Opzet financiële kant eerste business plannen Fokker Aircraft Services BV.
 • Volledige financiële splitsing beide Woensdrechtse bedrijven. Idem medewerkers afdeling. Bijstand bij opzet financiële administratie productiebedrijf.
 • Begin 1988 werd toegevoegd de verantwoordelijkheid voorde afdeling Dienstverlening (ca. 70 medew), bestaande uit: Technische Dienst (equipment), Gebouwendienst, Bewaking en Bedrijfsrestaurant.

Branche: Vliegtuig Onderhoud

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Lid managementteam.
 • Rapporteert aan Controller Productie in Amsterdam.
 • Financiële administratie, budgettering, control en bedrijfseconomische ondersteuning.

Belangrijkste resultaten:

 • Opzet, werving en operationeel maken financiële afdeling (ca. 30 medew) in Woensdrecht. Werd voorheen vanuit het bedrijf te Ypenburg gedaan.
 • “Bevechten” plaats financiële functie in technologisch bedrijf.
 • Financiële aspecten en integratie van de verplaatsing van het volledige reparatiebedrijf Ypenburg naar Woensdrecht.

Branche: Vliegtuigproductie & Onderhoud

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Brugfunctie tussen Finance en Automatisering.
 • Diverse bedrijfseconomische onderzoeken.
 • Projectleider verschillende automatiseringsprojecten.