Een onderneming is niet 'per definitie' onverkoopbaar

Bedenken wat je uiteindelijk wilt met de onderneming, wordt vaak vergeten tijdens het maken van de doelstellingen. Is het de bedoeling de onderneming bijvoorbeeld over te dragen aan kinderen of is de gecreëerde waarde bedoeld als pensioenvoorziening? Door je doelstellingen aan te passen aan je langetermijnvisie, bereik je uiteindelijk meer.

Probleem.

We gaan in gesprek met een ondernemer over de doelstellingen en het te voeren beleid. De taak van Greyt is om de maandelijkse controle te doen van de financiële administratie en de management informatie maken. Na de gesprekken blijkt echter dat de DGA het liefste de onderneming zou verkopen, om tijd aan andere zaken te kunnen besteden. Hij gaat er echter van uit dat de onderneming ‘onverkoopbaar’ was.

Oplossing.

Zodra het échte doel van de ondernemer duidelijk is, richten we ons vanaf dit moment op het ‘verkoopbaar’ maken van de onderneming. Dit pakken we o.a. aan door onzekerheden zoveel mogelijk weg te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • De continuïteit van een belangrijke klant waarborgen door afspraken schriftelijk en wederzijds te     bevestigen.
  • Overleg met de bank om een voorwaarde waar de onderneming (nog) niet aan voldoet uit de overeenkomst te halen.
  • Het afwikkelen van oude (handels)vorderingen.
  • Het beoordelen en verduidelijken van de situatie van langdurig zieke werknemers.

Resultaat.

Nu de onderneming “verkoopklaar”  is, kunnen wij, gebruik makend van onze kennis en ervaring, een verkennend marktonderzoek doen en potentiele kopers bepalen. In dit voorbeeld troffen we een onderneming aan die vrij open aangaf zich te richten op het vergroten van marktaandeel. Na een, toch nog wel, intensieve periode van gesprekken en onderhandelingen is er overeenstemming bereikt over de overdracht van de onderneming, dit tegen, voor zowel koper als verkoper, aantrekkelijke voorwaarden.

René Lansaat

René Lansaat is een analytische en breed georiënteerde Financial met een hands-on mentaliteit. Hij is al zijn leven lang fervent teamsporter en dat zie je terug in zijn werk. Met veel energie vervult hij op een sociale en zorgdragende wijze zijn rol binnen iedere organisatie.René heeft zijn basis gelegd in de accountancy, vanwaar hij de stap maakte naar Business Control functies op directieniveau. René is gespecialiseerd in logistieke dienstverlening, productie en B2B-handel. Binnen deze branches heeft hij ervaring met alle facetten waar een (internationale) organisatie mee te maken krijgt. Denk aan investeringsprojecten, werkkapitaalbeheer, financieringsvraagstukken, opstart- en afbouwactiviteiten en strategische heroriëntatie. Op deze gebieden is René voor de ondernemer de perfecte rechterhand.