Keer de trend! Behandel het bedrijf als een coronahaard

Auteur: Rolf Schudde

“We moeten nu alles doen.” Met de huidige toename van besmettingen, ziet onze minister-president Mark Rutte kans om de trend te keren door het nemen van zware maatregelen. Voortdurend op zoek naar de punten waarom het gaat zoals het gaat met besmettingen en ziekenhuisopnames en proberen de vinger te leggen op wat de grootste veroorzaker is. Is het Black Friday of zijn er juist meer mensen op kantoren aan het werk? In elk geval liegen de grafieken er niet om; de mobiliteit neemt toe en zo wordt het causaal verband gelegd met de toename van besmettingen. 


De analogie naar het werk van (Greyt) CFO’s bij verschillende bedrijven is heel vergelijkbaar. In elke bedrijfsvoering zitten acute veranderingen of zijn de veranderingen meer van structurele aard. Acuut is de vraag naar een bepaald product en structureler is het functioneren van een applicatie, de kennis van medewerkers of het veranderen van regelgeving. Onze CFO’s benoemen deze veranderingen en nemen actie.

Maatregelen treffen op het juiste moment 

Treffender vind ik nog om te benoemen dat een bedrijf in liquiditeitsproblemen ontwikkelbaar is. Het is namelijk voor een directie niet altijd duidelijk waar het aan ligt. Of misschien weten ze dat wel, maar durven ze het niet aan te pakken. Ik heb een voorbeeld van een bedrijf waar ik een analyse op de offertes heb gedaan en blijkt dat de kostprijs 20% naar beneden kan. Vervolgens durfde mijn klant de uitstaande offertes niet terug te halen uit angst dat hij een flater zou slaan bij zijn klant. Dit heeft het bedrijf uiteindelijk de kop gekost omdat er geen orders binnen kwamen en het product in verhouding tot concurrentie te duur is aangeboden.  

In een ander voorbeeld werd eenzelfde analyse niet omgezet in een actie; puur politiek en haantjesgedrag van de verantwoordelijke salesmanager. Mijn perceptie: ‘het is mijn eer te na om te erkennen dat we op een nieuwe basis onze calculaties moeten maken’. 

“Maatregelen treffen op het juiste moment, dat is waar het om draait anders is het te laat.”

Voorkom early warning en Bijzonder Beheer 

Heel expliciet komt dit terug bij bedrijven in Bijzonder Beheer. De bank beoordeelt of de rente en aflossing op tijd wordt betaald. Lukt dit niet, dan kan het zijn dat je als bedrijf van Commercieel Beheer overgaat naar Bijzonder Beheer. Het kwalijke is dat de bank puur kijkt naar het betalen van rente en aflossing en niet naar bedrijfsvoering. Het ligt uiteraard heel gevoelig bij banken om hierop aangesproken te worden.  


Het is zaak om te voorkomen dat je als bedrijf in Bijzonder Beheer terecht komt. Bij een bank noem je dit ‘early warning’; een klant is zich vaak onbewust wat er gebeurt en probeert nog alle kansen te benutten die er zijn. Vaak is het gevolg dat er een disbalans ontstaat in de organisatie. Er gaat onevenredig veel tijd naar sales, bepaalde vacante functies worden niet vervangen en de organisatie wordt niet onderhouden. Dit zorgt er meestal voor dat het alleen maar slechter gaat.  

“Als je een bedrijf ziet als een coronahaard, kan je eraan werken om dit te verbeteren door maatregelen te nemen.”

Bedrijven in Bijzonder Beheer zijn ontwikkelbaar  

Wat wil ik hiermee zeggen? Bedrijven in Bijzonder Beheer zijn ontwikkelbaar – ze zijn weer financierbaar te maken. Als je een bedrijf ziet als een coronahaard, kan je eraan werken om dit te verbeteren door maatregelen te nemen. Bij corona is het heel concreet en duidelijk dat er actie ondernomen moet worden. In de bedrijfsvoering is dit niet altijd even duidelijk. Hoe dan ook, het is van groot belang om de trend te keren of dit nu om corona gaat of een bedrijf in Bijzonder Beheer