Ben jij al #AlwaysDueDiligenceReady?

Be prepared! In elke groeifase is het belangrijk dat je always due diligence ready bent. Dit betekent dat de start-up of scale-up altijd klaar is voor een nieuwe funding ronde of een exit.

Als founder van een scale-up wil je wellicht binnenkort een aanvraag indienen voor een COL (Corona Overbruggings Lening), een banklening aanvragen of een investeerder aan boord halen. Potentiële investeerders of kopers doen dan een due diligence onderzoek (dit onderzoek beperkt zich trouwens niet alleen tot een financial due diligence, maar hier komen we later op terug).

Er zullen op dat moment veel vragen op je afgevuurd worden zoals:

  • Wie is je UBO?
  • Wat is je financiële businessmodel?
  • Wat is je zero moment of cash?
  • Hoe zit je aandeelhouders en financieringsstructuur in elkaar?
  • Wat zijn je KPI’s?

En ga zo maar door…

Als jij als ondernemer op dat moment de gevraagde informatie nog overal vandaan moet halen – of erger: nog moet laten maken – ben je duidelijk niet due diligence ready. Terwijl je juist wilt laten zien, naar investeerder of koper, dat je in control bent. Indien je (of jouw CFO of finance manager) het Always-due-diligence-ready-principe hanteert heb je veel sneller de antwoorden op al deze vragen.

Snel de juiste informatie en in control zijn, dat wil je toch altijd?

Het belang van always due diligence ready zijn

Het belang van always due diligence ready is enerzijds voor het aanleveren van de informatie naar een financier of naar een bank, zodat deze de informatie meteen kan checken. Dit zorgt voor een soepel en snel aanvraagproces.

Aan de andere kant is het ook heel goed voor jezelf en voor je eigen onderneming om alle informatie altijd actueel en inzichtelijk te hebben. Zo kan je de laatste informatie makkelijk ergens vandaan halen en blijf je in control.

Wat is een Due Diligence onderzoek?

Due diligence is veel meer dan een financiële due diligence. Ook een legal, tax, technical, commercial en HR due diligence worden uitgevoerd.

De financiële due diligence is uiteraard erg belangrijk want daar overleg je jaarrekeningen, management rapportages en je businessplannen inclusief prognoses.

Waar moet je aan denken bij de andere due diligence?

  • Legal: alle juridische informatie, bijvoorbeeld oprichtingsaktes en aandeelhoudersregister.
  • Tax: fiscale informatie zoals innovatiebox toekenning, BTW-LB en VPB aangiftes/rondrekeningen en rulings.
  • Technical: Bijvoorbeeld software documentatie, octrooien en patenten.
  • Commercial: hier geef je inzicht in je belangrijke contracten, bijvoorbeeld met grote klanten, maar ook met key-leveranciers.
  • HR: Alle informatie rondom personeelszaken zoals arbeidscontracten en pensioenregelingen.

Indien je het Always-due-diligence-ready-principe hanteert heb je veel sneller de antwoorden op alle vragen.

Hoe pak je het aan?

Het is verstandig om alle informatie die bij het due diligence onderzoek betrokken zal worden op één plek op te slaan. Gebruik hiervoor de software waar je binnen het bedrijf al mee werkt; dit kan bijvoorbeeld Microsoft Sharepoint zijn of Google Drive. Zorg er wel voor dat je dit op een gestructureerde manier aanpakt en onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van het due diligence onderzoek. Let op, vermeld altijd de datum bij je documentatie.

De rol van de CFO

Een CFO zorgt ervoor dat op ieder moment de (virtuele) dataroom gevuld kan worden met de meest recente informatie. Of dat nu een jaarrekening is, een maandrapportage, het contract met de nieuwe commercieel directeur, een belangrijk inkoopcontract of de toekenning van de Innovatiebox is. Hiermee staan bij een due diligence onderzoek de eerste vinkjes al snel op groen! Dat geeft de investeerder of koper meer vertrouwen én laat zien dat jij in control bent.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neem dan gerust contact op met onze
Always Due Diligence Ready specialist Erwin van Meeteren.