Hans Huiszoon

Greyt CFO

"Geen enkele grote prestatie is in isolatie tot stand gekomen"


Ik ben primair sterk in financieel management (finance, risk & control), informatiemanagement en verandermanagement. De mens, de medewerkers en het team zijn degene die het echte verschil in een organisatie maken, daarom ligt voor mij de focus op verbinding (maken), vertrouwen (geven), maar op ook vernieuwing (realiseren) en verspilling (wegnemen). Het draait voor mij om een strategie met een 'purpose', de uitvoering daarvan en de wijze waarop medewerkers en klanten in de continue veranderingen in tijden van verduurzaming en digitale transformatie worden meegenomen en betrokken, zodat zij zich met de organisatie mee ontwikkelen.

Waarden die voor mij belangrijk zijn: integriteit, vernieuwing, verbinding en durf. Vooral probeer ik het werk leuk te houden, mensen te inspireren en te motiveren en altijd met een positieve insteek. Ik zie mijzelf als coachend leider, die verbinding met het team zoekt en mensen vertrouwen tracht te geven. Ik ga altijd op zoek naar verbetering, van mijzelf, het team en de organisatie, waarbij ik tracht het goede voorbeeld te geven.

Highlights

Verbeteren van financiële rapportages en functie en coachen van directie bij FD gazellen scale-up IT Synergy.

Transformatie & innovatie, Financiën & Bedrijfsvoering NWO (ZBO).

Verzelfstandiging Fondsenbeheer Nederland (w.o. SVn, NRF, NGF en BOEi) van Rabo Vastgoedgroep (Finance & IT).

Werkervaring

Branche: Zakelijke dienstverlening

Greyt opdracht:

 • GREYT CFO Parttime bij IT Synergy
 • GREYT CFO Parttime bij iBuyFlowers.com
 • GREYT CFO Parttime bij Barqo
 • GREYT CFO Parttime bij 30MHz
 • Innovatie partner a.i. bij Crowe Foederer

Branche: Informatietechnologie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO en lid MT verbeteren stuurinformatie, w.o. performance management, coaching van en sparring met MT.

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie t.b.v realisatie groeiambities
 • Coaching/sparring met directie

Branche: Accountants- en adviesorganisatie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als innovatie partner a.i. verantwoordelijk voor de verdere uitrol van de CF data science oplossing over alle 6 de vestigingen en 7 service lines.

Belangrijkste resultaten:

 • Frisse blik
 • Fit-gap analyse op status uitrol data science platform
 • Roadmap voor vervolg uitrol

Branche: Pensioenfonds

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als change manager verantwoordelijk voor verbetering planning & control cyclus i.s.m. bestuur en afdeling Finance & Control.

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Advisering directie

Branche: Uitzendbranche, online studentenplatform

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als controller verantwoordelijk voor planning & control cyclus and accounting.

Belangrijkste resultaten:

 • Verbetering planning & control cyclus
 • Finance op orde
 • Advisering directie

Branche: B2C e-Commerce

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO verbeteren financiele rapportages & functie, w.o. performance management, funding van de (internationale) groei.

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Advisering directie

Branche: IT

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO verbeteren financiële rapportages & functie, w.o. performance management, coaching directie

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Coaching directie

Branche: Bouw

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO strategische advisering en ondersteuning directie om strategische keuzes te maken

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Strategische adviezen

Branche: Handel & Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO verantwoordelijk voor periodieke management reports en financiële verantwoording

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Due dilligence ready

Branche: Handel & Productie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Als parttime CFO verantwoordelijk voor periodieke management reports, financiële verantwoording en voorbereiden funding

Belangrijkste resultaten:

 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie
 • Due dilligence ready

Branche: Groothandel in non-food consumentenartikelen, dienstverlenende activiteiten o.g.v. Informatietechnologie

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Planning & Control cyclus
 • Financiering
 • HR Finance team
 • Kwaliteitsslag Finance processen/systemen

Belangrijkste resultaten:

 • Formatie Finance team op orde,
 • Plan Finance Transformatie > doel = groeifinanciering Constrive group

