Hans Huiszoon

Greyt CFO

"Geen enkele grote prestatie is in isolatie tot stand gekomen"


“Ik ben primair sterk in financieel management (finance, risk & control), informatiemanagement en verandermanagement. De mens, de medewerkers en het team zijn degene die het echte verschil in een organisatie maken, daarom ligt voor mij de focus op verbinding (maken), vertrouwen (geven), maar op ook vernieuwing (realiseren) en verspilling (wegnemen).

Het draait voor mij om een strategie met een 'purpose', de uitvoering daarvan en de wijze waarop medewerkers en klanten in de continue veranderingen in tijden van verduurzaming en digitale transformatie worden meegenomen en betrokken, zodat zij zich met de organisatie mee ontwikkelen.”

Slide
"Hans gaat goed en secuur te werk en komt met doordachte adviezen."
IT Synergy
Slide
"Hans is kundig in zijn werk en is goed in het controleren van maand en jaar cijfers."
Flower Investments BV
Slide
"Hans is een slimme fijne man die met open vizier zijn werk doet. Hij levert snel overzicht en snapt de inhoud en de mensen"
Rail&OV

previous arrow
next arrow

Highlights

Verbeteren van financiële rapportages en functie en coachen van directie bij FD gazellen scale-up IT Synergy.

Transformatie & innovatie, Financiën & Bedrijfsvoering NWO (ZBO).

Verzelfstandiging Fondsenbeheer Nederland (w.o. SVn, NRF, NGF en BOEi) van Rabo Vastgoedgroep (Finance & IT).

De laatste updates van Hans Huiszoon

Werkervaring

Branche: Financiële dienstverlening

Pubiek/private impact financierder

Verantwoordelijkheden:

 • Lid van het MT, rapporterend aan bestuur.
 • Verantwoordelijk voor de performance van de gehele zakelijke keten van financieringen van VvE’s en Maatschappelijk Vastgoed.

Branche: IT

SAAS platform voor equity management

Verantwoordelijkheden:

 • Lid van het MT;
 • Verbeteren van de stuurinformatie, w.o. performance management.

Branche: Financiële dienstverlening

Impact first financierder.

Verantwoordelijkheden:

 • Lid van het MT;
 • Leidinggevend aan team Finance;
 • Fungeren als riskmanager;
 • Lid van Krediet- en Treasury comité;
 • Verzorgen van P&C cyclus, w.o. begroting en managementrapportages;
 • Borging van AO/IC.

Branche: E-commerce/media

Online media store

Verantwoordelijkheden:

 • Verbeteren verantwoordings- en stuurinformatie;
 • Coaching/support directie.

Branche: IT

Dataplatform voor de tuinbouw.

Verantwoordelijkheden:

 • Lid van het MT;
 • Verbeteren van de stuurinformatie, w.o. performance management;
 • Coachen van en sparren met het MT;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie t.b.v realisatie groeiambities, coaching/sparring met directie.

Branche: Accountancy & consultancy

Actief op het gebied van Accountancy, Belastingadvies, Technology en Data analyse.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitrol van de CF data science oplossing over alle 6 de vestigingen en 7 service lines;
 • Frisse blik, fit-gap analyse op status uitrol data science platform en roadmap voor vervolg uitrol.

Branche: ICT

IT Synergy is IT specialist voor bedrijven in heel Nederland. Ze ontwerpen, onderhouden en ondersteunen ICT omgevingen in het MKB en grootbedrijf.

Verantwoordelijkheden:

 • Verbeteren van de financiële rapportages & functie, w.o. performance management;
 • Verbeteren stuur- en verantwoordingsinformatie;
 • Coaching directie.

Branche: E-commerce

Online bloemengroothandel in de Verenigde Staten.

Verantwoordelijkheden:

 • Periodieke management reports en financiële verantwoording;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie, due diligence ready.

Branche: E-commerce

Online platform voor huur en verhuur van boten.

Verantwoordelijkheden:

 • Periodieke management reports, financiële verantwoording en voorbereiden funding;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie, due diligence ready.

Branche: Pensioenfonds

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is het niet verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstak Spoorwegen en Openbaar Vervoer.

Verantwoordelijkheden:

 • Verbeteren van de planning & control cyclus i.s.m. bestuur en afdeling Finance & Control;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie;
 • Adviseren van de directie.

Branche: E-commere & B2C

Ukje.nl is een Nederlandse webshop die babymeubels verkoopt.

Verantwoordelijkheden:

 • Verbeteren van de financiële rapportages & functie, w.o. performance management, funding van de (internationale) groei;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie;
 • Adviseren van de directie.

