Cash Checklist

Dagelijkse informatie om je organisatie te sturen is met de Coronacrisis nu nog meer van belang. Daarom hebben de CFO’s van Greyt een cash checklist gemaakt. Ga na waar jij snel kan besparen, winst kan halen of kunt uitbesteden.

Omzet

 • Bepaal wat jouw alternatieve omzet wordt. Kan je bijvoorbeeld bezorgen in plaats van verkopen? Of leveren vanuit een locatie? Kan je online verkopen?
 • Bepaal hoe je omzet naar voren kunt halen. Denk aan waardebonnen of vouchers waarmee je toekomstige omzet en cash naar voren haalt. Of geef korting als klanten nu wel afnemen.
 • Vraag voorschotten voor nieuwe opdrachten.
 • Inventariseer opnieuw de status van offertes en beoordeel waar de conversie naar order verandert.

Klanten / debiteuren

 • Stel een lijst op van je debiteuren en bepaal wie er wanneer gaat betalen.
 • Stuur een mail aan je klanten waarin je aangeeft hoe belangrijk het is dat het betaalproces ook in deze tijden blijft doorgaan. Benadruk dat je op ze rekent en volg je betaaltermijnen snel op.
 • Voorkom klachten bij je klanten; bel ze proactief op en vraag voor de vervaldatum van de factuur of alles naar tevredenheid is geleverd. Zo bouw je verder aan klanttevredenheid.
 • Richt een “incasso-team” op. Dit team houdt zich bezig met het innen van facturen.
 • Versnel de incassoprocedure; pas de herinneringstekst op de factuur en/of email aan. Het zijn geen normale tijden, ook niet voor je klanten.
 • Los openstaande klachten versneld op, zodat deze betaling niet in de weg staan.
 • Stel een betalingskorting in voor snelle betalers (1% of 2%).
 • Versnel je facturatie van maand naar week of dag facturatie.
 • Overweeg factoring. Je kunt je vorderingen laten voorfinancieren waardoor je direct cash ontvangt na facturatie. Dat kost rente, maar cash is nu belangrijker dan een procent marge.

Voorraden & onderhanden werk

 • Verkoop je (overtollige) voorraden: wees creatief!
 • Stel je minimale voorraadniveaus naar beneden bij.
 • Richt je op afronding van projecten en orders i.p.v. meerdere projecten onderhanden.
 • Zorg voor snelle afrekening van onderhanden werk.

Medewerkers

 • Overweeg het stopzetten van de niet-kritische externe inhuur: interimmers, uitzendkrachten, consultants, etc.
 • Beëindig met personeel in proeftijd: geen opzegverbod en geen transitievergoeding.
 • Stel een vacaturestop in voor nieuw personeel.
 • Vraag het personeel om vakantiedagen op te nemen.
 • Overleg met je medewerkers of de betaling van het vakantiegeld uitgesteld kan worden.

Crediteuren / leveranciers

 • Bel je leveranciers en benoem je tijdelijke nood – er is vaak veel begrip en je hoort de noodzaak. Stel bijvoorbeeld een betalingsregeling voor.
 • Maak zelf een onderscheid tussen noodzakelijke (voor primair proces) en minder noodzakelijke leveringen.
 • Verleng de termijn waarop je je crediteuren betaalt: van 30 naar 60 dagen bijvoorbeeld.
 • Doe dit in goed overleg met je leveranciers, je hebt ze na de Coronacrisis weer nodig.
 • Als je zelf snel kunt betalen, stel dan een betalingskorting voor.
 • Zorg dat je grip krijgt op uitgaven door alle niet gecommitteerde uitgaven stop te zetten.
 • Alle uitgaven hebben dan expliciete toestemming van het MT nodig.

Investeringen

 • Zet alle investeringen (CAPEX) voor zover mogelijk stop.
 • Stel voorgenomen investeringen uit.
 • Verkoop bedrijfsmiddelen en lease die weer terug.

Overige kosten

 • Check waar je kan besparen in doorlopende kosten. Als je kantoor niet meer bevolkt wordt dan scheelt dat weer in schoonmaak-, lunch- en fruitkosten.
 • Check de faciliteiten die nu minder worden gebruikt, zoals abonnementen, auto’s, copiers en printers.

Gebruik crisis maatregelen Rijksoverheid & fiscale maatregelen

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) – 80% vooruitbetaling. Ons advies is om ruim in te zetten. Mocht de omzetdaling meevallen dan betaal je weer terug, maar heb je ook die hogere omzet ontvangen waarmee je de terugbetaling kunt doen.
 • Verlaag je voorlopige aanslagen tot de reëel te verwachten belastbare winst.
 • Stel de betaling van Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Inkomstenbelasting en Loonbelasting uit. Wanneer je dit aanvraagt zal de Belastingdienst de invorderingen direct stoppen.

Bank en/of financier

 • Verzoek je bank om een verhoging van je maximale kredietlijn. Doe dit op basis van uitkomsten van de kasstroomprojectie, waarin je apart laat zien wat de impact is van de maatregelen die je zelf hebt genomen en via de overheid hebt aangevraagd.
  • TIP: ABN AMRO is hier proactief mee bezig.
  • Verhoging is makkelijker geworden door Verruiming van de Borgstelling MKBkredieten en/of verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO).
 • Stel de aflossing van je bankleningen tot 6 maanden uit. Banken hebben hiertoe al besloten. Let wel op dat je terug kunt blijven betalen!

Aandeelhouders

 • Verstrek een aandeelhouderslening. Aandeelhouders zijn meestal genegen een hoger risico te lopen.
 • Vervroeg toekomstige kapitaalstortingen door milestones naar voren te halen, dan wel in overleg met jouw aandeelhouders.
 • Managementfee’s DGA’s uitstellen tegen schuld.


Merk je dat je wel wat hulp kunt gebruiken bij je cashflow? Greyt CFO’s helpen je graag. Bel ons via 010 – 257 99 77 of mail naar info@greyt.nl.