De sleutel tot ontspannen ondernemen

 

U herinnert zich misschien wel de commercial met die ondernemer die de slaap niet kon vatten omdat één van zijn klanten te laat was met betalen. “Dan verkoop je toch gewoon de boot?”, opperde zijn vrouw. U begrijpt: de ondernemer was in opperste staat van stress, want dáár had hij toch niet voor gewerkt!

Eigenlijk heeft iedere onderneming wel met onbetaalde rekeningen te maken. Helaas wordt er vaak te traag gereageerd op achterstanden. Mijn advies: ga dichter op de bal te zitten, dan voorkom je veel stress, liquiditeitstekort en eventueel slaapgebrek.

Dat ziet er voor elke onderneming uiteraard anders uit. Gaat het bijvoorbeeld om onbetaalde rekeningen en is de situatie out-of-control? Dan ga je in eerste instantie aan de slag met damage control: pak je debiteurenlijst erbij en ga domweg ‘overdue’ debiteuren bellen en afspraken maken. Persoonlijk contact levert hier veel meer op dan een simpele aanmaning! Ga daarna kijken welke andere maatregelen relevant zijn. Zijn de betalingscondities wel goed afgestemd met de klant? Wij denken 30 dagen, zij denken 60 dagen. Is dit niet 200% duidelijk? Laat de debiteur het nogmaals bevestigen. Een andere maatregel kan zijn het geven van een korting voor een snelle betaling of een betaling via incasso. Vraag jezelf af of dit rendabel is. Een andere vraag die je jezelf kan stellen is: wie is verantwoordelijk voor het debiteuren beheer en wie kan dus targets opgelegd krijgen? Denk bij het opzetten van targets aan de verbetering van het aantal uitstaande dagen over een periode van x maanden.

Niet kunnen slapen als ondernemer geldt overigens niet alleen bij onbetaalde rekeningen, maar nog meer voor het totale bedrijf. Op het moment dat er onvoldoende stuurinformatie beschikbaar is, loopt het bedrijf achter de feiten aan. Eventuele problemen komen te laat aan het licht met soms grote gevolgen.

Wat is stuurinformatie? Stuurinformatie bevat die kengetallen (KPI’s) die nodig zijn om de ondernemer snel inzicht te laten krijgen in de stand van zaken van zijn onderneming. Greyt helpt ondernemers een set KPI’s te ontwikkelen en te onderhouden, waardoor de ondernemer snel inzicht krijgt in financiële resultaten, operationele resultaten en liquiditeitsontwikkeling.

Deze KPI’s worden door de partners van Greyt maandelijks gemonitord, geanalyseerd en besproken met de ondernemer. Wij zorgen er dan ook voor dat de ondernemer rustig kan gaan slapen. Ontspannen ondernemers zijn bewezen creatiever en dat zorgt weer voor een verdere boost van de organisatie.