De juiste balans vinden in groei van de organisatie, enthousiast ondernemerschap en nieuwe spelregels

Een ondernemende DGA heeft eigenhandig een succesvol bedrijf opgezet dat voertuigen exporteert. Haar ondernemerslust heeft ervoor gezorgd dat de organisatie in een stroomversnelling is geraakt. Het bedrijf groeit uit haar voegen en heeft een nieuw pand nodig. Niet alleen dat, het bedrijf moet een grote omslag maken; van een onderneming dat handelt op gevoel naar een beter georganiseerd bedrijf. Hoewel Greyt Partner Joost Snoep in eerste instantie binnen komt om een financieringsaanvraag voor het nieuwe pand te schrijven, wordt al snel duidelijk dat de ondernemer hulp kan gebruiken bij de nieuwe spelregels waar ze tegenaan loopt.

Probleem.

Al in de eerste week wordt Joost gevraagd om te helpen bij meerdere uitdagingen. De ondernemer, een echte regelneef, kan niet meer bijbenen waar ze allemaal op moet letten. Naast de financieringsaanvraag voor het nieuwe pand is ook een nieuw plan nodig voor het automatiseren van het verkoopsysteem. Deze kan de groei niet meer aan. Daarnaast blijkt dat ook een nieuwe slag gemaakt moet worden in het personeel. De organisatie bestaat uit veel vrienden en familieleden, wat er voor zorgt dat privé en werk soms te veel door elkaar lopen en niet altijd op kwaliteit geselecteerd is. De groei van het bedrijf maakt ook dat versterking nodig is met hoger geschoold personeel.

Oplossing.

De eerste taak voor Joost ligt bij de financieringsaanvraag voor het nieuwe pand. Een helder plan gesteund door de prima financiële resultaten en sterk ondernemerschap zorgen voor financieringsaanbiedingen van drie banken. Dat is snel geregeld!

Doordat Joost inzicht krijgt in de bedrijfscijfers worden al snel meerdere uitdagingen zichtbaar. In de basis zijn er drie zaken die aangepakt moeten worden:

1. Doordat de ondernemer o.a. handelt in autoverzekeringen, blijken de activiteiten te vallen onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Er moet een AFM vergunning geregeld worden. Daarnaast wordt de autobranche vanwege ingewikkelde BTW politiek en regelmatig voorkomende fraude door de Belastingdienst onder een vergrootglas gelegd. Dat betekent dat het voeren van een perfecte administratie van levensbelang is. Joost heeft naast het regelen van de AFM vergunning ook geholpen om een goede relatie op te bouwen met verzekeraars en de Belastingdienst.

2. Het huidige verkoopsysteem voldoet niet meer aan de eisen en wensen van zowel de organisatie als de klant. Om de groei aan te kunnen is het belangrijk dat het interne proces die groei ook aan kan. Daarbij moet het systeem zo worden opgezet dat de hele organisatie er slim mee kan werken. Joost helpt mee om het verkoopsysteem nieuw leven in te blazen. Er wordt gezocht naar de juiste leverancier met de beste aanpak. Joost maakt daarbij belangrijke afwegingen en beslissingen in zowel tijdsverloop, haalbaarheid en kosten. Het  verkoopproces krijgt een make-over. Het nieuwe platform biedt veel meer mogelijkheden, is gebruiksvriendelijker, kan grotendeels door de organisatie zelf onderhouden worden en ziet er mooier uit.

3. Het personeel bestaat voor een belangrijk deel uit familieleden of andere bekende relaties van de ondernemer. Een deel van het personeel blijkt niet voldoende geschikt voor de groei uitdagingen van het bedrijf. Het team moet versterkt en getraind worden. Joost treedt daarbij op als adviseur. Er worden nieuwe mensen aangenomen. En uit het netwerk van Greyt introduceert Joost een nieuwe registeraccountant, waarmee de organisatie klaar wordt gemaakt voor de fase waarin het is beland.

Het inzicht in de cijfers heeft ook laten zien waar kansen liggen voor het bedrijf. Joost heeft laten zien waar de ondernemer nadruk op kan leggen, of juist moet loslaten. Zo is gebleken dat advertenties op het verkoopplatform lucratiever zijn dan eerst gedacht werd. Ook werd duidelijk dat de import van auto’s sterker zou gaan groeien dan de export. In beide activiteiten zijn daarom extra investeringen gedaan. De ondernemer bleek ook veel te investeren in andere bedrijven. Joost concludeert dat de ondernemer hierin te grote risico’s nam en per saldo verlies leed. De investeringsportefeuille is inmiddels gesaneerd en bij de resterende investeringen zijn betere afspraken gemaakt.

Resultaat.

De financieringsaanvraag die Joost heeft geschreven voor het nieuwe pand heeft gezorgd voor een financieringsaanvraag van maar liefst 3 banken. Het nieuwe pand is inmiddels helemaal in gebruik genomen.

Het nieuwe verkoopproces is inmiddels helemaal up-to-date. Er zijn meer vaste abonnementen afgesloten en het is ook gemakkelijker geworden om nieuwe producten aan te sluiten. Tijdens de bouw en introductie van het nieuwe platform is de omzet gestaag doorgegroeid met meer dan 10% per jaar.

Door de frisse blik van Joost is er een grote slag gemaakt in het personeel. Naast de gunfactor voor familieleden is meer plaats gemaakt voor kwaliteit. Er is nieuw personeel aangenomen en de nieuwe registeraccountant is begeleid door Joost. Inmiddels is het team bijna verdubbeld!

Joost Snoep Greyt partner voor de ondernemer

Joost Snoep

Joost is een klankbord en stabiele gesprekspartner voor DGA’s bij het maken van (strategische) beslissingen. Hij brengt senioriteit mee en is in staat om snel complexe structuren en processen te doorgronden.