ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Duizenden euro’s rentebesparing door goede administratie

Nadat het niet mogelijk blijkt om recente financiële informatie te leveren aan de bank, beseft de directie van een productiebedrijf dat de zaken beter georganiseerd moeten worden. Greyt wordt ingeschakeld om te kijken waar die verbeteringen mogelijk zijn, waarna de organisatie weer vooruit kan kijken. De verwachtte kredietverruiming blijkt helemaal niet nodig en bespaart het bedrijf duizenden euro’s aan rente.

Probleem

De huisbankier van een productiebedrijf vraagt naar aanleiding van een kredietverruimingsaanvraag om recente financiële informatie. Helaas heeft het bedrijf deze niet en kan deze ook niet op kortere termijn (laten) produceren. De administratie is grotendeels uitbesteed aan een externe boekhouder en de accountant loopt ongeveer een jaar achter met het afwerken van de jaarrekening.

Oplossing

Na een dringende verwijzing van de huisbankier om te gaan praten met Greyt komt Greyt Partner Anton Oppenhuizen langs. Er wordt afgesproken een nulmeting te doen om te inventariseren hoe de organisatie nu draait en of er verbeteringen te realiseren zijn. Na de nulmeting wordt het rapport met de bevindingen en verbeteringsadviezen gepresenteerd aan de directie. Die reageert: “We wisten wel ongeveer op welke gebieden we beter konden presteren, maar pas toen ook een externe partij ons hiermee confronteerde, ontstond de urgentie om het ook daadwerkelijk aan te pakken.”

De directie vraagt Greyt om een plan van aanpak op te stellen om de organisatie te optimaliseren en deze ook uit te voeren. De verbeterpunten bleken:

  • een jaarlijkse cyclus realiseren bestaande uit: strategie, budgettering en maandelijkse rapportages.
  • de bestaande AO/IB procedures analyseren en herschrijven
  • een kostprijsberekening systematiek opzetten
  • een ERP-systeem selecteren en implementeren
  • heroverwegen of de administratie niet beter binnenshuis gedaan kan worden.

Resultaat

Het bedrijf gaat samen met Anton vol energie aan de slag. Na de eerste stappen, zoals het verbeteren van de jaarlijkse cyclus van strategie, budgettering en maandelijkse rapportages, heeft de directie beter inzicht in financiële situatie waardoor er gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Zo wordt al snel duidelijk dat de gevraagde kredietverruiming toch niet noodzakelijk is. Een conclusie die de organisatie duizenden euro’s aan rente per jaar bespaart. De aanpak zorgt ervoor dat de hele organisatie weer vooruit kijkt. Een mooie basis om overige verbeteringen toe te passen.

Resultaat

Duizenden euro’s rentebesparing door goede administratie

Nadat het niet mogelijk blijkt om recente financiële informatie te leveren aan de bank, beseft de directie van een productiebedrijf dat de zaken beter georganiseerd moeten worden. Greyt wordt ingeschakeld om te kijken waar die verbeteringen mogelijk zijn, waarna de organisatie weer vooruit kan kijken. De verwachtte kredietverruiming blijkt helemaal niet nodig en bespaart het bedrijf duizenden euro’s aan rente.

Probleem

De huisbankier van een productiebedrijf vraagt naar aanleiding van een kredietverruimingsaanvraag om recente financiële informatie. Helaas heeft het bedrijf deze niet en kan deze ook niet op kortere termijn (laten) produceren. De administratie is grotendeels uitbesteed aan een externe boekhouder en de accountant loopt ongeveer een jaar achter met het afwerken van de jaarrekening.

Oplossing

Na een dringende verwijzing van de huisbankier om te gaan praten met Greyt komt Greyt Partner Anton Oppenhuizen langs. Er wordt afgesproken een nulmeting te doen om te inventariseren hoe de organisatie nu draait en of er verbeteringen te realiseren zijn. Na de nulmeting wordt het rapport met de bevindingen en verbeteringsadviezen gepresenteerd aan de directie. Die reageert: “We wisten wel ongeveer op welke gebieden we beter konden presteren, maar pas toen ook een externe partij ons hiermee confronteerde, ontstond de urgentie om het ook daadwerkelijk aan te pakken.”

De directie vraagt Greyt om een plan van aanpak op te stellen om de organisatie te optimaliseren en deze ook uit te voeren. De verbeterpunten bleken:

  • een jaarlijkse cyclus realiseren bestaande uit: strategie, budgettering en maandelijkse rapportages.
  • de bestaande AO/IB procedures analyseren en herschrijven
  • een kostprijsberekening systematiek opzetten
  • een ERP-systeem selecteren en implementeren
  • heroverwegen of de administratie niet beter binnenshuis gedaan kan worden.

Resultaat

Het bedrijf gaat samen met Anton vol energie aan de slag. Na de eerste stappen, zoals het verbeteren van de jaarlijkse cyclus van strategie, budgettering en maandelijkse rapportages, heeft de directie beter inzicht in financiële situatie waardoor er gefundeerde keuzes kunnen worden gemaakt. Zo wordt al snel duidelijk dat de gevraagde kredietverruiming toch niet noodzakelijk is. Een conclusie die de organisatie duizenden euro’s aan rente per jaar bespaart. De aanpak zorgt ervoor dat de hele organisatie weer vooruit kijkt. Een mooie basis om overige verbeteringen toe te passen.

Resultaat