Reorganisatieplan voor wagendealer

Een truck- en bedrijfswagendealer ziet de resultaten jaarlijks teruglopen. Er is een reorganisatie nodig maar er is angst voor negatieve publiciteit. Greyt begeleidt de reorganisatie en voorkomt negatieve pr.

Probleem.

Als marktleider van Nederland, met 10 vestigingen, ziet de wagendealer de resultaten jaarlijks teruglopen. De marktverwachtingen stemmen niet positief en het is noodzakelijk om de organisatie te herstructureren, reorganiseren en optimaliseren. Er is een reorganisatieplan geschreven met organisatorische en personele maatregelen die het rendement structureel moet verbeteren. De organisatie zoekt ondersteuning bij Greyt voor verdere detaillering en uitvoering van het plan.

Oplossing.

Na een zorgvuldige analyse van de bedrijfsgegevens en een financiële doorrekening van het plan, is het tijd om met belanghebbenden te communiceren. Een positief advies van de ondernemingsraden is bijvoorbeeld cruciaal om negatieve publiciteit te voorkomen. Met beide ondernemingsraden voeren we constructieve discussies, waarna ze hun vertrouwen uitspreken wat verdere onderhandelingen makkelijker maakt.

Resultaat.

Door de constructieve basis wordt in gesprekken met boventallig verklaarde werknemers overeenstemming bereikt over afvloeiing en is het proces niet in de publiciteit gekomen. De organisatie vraagt Greyt om haar verder te ondersteunen bij de doorvoering van de organisatie- en optimalisatie maatregelen.

Eric Köhler Greyt partner voor de ondernemer

Eric Köhler

Eric Köhler helpt ondernemers en managers in de automotive branche om verschil maken in hun bedrijfsvoering en resultaten. Als bedrijfseconoom heeft hij verschillende functies bekleed van financiële en operationele aard en op uitvoerend, senior-management en directieniveau. Met zijn ervaring in de bancaire-, organisatie-, advies- en automotive sector kent hij de denkwijze van de importeur en de retailer. Eric kenmerkt zich door zijn analytisch vermogen, resultaatgerichtheid en toegankelijke houding. Hij behaalde voor verschillende bedrijven succesvolle resultaten met het opstellen en uitvoeren van reorganisatieplannen, het integreren van bedrijfsonderdelen na overname, en de ontwikkeling en start van new business. Ook is hij ervaren in de verkoop van bedrijfsonderdelen, het vergroten van het marktaandeel en het verbeteren van klanttevredenheid en rendement.