Barry Beckers

Greyt CFO

"Samen met de klant het verhaal achter de cijfers begrijpen, dat is waar mijn kracht en passie ligt."


Samen met de klant het verhaal achter de cijfers begrijpen, dat is waar mijn kracht en passie ligt. Mijn aanpak is ondernemend en betrokken, altijd vanuit een positieve instelling. Ik ben op mijn best wanneer ik kan werken in kaders waar ik met het team creatieve voorstellen kan doen. Ik overzie snel waar oplossingen en verbeteringen liggen. Mijn waarde ligt in het zoeken en implementeren van innovatieve en (kost)efficiënte oplossingen en daarnaast medewerkers de ruimte geven om eigenaarschap te nemen en zich te ontwikkelen.

Highlights

Succesvolle implementatie van Exact Online bij GRESB

Als Finance & BI manager verantwoordelijk voor het aanleveren van managementrapportages en KPI’s bij ALFAM

Verantwoordelijk voor de succesvolle integratie van ABN AMRO en Fortis systemen binnen Operations van Retail Nederland en outsourcing activiteiten naar India

Werkervaring

Branche: Verzekeringen & ICT

Verantwoordelijkheden:

 • Inrichten van maandelijkse P&L en Balans rapportages, met daarin vergelijkende cijfers met voorgaande periodes, rekening houdend met requirements van de investeerders;
 • Opzetten van een cash flow model inclusief forecasting, zodat maandelijks bijgestuurd kan worden de financiële cash behoefte;
 • Opzetten Forecast 2022 en 2023 cijfers, zodat strategisch inzicht ontstaat welke management keuzes gemaakt moeten worden om groeidoelstellingen op de lange termijn te realiseren;
 • Neerzetten van de belangrijkste financiële en non-financiële KPI’s die nodig zijn om groeidoelstellingen te realiseren.

Branche: Advies & ICT

Verantwoordelijkheden:

 • Uitbesteden deel van de administratie naar een extern administratiekantoor en begeleiden van de inrichting Exact Online, inclusief het opzetten van een projectenmodule en urenregistratie;
 • Opzetten van een maandelijkse financiële rapportage en daarnaast inzicht verkrijgen in de financiële status en onderhanden werk positie van de lopende en afgeronde processen;
 • Begeleiden van jaareinde closing samen met hoofd Finance en externe accountant.

Branche: Advies

Verantwoordelijkheden:

 • Opstellen en uitvoeren van een Finance verbeterplan;
 • Selectie van een nieuw administratiekantoor en inrichten Exact Online;
 • Selectie en implementatie projectenadministratie en urenregistratiesysteem;
 • Verbeteren management informatie en financiële (maandelijkse) rapportages en implementeren business intelligence oplossingen.

Branche: Pensioenuitvoering en vermogensbeheer

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijk voor het inrichten programma rapportages Pensioenakkoord en StIP;
 • Analyseren van maandelijkse actuele cijfers en opstellen forecast cijfers;
 • Verantwoordelijk voor het inrichten van een nieuw budgetproces en bijbehorende RvC en DT presentaties;
 • Verzorgen en door ontwikkelen van management rapportages als ook het maandelijkse planning- en forecastproces;
 • Verzorgen en door ontwikkelen van kostenrapportages voor diverse bedrijfsonderdelen;
 • Meewerken aan een verbeterplan van het team Planning & Control;
 • Coachen van de andere business controllers.

Branche: Vastgoed & FinTech

Verantwoordelijkheden:

 • Vanwege de transitie naar een nieuwe eigenaar, verantwoordelijk voor selectieprocedure van een nieuw boekhoudsysteem als ook de daadwerkelijk implementatie;
 • Verantwoordelijk dat jaarlijkse abonnement facturen correct en tijdig uitgestuurd worden via Exact Online;
 • Verantwoordelijk voor implementatie nieuw declaratiesystem (Declaree);
 • Advies geven hoe Exact Online en het eigen platform het beste met elkaar geïntegreerd kunnen worden.

Branche: Medische zorg & hulpmiddelen

Verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van het Mediq Benelux GL team bestaande uit 8 (senior) accounting medewerkers. Onderdeel van het MT Accounting & Internal Control en financiële sparringpartner voor FP&A en operationele afdelingen;
 • Verantwoordelijk voor de correcte en tijdige financiële administratie van diverse entiteiten en optimalisatie van financiële processen. Zorgdragen voor juiste en volledige balansdossiers en verantwoording van de balanscijfers naar de CFO Benelux en de Holding;
 • Verantwoordelijk voor het opzetten van de boekhouding in SAP voor het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen, wat een samenwerkingsverband was tussen onder andere Mediq en de Overheid voor het centraal inkopen en distribueren van COVID-10 beschermingsmiddelen.

Branche: Restructuring & Consultancy

Verantwoordelijkheden:

 • Het uitvoeren van Independent Business Reviews voor diverse klanten, uitvoeren van financiële analyses, modelleren van forecasts, analyseren van key business diversen uitwerken van verschillende (financiële) scenario’s;
 • Het interviewen van MT leden en andere key-functionarissen van diverse ondernemingen, het organiseren van strategische workshops en het identificeren van risico’s als ook kansen voor de onderneming;
 • Het schrijven van hoogstaande rapportages met daarin bevindingen en aanbevelingen en een plan van aanpak voor de toekomst.

Branche: Financiële dienstverlening; Bancaire sector

Verantwoordelijkheden:

 • Binnen Finance (bestaande uit de afdelingen Accounting, Financial Reporting, Business Control en Betalingsverkeer) verantwoordelijk voor de hoog kwalitatieve en tijdige aanlevering van management informatie en KPI’s, kosten-en batenanalyses, diepgaande financiële analyses, kostprijs-modellen en het opstellen van de forecast en budget cijfers;
 • Binnen BI verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en beheren van een eigen datawarehouse, verwerking van grote hoeveelheden (on)gestructureerde data, de ontwikkeling van nieuwe management rapportages en interactieve dashboards in Cognos;
 • Verantwoordelijk voor de succesvolle invoering van de Lean werkwijze binnen Finance en de Scrum werkwijze binnen BI;
 • Een medewerkerstevredenheidsscore van 84 en een medewerkers betrokkenheid score van 95 (17 punten boven de norm financiële diensten).

Branche: Media & Entertainment

Verantwoordelijkheden:

 • Als financieel business partner van acht Operating Companies in diverse regio’s verantwoordelijk voor het afstemmen, adviseren en ondersteunen van lokale CFO’s en management teams over diverse finance gerelateerde onderwerpen en group policies;
 • Het analyseren van de maandelijkse actuele en forecast cijfers, het challengen van de lokale budgetten en business targets, het voorbereiden van analyses met betrekking tot de kwartaal- en jaarafsluiting ter bespreking met de Management Board van Endemol.

Branche: Media & Entertainment

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijkheid voor de financiële administratie als ook financiële analyses voor MT en Marketing;
 • Medeverantwoordelijk voor de succesvolle transitie van Jetix Nederland naar een volledig geïntegreerde finance organisatie binnen Disney Channels Benelux.

Branche: Financiële dienstverlening; Bancaire sector

Verantwoordelijkheden:

 • Verantwoordelijkheid voor de financiële administratie als ook financiële analyses voor MT en Marketing;