ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Een onderneming is niet 'per definitie' onverkoopbaar

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Bedenken wat je uiteindelijk wilt met de onderneming, wordt vaak vergeten tijdens het maken van de doelstellingen. Is het de bedoeling de onderneming bijvoorbeeld over te dragen aan kinderen of is de gecreëerde waarde bedoeld als pensioenvoorziening? Door je doelstellingen aan te passen aan je langetermijnvisie, bereik je uiteindelijk meer.

Probleem

We gaan in gesprek met een ondernemer over de doelstellingen en het te voeren beleid. De taak van Greyt is om de maandelijkse controle te doen van de financiële administratie en de management informatie maken. Na de gesprekken blijkt echter dat de DGA het liefste de onderneming zou verkopen, om tijd aan andere zaken te kunnen besteden. Hij gaat er echter van uit dat de onderneming ‘onverkoopbaar’ was.

Oplossing

Zodra het échte doel van de ondernemer duidelijk is, richten we ons vanaf dit moment op het ‘verkoopbaar’ maken van de onderneming. Dit pakken we o.a. aan door onzekerheden zoveel mogelijk weg te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • De continuïteit van een belangrijke klant waarborgen door afspraken schriftelijk en wederzijds te     bevestigen.
  • Overleg met de bank om een voorwaarde waar de onderneming (nog) niet aan voldoet uit de overeenkomst te halen.
  • Het afwikkelen van oude (handels)vorderingen.
  • Het beoordelen en verduidelijken van de situatie van langdurig zieke werknemers.

Resultaat

Nu de onderneming “verkoopklaar”  is, kunnen wij, gebruik makend van onze kennis en ervaring, een verkennend marktonderzoek doen en potentiele kopers bepalen. In dit voorbeeld troffen we een onderneming aan die vrij open aangaf zich te richten op het vergroten van marktaandeel. Na een, toch nog wel, intensieve periode van gesprekken en onderhandelingen is er overeenstemming bereikt over de overdracht van de onderneming, dit tegen, voor zowel koper als verkoper, aantrekkelijke voorwaarden.

Resultaat

Een onderneming is niet 'per definitie' onverkoopbaar

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Bedenken wat je uiteindelijk wilt met de onderneming, wordt vaak vergeten tijdens het maken van de doelstellingen. Is het de bedoeling de onderneming bijvoorbeeld over te dragen aan kinderen of is de gecreëerde waarde bedoeld als pensioenvoorziening? Door je doelstellingen aan te passen aan je langetermijnvisie, bereik je uiteindelijk meer.

Probleem

We gaan in gesprek met een ondernemer over de doelstellingen en het te voeren beleid. De taak van Greyt is om de maandelijkse controle te doen van de financiële administratie en de management informatie maken. Na de gesprekken blijkt echter dat de DGA het liefste de onderneming zou verkopen, om tijd aan andere zaken te kunnen besteden. Hij gaat er echter van uit dat de onderneming ‘onverkoopbaar’ was.

Oplossing

Zodra het échte doel van de ondernemer duidelijk is, richten we ons vanaf dit moment op het ‘verkoopbaar’ maken van de onderneming. Dit pakken we o.a. aan door onzekerheden zoveel mogelijk weg te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • De continuïteit van een belangrijke klant waarborgen door afspraken schriftelijk en wederzijds te     bevestigen.
  • Overleg met de bank om een voorwaarde waar de onderneming (nog) niet aan voldoet uit de overeenkomst te halen.
  • Het afwikkelen van oude (handels)vorderingen.
  • Het beoordelen en verduidelijken van de situatie van langdurig zieke werknemers.

Resultaat

Nu de onderneming “verkoopklaar”  is, kunnen wij, gebruik makend van onze kennis en ervaring, een verkennend marktonderzoek doen en potentiele kopers bepalen. In dit voorbeeld troffen we een onderneming aan die vrij open aangaf zich te richten op het vergroten van marktaandeel. Na een, toch nog wel, intensieve periode van gesprekken en onderhandelingen is er overeenstemming bereikt over de overdracht van de onderneming, dit tegen, voor zowel koper als verkoper, aantrekkelijke voorwaarden.

Resultaat