Branche: Arbeidsbemiddeling

Youbahn is een uitzendplatform voor flexibel werk en richt zich met name op studenten en young professionals. Youbahn is onderdeel van ABU.

Verantwoordelijkheden:

 • Verbeteren van de planning & control cyclus;
 • Accounting;
 • Adviseren van de directie.

Branche: Bouw

Fabrikant van en gespecialiseerd in o.a. steenstrips en gevelstenen. Exporteert wereldwijd.

Verantwoordelijkheden:

 • Adviseren en ondersteunen van de directie in het maken van strategische keuzes;
 • Verbeteren van stuur- en verantwoordingsinformatie.

Branche: E-commerce

Biedt omnichannel verkoopoplossingen voor verschillende merken.

Verantwoordelijkheden:

 • Als CFO a.i. van Constrive group (w.o. Mconomy, 10XCrew) o.m. verantwoordelijk voor Planning & Control cyclus, Financiering, HR Finance team en kwaliteitsslag Finance processen/systemen;
 • Formatie Finance team op orde, Plan Finance Transformatie > doel = groeifinanciering Constrive group.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: Zakelijke dienstverlening

Management consultant.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Uitvoeren van interim management- en adviesopdrachten op gebied van Finance, Riskmanagement, Controlling en Informatiemanagement of daaraan gerelateerde en algemene management vraagstukken;
 • #3 succesvolle interim management opdrachten, co-founder fashion tech startup/funding startup & product launch.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Detacheert finance professionals, gevestigd in Rotterdam.

Verantwoordelijkheden:

 • Adviseur/sparring partner strategie & Finance;
 • Positief ontvangen strategische adviezen.

Branche: Publieke sector

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier. NWO financiert toponderzoekers en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma’s.

Verantwoordelijkheden:

 • Invullen van de functie/rol van CIO a.i.;
 • Rapporterend aan Raad van Bestuur en directie Bedrijfsvoering en Financiën;
 • Kwartier maken voor doorontwikkeling NWO domeinorganisatie;
 • Vormgeven IT & Informatiemanagement roadmap, pilots Artificial Intelligence & Enterprise Operational Intelligence (digital twin) en projectportfolio management;
 • Inrichten (virtueel) CIO-office.

Branche: Publieke sector

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier. NWO financiert toponderzoekers en geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma’s.

Verantwoordelijkheden:

 • Als hoofd Financiën a.i. leidinggeven aan team van ca 50 fte, bestaande uit Concern Control, Financieel Beleidsadvies, Business Control domeinen, Financiële Administratie en Proces & Innovatie (w.o. informatiemanagement);
 • Lid MT Bedrijfsvoering & Financiën;
 • Rapporterend aan directeur Bedrijfsvoering & Financiën, Raad van Bestuur;
 • Zorgdragen voor kwaliteitsslag afdeling; w.o. organisatie aanpassing, opstellen en uitrol plan ‘basis op orde’.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Van oorsprong een agrarische coöperatie in Leeuwarden. Inmiddels uitgegroeid tot een landelijke, fullservice advies- en accountancyorganisatie voor het MKB.

Verantwoordelijkheden:

 • Interim manager voor de unit HNS Limburg (55 fte), rapporterend aan de directie;
 • Integratie manager voor acquisities/overnames, rapporterend aan de directie.

Branche: Online

App ontwikkelt om consumenten te helpen in het vinden van de juiste maat voor kledingstukken.

Verantwoordelijkheden:

 • Co-founder;
 • Sales;
 • Marketing;
 • IT;
 • Finance;
 • Operations.

Branche: Financiële dienstverlening

Fondsenbeheer NL verzorgt de organisatie en bedrijfsvoering van verschillende maatschappelijke fondsen die zich intensief inzetten voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. In 2019 zijn de fondsen ontvlochten waarbij de verschillende fondsen op zelfstandige basis zijn doorgegaan en Fondsenbeheer NL is opgeheven.

Verantwoordelijkheden:

 • Procesbegeleider bij de verzelfstandiging van Fondsenbeheer Nederland t.o.v. Rabo Vastgoedgroep;
 • Overdracht taken en verantwoordelijkheden als hoofd bedrijfsvoering a.i. en hoofd ACT a.i. aan opvolgers.

Branche: Financiële dienstverlening

Fondsenbeheer NL verzorgt de organisatie en bedrijfsvoering van verschillende maatschappelijke fondsen die zich intensief inzetten voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. In 2019 zijn de fondsen ontvlochten waarbij de verschillende fondsen op zelfstandige basis zijn doorgegaan en Fondsenbeheer NL is opgeheven.

