ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Meer aandacht voor core-business door goede rapportage

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een financieel gezonde scholengroep heeft betere periodieke financiële rapportages nodig. Volgens de toezichthouders hebben de rapporten een matige kwaliteit waardoor het in de vergaderingen te veel gaat over financiën in plaats van onderwijs. Greyt tilt de rapportages naar een hoger niveau.

Probleem

Ondanks dat de scholengroep financieel gezond is, laat de kwaliteit van de financiële rapportages nogal wat te wensen over. Ze worden opgesteld door een dienstverlenende organisatie waarbij de school nauwelijks invloed heeft op de manier van rapporteren. Dat maakt het voor de directeur-bestuurder lastig om de vragen van de toezichthouder goed te beantwoorden. Er gaat veel tijd verloren aan de bespreking van financiën in plaats aandacht te besteden waar het werkelijk om gaat: de toezicht op onderwijs.

Oplossing

Er wordt budget vrijgemaakt voor een parttime business controller, uniek in het primair-onderwijs. De rapportages worden niet langer opgesteld door de dienstverlenende organisatie maar begeleid door een controller van Greyt. Samen verduidelijken we de rapportages en tillen ze naar een hoger niveau. We zorgen dat de controller de rapportages zelfstandig kan samenstellen en toelichten,. We verduidelijken niet alleen de rapportages, maar zorgen ook voor een heldere toelichting zodat de vergadering niet langer overheerst hoeft te worden door financiële zaken.

Resultaat

Door de heldere rapportages en toelichting stellen de toezichthouders geen detailvragen meer. Ze hebben nu vertrouwen in de cijfers, kunnen ‘loslaten’ en toezichthouden op afstand. Het agendapunt is binnen een kwartier besproken waardoor tijd vrij is voor toezicht op het onderwijs en de ondersteuning van schooldirecteuren bij de ontwikkeling van hun plaatselijke school.

Resultaat

Meer aandacht voor core-business door goede rapportage

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een financieel gezonde scholengroep heeft betere periodieke financiële rapportages nodig. Volgens de toezichthouders hebben de rapporten een matige kwaliteit waardoor het in de vergaderingen te veel gaat over financiën in plaats van onderwijs. Greyt tilt de rapportages naar een hoger niveau.

Probleem

Ondanks dat de scholengroep financieel gezond is, laat de kwaliteit van de financiële rapportages nogal wat te wensen over. Ze worden opgesteld door een dienstverlenende organisatie waarbij de school nauwelijks invloed heeft op de manier van rapporteren. Dat maakt het voor de directeur-bestuurder lastig om de vragen van de toezichthouder goed te beantwoorden. Er gaat veel tijd verloren aan de bespreking van financiën in plaats aandacht te besteden waar het werkelijk om gaat: de toezicht op onderwijs.

Oplossing

Er wordt budget vrijgemaakt voor een parttime business controller, uniek in het primair-onderwijs. De rapportages worden niet langer opgesteld door de dienstverlenende organisatie maar begeleid door een controller van Greyt. Samen verduidelijken we de rapportages en tillen ze naar een hoger niveau. We zorgen dat de controller de rapportages zelfstandig kan samenstellen en toelichten,. We verduidelijken niet alleen de rapportages, maar zorgen ook voor een heldere toelichting zodat de vergadering niet langer overheerst hoeft te worden door financiële zaken.

Resultaat

Door de heldere rapportages en toelichting stellen de toezichthouders geen detailvragen meer. Ze hebben nu vertrouwen in de cijfers, kunnen ‘loslaten’ en toezichthouden op afstand. Het agendapunt is binnen een kwartier besproken waardoor tijd vrij is voor toezicht op het onderwijs en de ondersteuning van schooldirecteuren bij de ontwikkeling van hun plaatselijke school.

Resultaat