SCALING UP | KLANTCASE

Een crisis in crisissituatie bij Dokter Bosman GGZ

Eind maart 2020 is Arthur Paping aangesteld om leiding te geven aan een verbetertraject van de financiële kolom bij Dokter Bosman GGZ. De organisatie zat al in een lastige situatie en daar deed de Coronacrisis nog een schepje bovenop.

Probleem

De organisatie zat na overname middenin een recoverytraject en stond al geruime tijd onder Bijzonder Toezicht bij de huisbankier. Recent hadden twee finance medewerkers de organisatie verlaten en werd business control ingevuld door twee parttimers die vrijwel geheel vanuit huis werkten. Daarnaast zou het 2019 jaarrekeningtraject op korte termijn aanvangen. Afsluitend had, en nog steeds heeft, de Coronacrisis grote impact op de financiële performance.  Kortom, ‘een crisis in een crisissituatie’.

Oplossing

Vanaf aanvang is gefocust op een tweetal prioriteiten namelijk

1) zo snel mogelijk inzicht krijgen in de actuele financiële situatie door een detail balans 2019 dossieropbouw en;

2) versterking van de financiële kolom door recruitment van capabele financials.

De Coronacrisis heeft als voordeel dat goede interimmers, gegeven de onzekere situatie op de arbeidsmarkt, op zoek zijn naar een vaste positie.

Resultaat

Medio mei is de kolom versterkt met een Manager F&C en medio juli met een Business Controller met GGZ-ervaring. Dit tweetal heeft zich vanaf de start volledig gericht op aansturing van het team, de maandelijkse rapportage, KPI dashboarding en cashflow forecasting. Hierdoor kon Greyt CFO Arthur zich geheel concentreren op de afronding van het jaarrekening 2019 traject en mitigatie van de Corona effecten (kosten en omzetderving compensatie). Inmiddels staat de financiële kolom bij Dokter Bosman ‘als een huis’ en is het nu aan de GGZ-professionals in het veld om actief aan de slag te gaan en de productiviteit en declarabiliteit te verhogen.

Begin oktober is de rust teruggekeerd in de financiële kolom en kan Arthur Paping met een gerust hart uitfaseren op de opdracht.

 

Over Greyt CFO:

Arthur Paping

Een crisis in crisissituatie bij Dokter Bosman GGZ

Eind maart 2020 is Arthur Paping aangesteld om leiding te geven aan een verbetertraject van de financiële kolom bij Dokter Bosman GGZ. De organisatie zat al in een lastige situatie en daar deed de Coronacrisis nog een schepje bovenop.

Probleem

De organisatie zat na overname middenin een recoverytraject en stond al geruime tijd onder Bijzonder Toezicht bij de huisbankier. Recent hadden twee finance medewerkers de organisatie verlaten en werd business control ingevuld door twee parttimers die vrijwel geheel vanuit huis werkten. Daarnaast zou het 2019 jaarrekeningtraject op korte termijn aanvangen. Afsluitend had, en nog steeds heeft, de Coronacrisis grote impact op de financiële performance.  Kortom, ‘een crisis in een crisissituatie’.

Oplossing

Vanaf aanvang is gefocust op een tweetal prioriteiten namelijk

1) zo snel mogelijk inzicht krijgen in de actuele financiële situatie door een detail balans 2019 dossieropbouw en;

2) versterking van de financiële kolom door recruitment van capabele financials.

De Coronacrisis heeft als voordeel dat goede interimmers, gegeven de onzekere situatie op de arbeidsmarkt, op zoek zijn naar een vaste positie.

Resultaat

Medio mei is de kolom versterkt met een Manager F&C en medio juli met een Business Controller met GGZ-ervaring. Dit tweetal heeft zich vanaf de start volledig gericht op aansturing van het team, de maandelijkse rapportage, KPI dashboarding en cashflow forecasting. Hierdoor kon Greyt CFO Arthur zich geheel concentreren op de afronding van het jaarrekening 2019 traject en mitigatie van de Corona effecten (kosten en omzetderving compensatie). Inmiddels staat de financiële kolom bij Dokter Bosman ‘als een huis’ en is het nu aan de GGZ-professionals in het veld om actief aan de slag te gaan en de productiviteit en declarabiliteit te verhogen.

Begin oktober is de rust teruggekeerd in de financiële kolom en kan Arthur Paping met een gerust hart uitfaseren op de opdracht.

 

Over Greyt CFO:

Arthur Paping