ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Zonder vertrouwen geen toekomst: Groeien door kredietverruiming

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Door aanloopverliezen lukte het dit productiebedrijf niet om zonder een kredietverruiming het werkkapitaal te verbeteren en de business te laten groeien. Greyt Partner Jaap van Rijn zorgt bij de financiers voor één belangrijk element voor verdere groei: vertrouwen.

Probleem

Dit startende bedrijf biedt een product met een hoge kwaliteit, waarbij er tijd nodig is om een goede marktpositie te verkrijgen. Winstverwachting blijft echter achter. Bij dit product schommelt de inkoopprijs veel, en de afgelopen jaren bleef deze door veranderde marktomstandigheden vooral stijgen. Dit veroorzaakt een grote druk op de marge omdat de prijsstijging niet (geheel) doorberekend kan worden aan de klant. Door deze factoren is er constant een liquiditeitsprobleem. Een kredietverruiming kan uitkomst bieden.

Jaap wordt binnengehaald om te onderzoeken of de kredietverruiming mogelijk is. Hij komt er al snel achter dat er wel mogelijkheden zijn, maar er bij een aantal partijen het vertrouwen mist:

  • De DGA heeft een sparringpartner nodig, iemand die hij in vertrouwen kan nemen om dilemma’s mee te bespreken.
  • De bank mist het vertrouwen in de prognoses: gaat het bedrijf vanaf nu wel winst maken?
  • Aandeelhouders van het bedrijf hebben niet dezelfde strategie voor ogen.

Oplossing

Jaap gaat aan de slag om het vertrouwen bij alle partijen weer terug te brengen. Hij wordt de sparringpartner van de DGA. Door zijn ervaring die hij in deze branche al heeft opgedaan snapt Jaap welke stappen er nodig zijn. Daarnaast pakt Jaap de rapportages aan, door een snellere rapportage, en deze te verbeteren krijgt de bank weer vertrouwen in het nieuwe businessplan waarin het resultaat sterk zal verbeteren.

De marge in stand houden is erg belangrijk, prijsverhogingen bij inkoop moeten sneller doorberekend worden naar de klant. De marge zelf moet in stand blijven, m.a.w. indien de klant de verhoging niet accepteert dan (helaas) niet (meer) leveren!

Verder worden de aandeelhouders vanaf nu maandelijks bijeengeroepen. De besprekingen krijgen bovendien een duidelijke structuur waardoor er onderling weer vertrouwen ontstaat in een gezamenlijke oplossing.

Resultaat

Zo komen uiteindelijk alle sporen samen. De DGA heeft door het verbeterde inzicht in de cijfers weer controle over de dagelijkse keuzes die hij moet maken. Het is meteen bekend wanneer de marge verandert en welke stappen ondernomen moeten worden richting de klant. De aandeelhouders zijn het eens over een plan voor de toekomst, en er is een extra kredietverruiming geboden door de bank waardoor er ruimte ontstaat om werkkapitaal te vergroten en om de groei en investeringen te kunnen realiseren.

Resultaat

Zonder vertrouwen geen toekomst: Groeien door kredietverruiming

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Door aanloopverliezen lukte het dit productiebedrijf niet om zonder een kredietverruiming het werkkapitaal te verbeteren en de business te laten groeien. Greyt Partner Jaap van Rijn zorgt bij de financiers voor één belangrijk element voor verdere groei: vertrouwen.

Probleem

Dit startende bedrijf biedt een product met een hoge kwaliteit, waarbij er tijd nodig is om een goede marktpositie te verkrijgen. Winstverwachting blijft echter achter. Bij dit product schommelt de inkoopprijs veel, en de afgelopen jaren bleef deze door veranderde marktomstandigheden vooral stijgen. Dit veroorzaakt een grote druk op de marge omdat de prijsstijging niet (geheel) doorberekend kan worden aan de klant. Door deze factoren is er constant een liquiditeitsprobleem. Een kredietverruiming kan uitkomst bieden.

Jaap wordt binnengehaald om te onderzoeken of de kredietverruiming mogelijk is. Hij komt er al snel achter dat er wel mogelijkheden zijn, maar er bij een aantal partijen het vertrouwen mist:

  • De DGA heeft een sparringpartner nodig, iemand die hij in vertrouwen kan nemen om dilemma’s mee te bespreken.
  • De bank mist het vertrouwen in de prognoses: gaat het bedrijf vanaf nu wel winst maken?
  • Aandeelhouders van het bedrijf hebben niet dezelfde strategie voor ogen.

Oplossing

Jaap gaat aan de slag om het vertrouwen bij alle partijen weer terug te brengen. Hij wordt de sparringpartner van de DGA. Door zijn ervaring die hij in deze branche al heeft opgedaan snapt Jaap welke stappen er nodig zijn. Daarnaast pakt Jaap de rapportages aan, door een snellere rapportage, en deze te verbeteren krijgt de bank weer vertrouwen in het nieuwe businessplan waarin het resultaat sterk zal verbeteren.

De marge in stand houden is erg belangrijk, prijsverhogingen bij inkoop moeten sneller doorberekend worden naar de klant. De marge zelf moet in stand blijven, m.a.w. indien de klant de verhoging niet accepteert dan (helaas) niet (meer) leveren!

Verder worden de aandeelhouders vanaf nu maandelijks bijeengeroepen. De besprekingen krijgen bovendien een duidelijke structuur waardoor er onderling weer vertrouwen ontstaat in een gezamenlijke oplossing.

Resultaat

Zo komen uiteindelijk alle sporen samen. De DGA heeft door het verbeterde inzicht in de cijfers weer controle over de dagelijkse keuzes die hij moet maken. Het is meteen bekend wanneer de marge verandert en welke stappen ondernomen moeten worden richting de klant. De aandeelhouders zijn het eens over een plan voor de toekomst, en er is een extra kredietverruiming geboden door de bank waardoor er ruimte ontstaat om werkkapitaal te vergroten en om de groei en investeringen te kunnen realiseren.

Resultaat