Barry Beckers

Greyt CFO

"Samen met de klant het verhaal achter de cijfers begrijpen, dat is waar mijn kracht en passie ligt."


Samen met de klant het verhaal achter de cijfers begrijpen, dat is waar mijn kracht en passie ligt. Mijn aanpak is ondernemend en betrokken, altijd vanuit een positieve instelling. Ik ben op mijn best wanneer ik kan werken in kaders waar ik met het team creatieve voorstellen kan doen. Ik overzie snel waar oplossingen en verbeteringen liggen. Mijn waarde ligt in het zoeken en implementeren van innovatieve en (kost)efficiënte oplossingen en daarnaast medewerkers de ruimte geven om eigenaarschap te nemen en zich te ontwikkelen.

Slide
"Barry heeft een aantal belangrijke finance 'producten' een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven toen we hier zelf onvoldoende capaciteit voor hadden. De samenwerking was een feestje en we vulden elkaar goed aan!"
Blue Sky Group

Highlights

Succesvolle implementatie van Exact Online bij GRESB

Als Finance & BI manager verantwoordelijk voor het aanleveren van managementrapportages en KPI’s bij ALFAM

Verantwoordelijk voor de succesvolle integratie van ABN AMRO en Fortis systemen binnen Operations van Retail Nederland en outsourcing activiteiten naar India

De laatste updates van Barry Beckers

Werkervaring

Branche: Verzekeringen & FinTech

Alicia Insure maakt verzekeringen voor zzp’ers op elk moment toegankelijk door het identificeren en verhelpen van hiaten in de bescherming van de platformeconomie en door gepersonaliseerde en pay-per-use-verzekeringen aan te bieden.

Verantwoordelijkheden:

 • Inrichten van maandelijkse P&L en Balans rapportages, met daarin vergelijkende cijfers met voorgaande periodes, rekening houdend met requirements van de investeerders;
 • Opzetten van een cash flow model inclusief forecasting, zodat maandelijks bijgestuurd kan worden de financiële cash behoefte;
 • Opzetten Forecast 2022 en 2023 cijfers, zodat strategisch inzicht ontstaat welke management keuzes gemaakt moeten worden om groeidoelstellingen op de lange termijn te realiseren;
 • Neerzetten van de belangrijkste financiële en non-financiële KPI’s die nodig zijn om groeidoelstellingen te realiseren.

Branche: ICT & Advies

E-Storage ondersteunt bedrijven om te kunnen voldoen aan de complexe eisen op het gebied van integriteit, beschikbaarheid en veiligheid van data en dataopslag.

Verantwoordelijkheden:

 • Uitbesteden deel van de administratie naar een extern administratiekantoor en begeleiden van de inrichting Exact Online, inclusief het opzetten van een projectenmodule en urenregistratie;
 • Opzetten van een maandelijkse financiële rapportage en daarnaast inzicht verkrijgen in de financiële status en onderhanden werk positie van de lopende en afgeronde processen;
 • Begeleiden van jaareinde closing samen met hoofd Finance en externe accountant.

Branche: Advies

LCG leidt organisaties in hun verandering, door te adviseren, realiseren, trainen en coachen van bedrijven en medewerkers.

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en uitvoeren van een Finance verbeterplan;
 • Selectie van een nieuw administratiekantoor en inrichten Exact Online;
 • Selectie en implementatie projectenadministratie en urenregistratiesysteem;
 • Verbeteren management informatie en financiële (maandelijkse) rapportages en implementeren business intelligence oplossingen.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Branche: Zakelijke dienstverlening

Blue Sky Group is een pensioenuitvoerder die de pensioen-administratie, bestuur ondersteuning en vermogensbeheer voor pensioenfondsen en hun bestuurders verzorgt.

Verantwoordelijkheden:

 • Inrichten van programma rapportages Pensioenakkoord en StIP (Strategische Implemenatie Plan) en rapportages voor de Stuurgroep en RvC;
 • Analyseren van maandelijkse actuele cijfers en opstellen van de forecast cijfers;
 • Opstellen budgetcijfers 2022.

Branche: Zakelijke dienstverlening

Blue Sky Group is een pensioenuitvoerder die de pensioen-administratie, bestuur ondersteuning en vermogensbeheer voor pensioenfondsen en hun bestuurders verzorgt.

Verantwoordelijkheden:

 • Inrichten van een nieuw budgetproces en het opstellen van RvC en Directie presentaties;
 • Verzorgen en doorontwikkelen van management-, kosten- en SLA-rapportages;
 • Meewerken aan een verbeterplan van het team Planning & Control;
 • Sparring partner van hoofd Finance & Accounting voor financieel strategische vraagstukken en coachen van interne business controllers.

Branche: Vastgoed & FinTech

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) is een onafhankelijke benchmark die vastgoedfondsen en -portefeuilles wereldwijd beoordeelt en vergelijkt op hun duurzaamheidsprestaties.

