Een goede samenwerking voor rust en focus binnen de organisatie

De implementatie van- en het advies over hoe het Speedbooks software pakket optimaal te gebruiken, geeft structureel en actueel inzicht in het resultaat, de KPI’s, de balansposities en de liquiditeitsontwikkeling. Uiteindelijk stapt de klant over van de accountant naar Greyt.

Probleem.

Er was focus nodig binnen een transport bedrijf met 60 medewerkers en een uitstekende reputatie in de markt. Het bedrijf was al aangesloten bij een groot landelijk accountantskantoor maar had nog niet genoeg inzicht in de cijfers. Om hiervoor te zorgen werd Speedbooks software aangeschaft. Hiermee kunnen rapportages worden gedraaid om beter inzicht te krijgen in de cijfers.

Oplossing.

Greyt heeft het opstartconsult van Speedbooks verzorgt. Binnen deze consults zorgen we ervoor dat het programma en de rapportages aansluiten op de wensen van de klant. Tijdens dit consult en twee opvolgconsults die volgden, hebben we meegedacht met de klant hoe we de cijfers van het programma konden inzetten voor resultaten. De consults groeide uit tot een goede samenwerking gebaseerd op twee pijlers: vakinhoudelijke ondersteuning van de huidige administratie en de kwaliteitsverbetering van de periodieke management rapportages en de financiële processen. Deze manier van werken heeft als voordeel dat de afzonderlijke periodieke rapportage vrijwel alle financiële informatie bevat die noodzakelijk is voor het (snel) opleveren van de jaarrekening.

Resultaat.

De klant is overgestapt van het accountantskantoor naar Greyt. Inmiddels is er maandelijks overleg tussen de directie en Greyt waardoor er structureel en actueel inzicht is in het resultaat, de KPI’s, de balansposities en de liquiditeitsontwikkeling. Verder brengt de samenwerking rust en focus in de organisatie en zijn er kortere communicatielijnen, wat leidt tot betere resultaten.

Peter Posthumus Greyt partner voor de ondernemer

Peter Posthumus

Peter kan snel door de alledaagse problematiek heen kijken om in de bron de juiste verbeteringen aan te brengen. Hij creëert hiermee meer structuur en rust in organisaties.