ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Met een verbeterd inzicht wordt onverkoopbaar vastgoed weer verkocht

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een speciaal team wordt opgericht om onverkocht vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

Probleem

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is niet op orde. De administratieve organisatie en interne controle laat te wensen over en rapportages zijn onvoldoende inzichtelijk. Hierdoor kan niet voldoende worden gestuurd en laat men kansen liggen.

Oplossing

Allereerst wordt door de Greyt partner een heldere rapportagestructuur ingericht, met een duidelijke frequentie, in een open communicatie met alle belanghebbenden. Daarnaast richt de Greyt partner een Business Control Framework in, waarmee een adequate administratieve organisatie en interne controle ontstaat. Er wordt ook aan de Sox-voorwaarden voldaan.

Resultaat

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is onder controle gebracht, ‘de boel is weer op orde’, een heldere rapportage geeft inzicht. Hiermee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, het verkopen van het vastgoed.

Resultaat

Met een verbeterd inzicht wordt onverkoopbaar vastgoed weer verkocht

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een speciaal team wordt opgericht om onverkocht vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

Probleem

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is niet op orde. De administratieve organisatie en interne controle laat te wensen over en rapportages zijn onvoldoende inzichtelijk. Hierdoor kan niet voldoende worden gestuurd en laat men kansen liggen.

Oplossing

Allereerst wordt door de Greyt partner een heldere rapportagestructuur ingericht, met een duidelijke frequentie, in een open communicatie met alle belanghebbenden. Daarnaast richt de Greyt partner een Business Control Framework in, waarmee een adequate administratieve organisatie en interne controle ontstaat. Er wordt ook aan de Sox-voorwaarden voldaan.

Resultaat

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is onder controle gebracht, ‘de boel is weer op orde’, een heldere rapportage geeft inzicht. Hiermee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, het verkopen van het vastgoed.

Resultaat