Branche: Zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van interim management- en adviesopdrachten op gebied van Finance, Riskmanagement, Controlling en Informatiemanagement of daaraan gerelateerde en algemene management vraagstukken

Belangrijkste resultaten:

 • 3 succesvolle interim management opdrachten,
 • co-founder fashion tech startup/funding startup 
 • product launch

Branche: Detachering finance professionals

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Adviseur/sparring partner strategie & Finance

Belangrijkste resultaten:

 • Positief ontvangen strategische adviezen

Branche: Publieke sector/Onderwijs & Wetenschap/ZBO

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Invullen van de functie/rol van CIO a.i.
 • Rapporterend aan Raad van Bestuur en directie Bedrijfsvoering en Financiën
 • Kwartier maken voor doorontwikkeling NWO domeinorganisatie
 • Vormgeven IT & Informatiemanagement roadmap, pilots Artificial Intelligence & Enterprise Operational Intelligence (digital twin) en projectportfolio management
 • Inrichten (virtueel) CIO-office

Belangrijkste resultaten:

 • Oplevering advies IT roadmap, CIO Office, PoC AI & EOI, stup project portfoliomanagement

Branche: Publieke sector/Onderwijs & Wetenschap/ZBO

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als hoofd Financiën a.i. leidinggeven aan team van ca 50 fte, bestaande uit Concern Control, Financieel Beleidsadvies, Business Control domeinen, Financiële Administratie en Proces & Innovatie (w.o. informatiemanagement)
 • Lid MT Bedrijfsvoering & Financiën
 • Rapporterend aan directeur Bedrijfsvoering & Financiën, Raad van Bestuur
 • Zorgdragen voor kwaliteitsslag afdeling; w.o. organisatie aanpassing, opstellen en uitrol plan ‘basis op orde’

Belangrijkste resultaten:

 • Realisatie kwaliteitsslag Finance afdeling; basis op orde
 • reorganisatie afdeling

Branche: Accountancy, zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Interim manager voor de unit HNS Limburg (55 fte), rapporterend aan de directie
 • Integratie manager voor acquisities/overnames, rapporterend aan de directie

Belangrijkste resultaten:

 • Realisatie overname & naar tevredenheid
 • RvB invullen van rol 1e fase transitie units Limburg

Branche: Overige dienstverlening o.g.v. Informatie technologie, fashion

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Co-founder
 • sales
 • marketing
 • IT
 • Finance
 • operations

Belangrijkste resultaten:

 • Funding startup, product testing & launch

Branche: Zakelijke/financiele dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Procesbegeleider bij de verzelfstandiging van Fondsenbeheer Nederland t.o.v. Rabo Vastgoedgroep
 • Overdracht taken en verantwoordelijkheden als hoofd bedrijfsvoering a.i. en hoofd ACT a.i. aan opvolgers

Belangrijkste resultaten:

 • Verzelfstandiging organisatie

Branche: Zakelijke/financiele dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Als hoofd bedrijfsvoering, samen met algemeen directeur Fondsenbeheer Nederland B.V., statutair verantwoordelijk voor Accounting, Controlling & Treasury (ACT), IT, Kwaliteitsbewaking en Facilitaire Zaken
 • Uit dien hoofde rapporterend aan CEO/CFRO Rabo Vastgoedgroep, bestuur Fondsenbeheer Nederland B.V. en besturen NRF, NGF, SVn en BOEi
 • Voorzitter van Treasury committee en Financial (Controllers) committee
 • Leidinggevend aan direct ca. 15-20 medewerkers en indirect aan ca. 30 medewerkers
 • Verantwoordelijk voor shared services Fondsenbeheer Nederland
 • Realisatie strategische heroriëntatie Fondsenbeheer Nederland; ontvlechting entiteit en alle diensten van Rabo Vastgoed groep, w.o. IT, Financiën, Huisvesting en HR

Belangrijkste resultaten:

