6 take aways van het Crisis Q&A webinar

Afgelopen dinsdag 31 maart hebben we de virtuele handen ineen geslagen met VIE People en ScaleUp Company tijdens het Crisis Q&A webinar. En wat zijn we overweldigt door de vele aanmeldingen, reacties en vragen die zijn binnengekomen van ondernemers! We delen graag onze gezamenlijke en belangrijkste 6 take aways van het webinar.

1. Plan for the worst, hope for the best

Bij Greyt doen we momenteel niet anders: het uitwerken van scenario’s. Maak een ‘best’, ‘base’ (of ‘management’) en ‘worst’ case scenario, gebaseerd op jouw business facts, ofwel inputs van jouw kernteam. Dit betreft zowel forecasts van jouw P&L (winst & verliesrekening), Balans als Cashflow. Monitor dagelijks en wekelijks je cashflow! Zo kun je als ondernemer, goed onderbouwd, moeilijke keuzes maken en weet je waar je moet snijden, en of dat wel kan. Doel is om tijd te kopen om plannen bij te kunnen stellen door jouw ‘cash out’ tijdelijk zoveel mogelijk te beperken.

De CFO’s van Greyt hebben een Cashflow template gemaakt op weekbasis, een gemakkelijke invuloefening waar je direct zelf mee kunt starten. Download hem hier.

2. Never waste a good crisis

Deze crisis waarin alles meer op scherp komt te staan geeft ook momentum om kritischer naar je organisatie en medewerkers te kijken. Wie staat er nu op in je organisatie? Zou je al je medewerkers weer opnieuw opnemen? Wie zijn je A-spelers? Een uitgelezen moment voor een vlootschouw.

3. Stay connected

Deze situatie is nieuw en spannend voor iedereen. Voor jou als ondernemer en voor je medewerkers. Blijf echt in nauw contact met je medewerkers, (directie)team, klanten en leveranciers. Wees creatief in contactmomenten en zorg ook voor het fun element. Hou ze op de hoogte wat er speelt en wees duidelijk over de afspraken die je maakt, bijvoorbeeld thuiswerken met kleine kinderen en de gewerkte uren of vakantiedagen. Deel een traan en een lach, wees open en eerlijk over de huidige stress situatie, maar durf ook ‘performance’ afspraken met elkaar te maken. Samen moeten we eruit zien te komen.

4. NOW

Zorg dat je alle documenten die je NOW aanvraag onderbouwen op 1 plek hebt verzameld. Zodat op het moment dat het UWV gaat controleren je niet alles moet zoeken en het risico loopt te moeten terugbetalen. Denk hierbij aan opzeggingen van klanten. Als je deze nog niet hebt, vraag dan alsnog een schriftelijke bevestiging waarin ze aangeven de samenwerking te willen stoppen, afschalen of on hold zetten vanwege de corona-crisis.

TIP: start het proces voor aanvraag van de NOW-regeling zodat je maandag 6 april a.s. direct jouw aanvraag kunt indienen. Vergeet ook niet direct om uitstel van belastingbetaling (loonheffing, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting) aan te vragen en indien nodig betalingsonmacht te melden aan de Belastingdienst.

5. Keep Rhytm

Het hebben van een goede meeting structuur is nu essentieel met al het werken op afstand en adhoc. Blijf zorgen voor een strak ritme in daily, weekly en monthly meetings. Zorg dat er in de Quarterly Meeting heldere (crisis) prioriteiten gesteld worden voor dit kwartaal voor het bedrijf, alle teams en de personen binnen deze teams. Blijf sturen op output en KPI’s.

6. Offense & Defense

Als iedereen zich met de corona-crisis gaat bemoeien dan weet je één ding zeker: niemand maakt zich nog druk om de klant. Het Offense team is het Corona Team en is verantwoordelijk voor alle urgente acties en (de aansturing van) speciale projecten. Het Defense team zijn alle andere mensen, dus het ‘business as usu-al’ team. Voor het Defense team is het belangrijk om te weten dat het Offense team met de crisis dealt; duidelijkheid zorgt voor minder stress en meer output bij dit team. We snappen dat dit lastig is, maar cruciaal is dat de meeste mensen (zo goed en kwaad als het gaat) de ogen op de bal houden en zorgen dat de “normale business” ook doorgaat en het contact met de klant goed en behouden blijft.


Bekijk hieronder het hele webinar terug:

31.03.2020 – Crisis Q&A webinar met Greyt, Vie People & ScaleUp Company