ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Met behulp van nulmetingen kunnen twee uitzendbureaus zich richten op een goede fusie

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een middelgroot uitzendbureau gaat met veel meer zekerheid een mogelijk fusieproces in met een ander middelgroot uitzendbureau.

Probleem

Dit uitzendbureau bemiddelt overwegend technisch uitvoerend personeel. Het krijgt de mogelijkheid om een fusie aan te gaan met een collega-bureau, maar er is nog teveel onzeker om een concreet fusievoorstel op papier te zetten.

Oplossing

Greyt wordt ingezet om een nulmeting te doen op beide partijen. Er wordt vooraf duidelijk met alle stakeholders afgesproken wat de scope en diepgang is van wat er onderzocht wordt. Op die manier komen er twee onafhankelijke foto’s tot stand van de beide organisaties en hun resultaten.

Resultaat

De rapportages naar aanleiding van de beide nulmetingen vormen voor beide organisaties een helder verbeterplan en zijn daarnaast de basis voor een op te stellen fusieplan.

Resultaat

Met behulp van nulmetingen kunnen twee uitzendbureaus zich richten op een goede fusie

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een middelgroot uitzendbureau gaat met veel meer zekerheid een mogelijk fusieproces in met een ander middelgroot uitzendbureau.

Probleem

Dit uitzendbureau bemiddelt overwegend technisch uitvoerend personeel. Het krijgt de mogelijkheid om een fusie aan te gaan met een collega-bureau, maar er is nog teveel onzeker om een concreet fusievoorstel op papier te zetten.

Oplossing

Greyt wordt ingezet om een nulmeting te doen op beide partijen. Er wordt vooraf duidelijk met alle stakeholders afgesproken wat de scope en diepgang is van wat er onderzocht wordt. Op die manier komen er twee onafhankelijke foto’s tot stand van de beide organisaties en hun resultaten.

Resultaat

De rapportages naar aanleiding van de beide nulmetingen vormen voor beide organisaties een helder verbeterplan en zijn daarnaast de basis voor een op te stellen fusieplan.

Resultaat