Focus op innovatie en groei

In de zomer van 2016 heeft een succesvolle Amerikaanse incubator haar eerste internationale vestiging geopend, in Rotterdam. Het bedrijf huurt kantoorruimte in een markant gebouw in de binnenstad, dat ze vervolgens grondig verbouwt naar een flexibele kantooromgeving van hoge kwaliteit. Startups en andere innovatieve bedrijven kunnen een eigen ruimte huren, waar ze omringd zijn door gelijkgestemden. Een dynamische omgeving, waar innovatie baat bij heeft.

Probleem.

De Rotterdamse vestiging heeft zelf ook alle kenmerken van een startup. De focus ligt op het creëren van een innovatieve kantooromgeving, op het verwerven van huurders, op groei. Medio 2016 moet worden geconstateerd dat het inzicht in de financiën onvoldoende is. De Planning & Control is onderschat. Er is behoefte aan een professionele aanpak.

Oplossing.

Het bedrijf vraagt Greyt om advies. Greyt Partner Johan de Boer voert een Greyt scan uit en stelt een aantal verbeterplannen op. Johan krijgt vervolgens de taak deze plannen uit te voeren:

  • Johan wordt part time CFO.
  • Voor de Planning & Control cyclus wordt een abonnement afgesloten, waarin zowel maand- als specifieke kwartaalrapportages zijn opgenomen.
  • MkbAdministratie, een samenwerkingspartner van Greyt, wordt ingeschakeld om tijdelijk de financiële administratie uit te voeren.
  • Greyt verzorgt het recruitment-proces voor het aantrekken van een vaste Finance Associate.

Resultaat.

Na vier maanden is de financiële administratie weer op orde. De maandelijkse afsluiting geeft rust en structuur. Een vaste medewerker heeft inmiddels de werkzaamheden over kunnen nemen.

Ondertussen is door Johan, op basis van input van het management, een budget en een cashflow planning voor 2017 opgesteld, alsook een prognose voor de middellange en lange termijn. Samen met de maand- en kwartaalrapportage geeft dit inzicht aan alle belanghebbenden.

Een professionele Planning & Control biedt inzicht in de financiën, een goede basis voor de verdere groei.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Iets blijvends achterlaten, toegevoegde waarde hebben en betekenisvol zijn, dat is de ambitie van Greyt partner Johan de Boer. Hij maakt dit waar voor zijn klanten door overzicht, rust en structuur in de organisatie aan te brengen.Met zijn brede ervaring kan Johan van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen, die worstelen met een gebrek aan inzicht in (financiële) mogelijkheden en risico’s, onvoldoende structuur of onduidelijke strategie. Van startups tot MKB tot volwassen ondernemingen, op zoek naar professionalisering en (her)structurering van Finance-, Control- en/of Risk-organisatie. Hij weet wat er nodig is om een goede organisatie die extra stap te laten maken.Johan is een allround Manager op het gebied van Financiën, Control, Risico Management, Waarderingen, Strategie en Organisatie. Hij heeft jarenlange ervaring als (parttime) Financieel Directeur en Finance Manager.Johan is hardwerkend en loyaal en heeft door zijn sociale karakter een goed gevoel voor persoonlijke verhoudingen. Binnen zijn opdrachten is hij verder te kenmerken als analytisch sterk, nuchter en stabiel. Johan laat niet alleen iets achter, maar brengt ook heel veel mee.