 • Verzelfstandiging organisatie

Branche: Zakelijke/financiele dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Leidinggevend aan afdeling Accounting, Controlling & Treasury ca. 15 medewerkers
 • Verantwoordelijk voor shared services Fondsenbeheer Nederland op gebied van Accounting, Controlling en Treasury
 • Uitvoeren van specifieke adviesopdrachten i.h.k.v. strategische heroriëntatie

Belangrijkste resultaten:

 • Basis van Finance op orde gebracht
 • Team ontwikkeld

Branche: Financiele sector, verzekeringen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Lid directieteam Finance & Risk REAAL, bestaande uit CFRO, directeur Finance & Control, directeur Actuariaat en directeur Shared Services
 • Lid Credit- en Operational Risk Committee Intermediairs (KICC) ▪ Lid ‘top-100’ SNS REAAL
 • Verantwoordelijk voor de afdeling Shared Services. Directe aansturing 3 bedrijfshoofden en indirect 7 afdelingshoofden. Shared Services biedt met ca. 120 fte Intermediair Services (riskmanagement, tussenpersoon administratie, rekening-courant administratie, beheer kantoorportefeuille) voor REAAL en Zwitserleven en verzorgt Betalingsverkeer services (incasso, excasso, relatiebeheer en tussenrekeningenbeheer) van REAAL-klanten.

Belangrijkste resultaten:

 • Transformatie tot high performance SSC/teams met Lean way of working

Branche: Financiele sector, verzekeringen, hypotheken

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Lid board/MT DBV
 • Lid Financial Committee, ALM Committee, Pricing Committee
 • Verantwoordelijk voor afdelingen Finance & Control (accounting en reporting & control), ICT, Facility (w.o. inkoop), Actuariaat (w.o. Solvency II), Risk management, Treasury (vermogensbeheer), Informatisering
 • Directe aansturing 7 leidinggevenden, totaal ca. 70-90 fte
 • Verantwoordelijk voor het financiële en ICT-beleid

Belangrijkste resultaten:

 • Succesvolle invulling CFO rol middelgrote bank-/verzekeraar
 • Integratie DBV binnen REAAL succesvol
 • Benoeming tot directielid REAAL

Branche: Financiele sector, verzekeringen, hypotheken

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CFO
 • Lid MT DBV
 • Leidinggeven aan afdeling Finance & Control (26 fte)
 • Verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van het financiële beleid, zodanig dat adequate managementinformatie beschikbaar is en de financiële verslaglegging aan de eisen van de onderneming en de wet voldoen

Belangrijkste resultaten:

 • Succesvolle functie invulling als directeur F&C, leidend tot benoeming als CFO

Branche: Financiele sector, verzekeringen, hypotheken

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CFO
 • Lid MT DBV
 • (Functioneel) leidinggeven aan Afdeling Financiën
 • Leidinggeven aan afdeling Reporting & Control (3 fte)
 • Eindverantwoordelijk voor Planning & Control cyclus, w.o. alle in- en externe verslaggeving van DBV
 • Verantwoordelijk voor SOX-compliance, financial reporting

Belangrijkste resultaten:

 • Controlling ingericht, aantoonbaar in control
 • Benoemd tot directeur F&C (inclusief Finance afdeling)

Branche: Financiele sector, zakenbank

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Het in- en vervullen in de lijn van de rol van corporate controller als rechterhand van de Finance director (2e man op afdeling Finance)
 • Lid Finance Committee NIBC N.V. naast CFO en BU- controllers
 • Aandachtsgebieden waren daarbij maandrapportages en persberichten NIBC N.V., coördinatie rond 1e IFRS-jaarverslag van NIBC evenals participatie in Finance projecten

Belangrijkste resultaten:

 • Oplevering financiele in- en externe rapportages NIBC
 • w.o. 1e IFRS jaarverslag NIBC
 • kwaliteitsslag Finance