Verantwoordelijkheden:

 • Als hoofd bedrijfsvoering, samen met algemeen directeur Fondsenbeheer Nederland B.V., statutair verantwoordelijk voor Accounting, Controlling & Treasury (ACT), IT, Kwaliteitsbewaking en Facilitaire Zaken;
 • Uit dien hoofde rapporterend aan CEO/CFRO Rabo Vastgoedgroep, bestuur Fondsenbeheer Nederland B.V. en besturen NRF, NGF, SVn en BOEi;
 • Voorzitter van Treasury committee en Financial (Controllers) committee;
 • Leidinggevend aan direct ca. 15-20 medewerkers en indirect aan ca. 30 medewerkers;
 • Verantwoordelijk voor shared services Fondsenbeheer Nederland;
 • Realisatie strategische heroriëntatie Fondsenbeheer Nederland; ontvlechting entiteit en alle diensten van Rabo Vastgoed groep, w.o. IT, Financiën, Huisvesting en HR.

Branche: Financiële dienstverlening

Fondsenbeheer NL verzorgt de organisatie en bedrijfsvoering van verschillende maatschappelijke fondsen die zich intensief inzetten voor een betere kwaliteit van onze leefomgeving. In 2019 zijn de fondsen ontvlochten waarbij de verschillende fondsen op zelfstandige basis zijn doorgegaan en Fondsenbeheer NL is opgeheven.

Verantwoordelijkheden:

 • Leidinggevend aan afdeling Accounting, Controlling & Treasury ca. 15 medewerkers;
 • Verantwoordelijk voor shared services Fondsenbeheer Nederland op gebied van Accounting, Controlling en Treasury;
 • Uitvoeren van specifieke adviesopdrachten i.h.k.v. strategische heroriëntatie.

Branche: Verzekeringen

Verzekeringsmaatschappij.

Verantwoordelijkheden:

 • Lid directieteam Finance & Risk REAAL, bestaande uit CFRO, directeur Finance & Control, directeur Actuariaat en directeur Shared Services;
 • Lid Credit- en Operational Risk Committee Intermediairs (KICC);
 • Lid ‘top-100’ SNS REAAL;
 • Leiding geven aan de afdeling Shared Services. Directe aansturing 3 bedrijfshoofden en indirect 7 afdelingshoofden. Shared Services biedt met ca. 120 fte Intermediair Services (riskmanagement, tussenpersoon administratie, rekening-courant administratie, beheer kantoorportefeuille) voor REAAL en Zwitserleven en verzorgt Betalingsverkeer services (incasso, excasso, relatiebeheer en tussenrekeningenbeheer) van REAAL-klanten.

Branche: Verzekeringen

DBV is ruim dertig jaar actief geweest als specialist op het gebied van vrijkomende lijfrentekapitalen, levensverzekeringen en hypotheken.

Verantwoordelijkheden:

 • Lid board/MT DBV;
 • Lid Financial Committee, ALM Committee, Pricing Committee;
 • Verantwoordelijk voor afdelingen Finance & Control (accounting en reporting & control), ICT, Facility (w.o. inkoop), Actuariaat (w.o. Solvency II), Risk management, Treasury (vermogensbeheer), Informatisering;
 • Directe aansturing 7 leidinggevenden, totaal ca. 70-90 fte;
 • Finance en ICT-beleid.

Branche: Financiele sector, verzekeringen, hypotheken

DBV is ruim dertig jaar actief geweest als specialist op het gebied van vrijkomende lijfrentekapitalen, levensverzekeringen en hypotheken.

Verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CFO;
 • Lid MT DBV;
 • Leidinggeven aan afdeling Finance & Control (26 fte);
 • Verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van het financiële beleid, zodanig dat adequate managementinformatie beschikbaar is en de financiële verslaglegging aan de eisen van de onderneming en de wet voldoen.

Branche: Financiele sector, verzekeringen, hypotheken

DBV is ruim dertig jaar actief geweest als specialist op het gebied van vrijkomende lijfrentekapitalen, levensverzekeringen en hypotheken.

Verantwoordelijkheden:

 • Rapporterend aan CFO;
 • Lid MT DBV;
 • (Functioneel) leidinggeven aan Afdeling Financiën;
 • Leidinggeven aan afdeling Reporting & Control (3 fte);
 • Eindverantwoordelijk voor Planning & Control cyclus, w.o. alle in- en externe verslaggeving van DBV;
 • Verantwoordelijk voor SOX-compliance, financial reporting.

Branche: Financiële dienstverlening

Nederlandse bank. Voorheen de Nationale Investeringsbank.

