Meer rendement door verbeterplan

Een middelgrote, private thuiszorgorganisatie voelt met name negatieve effecten van de veranderende zorgmarkt. Greyt maakt inzichtelijk welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het structureel verlieslatende bedrijf weer winstgevend te maken en voert de veranderingen door.

Probleem.

De financiering van de zorg is in het algemeen de afgelopen jaren steeds verder gekrompen. De directrice van de thuiszorgorganisatie merkt dat haar winstgevende onderneming de afgelopen jaren steeds moeilijker het hoofd boven water houdt. De inmiddels structureel verliesgevende organisatie bezorgt de directrice zoveel kopzorgen dat ze ondanks haar pensioengerechtigde leeftijd geen afscheid kan en wil nemen van de organisatie.

Oplossing.

Greyt analyseert de oorzaken van het verlies en maakt samen met de directie een verbeterplan. De uitvoering van het plan doet de organisatie voornamelijk zelf. Maandelijks rapporteert Greyt de prestaties aan het management en bespreekt tijdens het gezamenlijke managementoverleg of de uitgevoerde acties voldoende effect hebben gehad.

Resultaat.

Door interventie van Greyt is het rendement van de organisatie enorm verbeterd. De directrice heeft de prestaties van haar organisatie weer in eigen hand waardoor rust en plezier weer terug zijn.

Martijn Wassink

Martijn is oprichter van Greyt en binnen deze rol ook financieel sparringpartner voor een grote groep ondernemers. Martijn is een creatieve denker en weet welke wegen een ondernemer moet bewandelen om zaken voor elkaar te krijgen.