ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Een significante besparing op de vennootschapsbelasting

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Veel MKB ondernemers laten de mogelijkheid liggen om gebruik te maken van de Innovatiebox . Deze regeling is een faciliteit binnen de vennootschapsbelasting. Een veel gehoorde opmerking is ‘ik doe niets aan innovatie of ontwikkeling’, maar bij nader onderzoek blijkt dit wel het geval te zijn en kan deze regeling een significante besparing opleveren.

Probleem

Voor een bedrijf in de facilitaire dienstverlening waarvoor Greyt een WBSO (Wet ter bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) heeft aangevraagd, was ten onrechte de gedachte dat er niet werd voldaan aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken.

Oplossing

WBSO is een subsidie die bestaat uit een tegemoetkoming aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren. Een drempel voor ondernemers om een WBSO aanvraag te doen is dat er een urenregistratie moet worden bijgehouden. Deze zorg neemt Greyt helemaal uit handen van de ondernemer. Naast de aanvraag van een octrooi of patent is de WBSO ook een ‘toegangskaartje’ voor het hanteren van de Innovatiebox. Tijdens de aanvraag van de WBSO wordt door Greyt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om de Innovatiebox to te passen.

Resultaat

Wanneer een bedrijf gebruik maakt van de Innovatiebox betekent dat het deel van de netto winst dat is toe te rekenen aan innovatie, belast wordt met slechts 5%. Voor deze onderneming betekende dat een significante besparing op de vennootschapsbelasting gedurende 5 jaar.

Resultaat

Een significante besparing op de vennootschapsbelasting

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Veel MKB ondernemers laten de mogelijkheid liggen om gebruik te maken van de Innovatiebox . Deze regeling is een faciliteit binnen de vennootschapsbelasting. Een veel gehoorde opmerking is ‘ik doe niets aan innovatie of ontwikkeling’, maar bij nader onderzoek blijkt dit wel het geval te zijn en kan deze regeling een significante besparing opleveren.

Probleem

Voor een bedrijf in de facilitaire dienstverlening waarvoor Greyt een WBSO (Wet ter bevordering Speur en Ontwikkelingswerk) heeft aangevraagd, was ten onrechte de gedachte dat er niet werd voldaan aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken.

Oplossing

WBSO is een subsidie die bestaat uit een tegemoetkoming aan speur- en ontwikkelingswerk bestede uren. Een drempel voor ondernemers om een WBSO aanvraag te doen is dat er een urenregistratie moet worden bijgehouden. Deze zorg neemt Greyt helemaal uit handen van de ondernemer. Naast de aanvraag van een octrooi of patent is de WBSO ook een ‘toegangskaartje’ voor het hanteren van de Innovatiebox. Tijdens de aanvraag van de WBSO wordt door Greyt ook gekeken of er mogelijkheden zijn om de Innovatiebox to te passen.

Resultaat

Wanneer een bedrijf gebruik maakt van de Innovatiebox betekent dat het deel van de netto winst dat is toe te rekenen aan innovatie, belast wordt met slechts 5%. Voor deze onderneming betekende dat een significante besparing op de vennootschapsbelasting gedurende 5 jaar.

Resultaat