Verantwoordelijkheden:

 • Het in- en vervullen in de lijn van de rol van corporate controller als rechterhand van de Finance director (2e man op afdeling Finance);
 • Lid Finance Committee NIBC N.V. naast CFO en BU- controllers. Aandachtsgebieden waren daarbij maandrapportages en persberichten NIBC N.V., coördinatie rond 1e IFRS-jaarverslag van NIBC evenals participatie in Finance projecten.

Branche: Financiële dienstverlening

Verzekeringsmaatschappij.

Verantwoordelijkheden:

Tijdige en betrouwbare implementatie van het groep brede IAS-/IFRS-compliant consolidatie- en rapportageproces voor Fortis ASR, inhoudende:

 • Leidinggeven aan het IAS/IFRS-projectteam (7 fte) binnen APC;
 • Vertegenwoordiging APC in het IAS/IFRS-programma binnen Fortis ASR;
 • Participatie in het MT van APC;
 • Advies op het gebied van IAS/IFRS aan directie;
 • Zorgdragen voor het doorvoeren van de benodigde wijzigingen in het achterliggende ‘accounting & control framework’ (o.m. accounting manual, wijzigingen AO/IC, systeemwijzigingen) op basis van de verrichte gap-analyses en impact assessment;
 • Zorgdragen voor aanlevering van periodieke IFRS-rapportages.

Branche: Ingenieursbedrijf

Het ingenieursbedrif van de gemeente Rotterdam. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van ruimtelijke projecten en het beheer en onderhoud van de Rotterdamse binnenruimte.

Verantwoordelijkheden:

 • Zorgdragen voor verandertraject ter inbedding van project control binnen het ingenieursbureau van gemeentewerken Rotterdam;
 • Realisatie van een helder functieprofiel, een duidelijke positie van de projectcontroller, het aanreiken van instrumentarium, maar ook het opleiden en coachen van projectadministrateurs en -controllers;
 • Het activeren van kennismanagement rond project control;
 • Participatie als projectcontroller in diverse projecten in het kader van ́goed voorbeeld doet goed volgen ́.

Branche: Financiële dienstverlening

Nederlandse vermogensbeheerder.

Verantwoordelijkheden:

 • In- en vervullen van deze functie op Controller’s Office van Robeco Groep;
 • Na invulling vacature kennisoverdracht en projectmatig verder verbeteren van accounting & reporting processen;
 • Als projectleider coördinatie van nazorgfase HICO-project.

Branche: Financiële dienstverlening

Nederlandse vermogensbeheerder.

Verantwoordelijkheden:

 • Onderzoek naar, selectie & implementatie van nieuw geautomatiseerd financieel systeem (ERP);
 • Project- en change management implementatie PeopleSoft Financials, modules GL, AP, AM;
 • Verbetering planning & control cyclus, w.o. AO/IC.

Branche: Scheepsbouw

IHC Holland richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van schepen en materieel voor de bagger- en offshore industrie.

Verantwoordelijkheden:

 • Controller a.i. cluster Foundation & Tunnelling; ofwel BU’s IHC Foundation Equipment, IHC Lagersmit, IHC Tunneling Systems, IHC Handling Systems en Machinefabriek Goes (ca. 5 maanden);
 • Projectleider implementatie ERP pakket GLOVIA; Sales, Rental, Purchasing, Materials Management, Financials, Engineering & Services, Production Planning (ca. 5 maanden).
 • Assistent controller Parts & Services (ca. 8 maanden);
 • Projectmedewerker project implementatie Glovia (ca. 4 maanden); taken o.a.:
  • Verbetering en beschrijving AO/IC;
  • Implementatie ERP-pakket GLOVIA;
  • Implementatie MAVIM (document beheersysteem).

Branche: Autobranche

Mercedes Benz dealer in regio Voorne-Putten.

Verantwoordelijkheden:

 • Financieel eindverantwoordelijk voor deze Mercedes Benz dealer. Personen- en bedrijfswagens evenals schadebedrijf;
 • Directe aansturing van 1 financieel medewerker en functioneel service- en verkoopafdelingen op gebied van Finance;
 • Kwaliteitsmanager en verantwoordelijk voor ICT;
 • Implementatie nieuw MIS, waarbij totale automatisering is geactualiseerd; tweede Mercedes Benz dealer qua implementatie automotive ERP-systeem Kerridge (= leading ERP-systeem voor Mercedes Benz Nederland).

Branche: Accountancy

Verantwoordelijkheden:

 • Controleren, beoordelen en samenstellen, beoordelen van jaarrekeningen en administraties;
 • Advisering van klanten;
 • Verrichten van diverse interim opdrachten.