Projectontwikkelaar na de crisis toch weer in balans

Een projectontwikkelaar heeft een businessmodel, waarbij hij gronden koopt aan de randen van dorpen en steden en op binnenstedelijke locaties. Op deze gronden wordt in de toekomst woningen en kantoren gerealiseerd. Bestaande gebouwen worden herontwikkeld en krijgen een nieuwe bestemming.

Probleem.

In de jaren voor de crisis behaalt de projectontwikkelaar uitstekende resultaten. Maar tijdens de crisis stort de markt in. De vraag naar woningen daalt enorm, mede gestimuleerd door het restrictieve regeringsbeleid ten aanzien van het verstrekken van hypotheken door banken. De markt voor kantoren komt zelfs helemaal tot stilstand.

De projectontwikkelaar is niet voorbereid op de crisis. Het ontbreekt haar aan inzicht in de consequenties.

Oplossing.

Greyt partner Johan de Boer ontwikkelt een model, die de impact van de crisis helder in beeld brengt. Door zijn ervaring weet de Greyt partner welke variabelen in het model belangrijk zijn. Het model geeft de projectontwikkelaar inzicht, op basis waarvan hij keuzes kan maken.

Resultaat.

In enkele locaties wordt fors geïnvesteerd in de voorbereiding, zodat de bouw van de woningen en kantoren snel kan wordt gestart wanneer de crisis voorbij is. Minder kansrijke posities worden “op de plank gelegd” en afgewaardeerd. Enkele posities worden zelfs verkocht, ontwikkeling zal ook op de lange termijn onzeker zijn.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Johan de Boer zorgt voor een stevige basis van waaruit doelstellingen worden gemaakt en gerealiseerd. Hij weet wat er nodig is om die extra stap te maken.