Maak winststromen inzichtelijk, zodat jouw bedrijf kan blijven groeien

Een toonaangevend productiebedrijf levert al geruime tijd haar producten aan de klanten in verschillende marktsegmenten. Een dynamische business waarbij snelheid geboden is, aangezien er rekening gehouden moet worden met de houdbaarheid van de producten en vraag en aanbod volatiel zijn. Daarnaast is de winstgevendheid van de onderneming sterk afhankelijk van de inkoopvoorwaarden bij haar leveranciers.

Probleem.

Het is voor de onderneming niet bekend in hoeverre producten en goederenstromen renderen. Het bedrijf heeft nog niet ingezoomd op deze verschillende goederenstromen en mist systemen die essentiële inzichten bieden. De onderneming wil daarbij niet alleen het rendement verbeteren, maar ook in staat zijn om sneller te kunnen corrigeren als resultaten niet conform verwachting zijn. Daarvoor zijn inzichten in de winststromen nodig.

Oplossing.

Als een ondernemer in een groeifase zit, dan bestaat het risico dat hij of zij door de bomen het bos niet meer ziet en essentiële stuurinformatie mist om acties te bepalen die de onderneming beter te laten renderen. Dan is het fijn om een sparringpartner te hebben die specifieke kennis over een bepaald domein heeft. Onze kennis van business finance zorgt ervoor dat ondernemers inzicht krijgen in de cijfers om vervolgstappen vorm te geven.

Greyt heeft alle goederenstromen onderzocht en in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze in een database verwerkt, zodat de kosten en opbrengsten per stroom inzichtelijk zijn. Hierdoor is van alle verschillende businessonderdelen het rendement duidelijk. Dat maakt het mogelijk om nieuwe doelen te stellen en te meten waarom deze wel of niet gerealiseerd worden.

Resultaat.

Het resultaat was bijzonder tastbaar: een model waarin inzicht is geboden in de winststromen. De opdrachtnemer besloot om regelmatig te onderzoeken hoe de verschillende goederenstromen renderen. Nu zijn de tools beschikbaar om zelf te sturen op de geformuleerde doelstellingen, zodat het makkelijker wordt om te blijven groeien.

Eigenlijk is ondernemen topsport. Je moet een duidelijk doel hebben, zoals een wereldrecord verbreken op de honderd meter sprint. En om dat doel te bereiken, moet je weten wat het wereldrecord nu is en hoe snel je op dit moment loopt, dus goed inzicht hebben in de huidige situatie. Op basis van dat inzicht kun je acties bepalen, en door middel van regelmatige checks, bijstellen. Lukraak wat meters hardlopen brengt je niet verder. Inzicht is essentieel om je doelen te bereiken.

Thijs van Tuyll Greyt Partner voor de ondernemer

Thijs van Tuyll

Thijs combineert een hands-on aanpak met een ‘can do’ mentaliteit waarmee hij medewerkers positief mobiliseert. Zijn diepgaande kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en marktomgeving maken hem een ideale partner voor iedere organisatie.