Branche: Financiele sector, verzekeringen

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Leidinggeven aan het IAS/IFRS-projectteam (7 fte) binnen APC
 • Vertegenwoordiging APC in het IAS/IFRS-programma binnen Fortis ASR
 • Participatie in het MT van APC
 • Advies op het gebied van IAS/IFRS aan directie
 • Zorgdragen voor het doorvoeren van de benodigde wijzigingen in het achterliggende ‘accounting & control framework’ (o.m. accounting manual, wijzigingen AO/IC, systeemwijzigingen) op basis van de verrichte gap-analyses en impact assessment
 • Zorgdragen voor aanlevering van periodieke IFRS-rapportages

Belangrijkste resultaten:

 • Realisatie overgang (Fortis)ASR naar IAS/IFRS externe verslaggevingsgrondslagen

Branche: Ingenieursbedrijf

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Zorgdragen voor verandertraject ter inbedding van project control binnen het ingenieursbureau van gemeentewerken Rotterdam
 • Realisatie van een helder functieprofiel, een duidelijke positie van de projectcontroller, het aanreiken van instrumentarium, maar ook het opleiden en coachen van projectadministrateurs en -controllers
 • Het activeren van kennismanagement rond project control
 • Participatie als projectcontroller in diverse projecten in het kader van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’

Belangrijkste resultaten:

 • Inbedding projectcontrol binnen organisatie

Branche: Financiele sector, vermogensbeheer

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • In- en vervullen van deze functie op Controller’s Office van Robeco Groep
 • Na invulling vacature kennisoverdracht en projectmatig verder verbeteren van accounting & reporting processen
 • Als projectleider coördinatie van nazorgfase HICO-project

Belangrijkste resultaten:

 • Succesvolle overdracht functie aan opvolger

Branche: Financiele sector, vermogensbeheer

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Onderzoek naar, selectie & implementatie van nieuw geautomatiseerd financieel systeem (ERP)
 • Project- en change management implementatie PeopleSoft Financials, modules GL, AP, AM
 • Verbetering planning & control cyclus, w.o. AO/IC

Belangrijkste resultaten:

 • Livegang nieuw ERP systeem (PeopleSoft/Oracle)
 • Verbetering P&C cyclus

Branche: Scheepsbouw, maritieme sector, foundation & tunnelling

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Controller a.i. cluster Foundation & Tunnelling; ofwel BU’s IHC Foundation Equipment, IHC Lagersmit, IHC Tunneling Systems, IHC Handling Systems en Machinefabriek Goes (ca. 5 maanden)
 • Projectleider implementatie ERP pakket GLOVIA; Sales, Rental, Purchasing, Materials Management, Financials, Engineering & Services, Production Planning (ca. 5 maanden)
 • Assistent controller Parts & Services (ca. 8 maanden)
 • Projectmedewerker project implementatie Glovia (ca. 4 maanden)
 • Verbetering en beschrijving AO/IC
 • Implementatie ERP-pakket GLOVIA
 • Implementatie MAVIM (document beheersysteem)

Belangrijkste resultaten:

 • Overdracht functie aan opvolger
 • Livegang ERP systeem
 • Kwalitatieve verbetering processen

Branche: Autobranche

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Financieel eindverantwoordelijk voor deze Mercedes Benz dealer. Personen- en bedrijfswagens evenals schadebedrijf
 • Aansturing direct 1 financieel medewerker en functioneel service- en verkoopafdelingen op gebied van Finance
 • Kwaliteitsmanager en verantwoordelijk voor ICT
 • Verantwoordelijk voor implementatie nieuw MIS, waarbij totale automatisering is geactualiseerd; tweede Mercedes Benz dealer qua implementatie automotive ERP-systeem Kerridge (= leading ERP-systeem voor Mercedes Benz Nederland)

Belangrijkste resultaten:

 • Succesvolle in- en vervulling rol finance manager

Branche: Accountancy, zakelijke dienstverlening

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Controleren, beoordelen en samenstellen, beoordelen van jaarrekeningen en administraties
 • Advisering van klanten
 • Verrichten van diverse interim opdrachten

Belangrijkste resultaten:

 • Doorgroei van assistent naar controleleider
 • Succesvolle invulling klantopdrachten verschillende sectoren