ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Waarom een nieuwe aandeelhouder niet altijd de beste optie is

Een ondernemer in de dienstverlening wil een nieuwe aandeelhouder aantrekken om door te groeien, en vraagt Greyt om een beeld te geven van de fiscale en juridische positie van het bedrijf. Al snel rijst de vraag, is een nieuwe aandeelhouder wel de juiste manier van financiering? Greyt onderzoekt alle mogelijkheden en zorgt voor alternatieve financiering zonder het kwijtraken van de aandelen.

Probleem

De opdracht van de ondernemer is duidelijk: “We willen een nieuwe aandeelhouder aantrekken om door te groeien. Kun je in beeld brengen waar we fiscaal en juridisch staan?” De onderneming bestaat op dat moment uit drie aandeelhouders en twee werkmaatschappijen. Tussen de holding en de werkmaatschappijen is geen sprake van een fiscale eenheid.

Oplossing

Greyt Partner Wim Boer neemt het bedrijf onder de loep aan de hand van een nulmeting. Dit levert een aantal adviezen op om het resultaat te verbeteren en de basis voor toekomstige financiering te verstevigen. Maar belangrijker nog, een nieuwe aandeelhouder aantrekken blijkt niet per se de juiste financieringsvorm voor de onderneming is in deze groeifase. Een aandeelhouder ontvangt immers direct een aandeel in het bedrijf, wat een duur financieringsmiddel kan zijn. Wim ziet andere mogelijkheden voor financiering.

Door tussen de verschillende vennootschappen een fiscale eenheid te creëren kan geld worden bespaard. Daarbij kan naast de toepassing van de WBSO gebruik worden gemaakt van de Innovatiebox. Greyt adviseert om de regelingen toe te passen op de fiscaal meest gunstige werkmaatschappij zodat de belastingdruk kan worden geoptimaliseerd.

Wim start met de omvorming van de fiscaal juridische structuur zodat investeerders de mogelijkheid hebben om in zowel de volledige organisatie als in een specifiek onderdeel te investeren.

Daarnaast worden de financiële resultaten op activiteit zichtbaar gemaakt, en de rapportages met financiële en niet-financiële informatie op elkaar aangesloten. Op basis hiervan kan de directie beter sturing geven aan de organisatie en kan beter inzicht in de organisatie worden verkregen.

Resultaat

Het advies van Wim zorgt ervoor dat de organisatie controle heeft over de cijfers. Er is duidelijk geworden hoe het bedrijf ervoor staat en welke keuzes gemaakt moeten worden om te kunnen groeien. Door ook te kijken naar andere financieringsvormen, heeft de onderneming uiteindelijk geen nieuwe aandeelhouder binnengehaald. In plaats daarvan wordt de groei voortgezet met het innovatiekrediet en een goede aanbieding van de bank.

Resultaat

Waarom een nieuwe aandeelhouder niet altijd de beste optie is

Een ondernemer in de dienstverlening wil een nieuwe aandeelhouder aantrekken om door te groeien, en vraagt Greyt om een beeld te geven van de fiscale en juridische positie van het bedrijf. Al snel rijst de vraag, is een nieuwe aandeelhouder wel de juiste manier van financiering? Greyt onderzoekt alle mogelijkheden en zorgt voor alternatieve financiering zonder het kwijtraken van de aandelen.

Probleem

De opdracht van de ondernemer is duidelijk: “We willen een nieuwe aandeelhouder aantrekken om door te groeien. Kun je in beeld brengen waar we fiscaal en juridisch staan?” De onderneming bestaat op dat moment uit drie aandeelhouders en twee werkmaatschappijen. Tussen de holding en de werkmaatschappijen is geen sprake van een fiscale eenheid.

Oplossing

Greyt Partner Wim Boer neemt het bedrijf onder de loep aan de hand van een nulmeting. Dit levert een aantal adviezen op om het resultaat te verbeteren en de basis voor toekomstige financiering te verstevigen. Maar belangrijker nog, een nieuwe aandeelhouder aantrekken blijkt niet per se de juiste financieringsvorm voor de onderneming is in deze groeifase. Een aandeelhouder ontvangt immers direct een aandeel in het bedrijf, wat een duur financieringsmiddel kan zijn. Wim ziet andere mogelijkheden voor financiering.

Door tussen de verschillende vennootschappen een fiscale eenheid te creëren kan geld worden bespaard. Daarbij kan naast de toepassing van de WBSO gebruik worden gemaakt van de Innovatiebox. Greyt adviseert om de regelingen toe te passen op de fiscaal meest gunstige werkmaatschappij zodat de belastingdruk kan worden geoptimaliseerd.

Wim start met de omvorming van de fiscaal juridische structuur zodat investeerders de mogelijkheid hebben om in zowel de volledige organisatie als in een specifiek onderdeel te investeren.

Daarnaast worden de financiële resultaten op activiteit zichtbaar gemaakt, en de rapportages met financiële en niet-financiële informatie op elkaar aangesloten. Op basis hiervan kan de directie beter sturing geven aan de organisatie en kan beter inzicht in de organisatie worden verkregen.

Resultaat

Het advies van Wim zorgt ervoor dat de organisatie controle heeft over de cijfers. Er is duidelijk geworden hoe het bedrijf ervoor staat en welke keuzes gemaakt moeten worden om te kunnen groeien. Door ook te kijken naar andere financieringsvormen, heeft de onderneming uiteindelijk geen nieuwe aandeelhouder binnengehaald. In plaats daarvan wordt de groei voortgezet met het innovatiekrediet en een goede aanbieding van de bank.

Resultaat