Verantwoordelijkheden:

 • Vanwege de transitie naar een nieuwe eigenaar, verantwoordelijk voor selectieprocedure van een nieuw boekhoudsysteem als ook de daadwerkelijk implementatie;
 • Verantwoordelijk dat jaarlijkse abonnement facturen correct en tijdig uitgestuurd worden via Exact Online;
 • Verantwoordelijk voor implementatie nieuw declaratiesystem (Declaree);
 • Advies geven hoe Exact Online en het eigen platform het beste met elkaar geïntegreerd kunnen worden.

Branche: Medische zorg & hulpmiddelen

Mediq is een Nederlands bedrijf dat zich bezighoudt met de levering van medische hulpmiddelen en bijbehorende zorg aan huis en aan instellingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van het Mediq Benelux GL team bestaande uit 8 (senior) accounting medewerkers. Onderdeel van het MT Accounting & Internal Control en financiële sparringpartner voor FP&A en operationele afdelingen;
 • Eindverantwoordelijk voor de correcte en tijdige financiële administratie van diverse entiteiten en de optimalisatie van financiële processen. Zorgdragen voor juiste en volledige balansdossiers en verantwoording van de balanscijfers naar de CFO Benelux en de Holding;
 • Opzetten van de boekhouding in SAP voor het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen), wat een samenwerkingsverband is tussen Mediq en de Overheid voor het centraal inkopen en distribueren van COVID-19 beschermingsmiddelen.

Branche: Restructuring & Consultancy

Beaufort is een consultancy bureau dat zich richt op bedrijfskundig en financieel adviseren en ondersteunen van aandeelhouders, management en raden van bestuur.

Verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van Independent Business Reviews voor diverse klanten, uitvoeren van financiële analyses, modelleren van forecasts, analyseren van key business diversen uitwerken van verschillende (financiële) scenario’s;
 • Het interviewen van MT leden en andere key-functionarissen van diverse ondernemingen, het organiseren van strategische workshops en het identificeren van risico’s als ook kansen voor de onderneming;
 • Het schrijven van hoogstaande rapportages met daarin bevindingen en aanbevelingen en een plan van aanpak voor de toekomst.

Branche: Financiële dienstverlening

ALFAM is 100% dochter van ABN AMRO en is een van de grootste Nederlandse spelers in de particuliere en de klein zakelijke kredietmarkt.

Verantwoordelijkheden:

 • Binnen Finance (bestaande uit de afdelingen Accounting, Financial Reporting, Business Control en Betalingsverkeer) verantwoordelijk voor de aanlevering van management informatie en KPI’s, kosten- en batenanalyses, diepgaande financiële analyses, kostprijsmodellen en het opstellen van de forecast en budget cijfers;
 • Binnen BI verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en beheren van een eigen datawarehouse, verwerking van grote hoeveelheden (on)gestructureerde data, de ontwikkeling van nieuwe management rapportages en interactieve dashboards in Cognos;
 • Eindverantwoordelijk voor de succesvolle invoering van de Lean werkwijze binnen Finance en de Scrum werkwijze binnen BI;
 • Een medewerkerstevredenheidsscore van 84 en een medewerkers betrokkenheid score van 95 (17 punten boven de norm financiële diensten), welke in een persoonlijk onderhoud besproken is met de CFO van ABN AMRO Holding.

Branche: Media & Entertainment

Endemol Holding B.V. is een van de grootste internationale televisieproducenten en is in 2015 opgegaan in de Endemol Shine Group.

Verantwoordelijkheden:

 • Als financieel business partner van acht Operating Companies in Spanje, CEE en Azië verantwoordelijk voor het afstemmen, adviseren en ondersteunen van de lokale CFO’s en management teams met betrekking tot diverse Finance gerelateerde onderwerpen en group policies;
 • Het analyseren van de maandelijkse actuele en forecast cijfers, het challengen van de lokale budgetten en business targets en het voorbereiden van analyses met betrekking tot de kwartaal- en jaarafsluiting ter bespreking met de Management Board van Endemol.

Branche: Media & Entertainment

Disney Channels Benelux is een Nederlandstalige televisiezender welke in het bezit is van The Walt Disney Company.

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijkheid voor de financiële administratie als ook financiële analyses voor MT en Marketing;
 • Medeverantwoordelijk voor de succesvolle transitie van Jetix Nederland naar een volledig geïntegreerde finance organisatie binnen Disney Channels Benelux.

Branche: Zakelijke dienstverlening

ABN AMRO is een van de leidende banken in Nederland die zich richt op leningen, hypotheken en andere bancaire diensten aan bedrijven en particulieren.

Verantwoordelijkheden:

 • Management trainee (2003);
 • Operational auditor Asset Management voor Nederland, UK, Azië en Scandinavië (2003-2006);
 • Als project manager bij Operations Retail Nederland onder andere betrokken bij outsourcing van werkzaamheden naar India als ook de integratie van ABN AMRO en Fortis (2006-2009).