Het doel van een ondernemer is meestal het verkopen van ingekochte goederen of diensten tegen een prijs die er voor zorgt dat onder aan de streep wat voor de ondernemer overblijft. Afhankelijk van de markt waarin een ondernemer zit, is de tijd die zit tussen het betalen van de inkoop en het betaald worden,…

Lees meer

  Twee derde van de MKB ondernemers is op zoek naar externe financiering. In totaal telt hun kapitaalbehoefte op tot circa 28 miljard euro per jaar. Uit onderzoek blijkt dat het verwacht financieringstekort tot en met 2016 1 tot 3,5 miljard euro bedraagt. Dit gaat om leningen met een omvang kleiner dan 1 miljoen euro…

Lees meer

  In mijn vak heb ik ondertussen al heel veel ondernemingen en ondernemers gezien en gesproken. Ik kom dan ook veel manieren tegen waarop ondernemers hun onderneming aansturen. Ik praat dan niet over de aansturing van mensen en over wat, wanneer en hoe moet worden geproduceerd. Ik praat dan over de financiële aansturing. Dit is…

Lees meer
Blog Ondernemen en Strategie

  Het motto “Regeren is vooruitzien” is een bekende uitspraak. Veel ondernemers realiseren zich gelukkig dat dit ook voor hun eigen bedrijf geldt. Helaas zet slechts een gedeelte van de MKB-ondernemers de gedachten omtrent Visie, Missie en Strategie op papier. Vaak zijn de belangrijkste argumenten: het kost teveel tijd en het is een dik boekwerk…

Lees meer