Met een verbeterd inzicht wordt onverkoopbaar vastgoed weer verkocht

Een speciaal team wordt opgericht om onverkocht vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

Probleem.

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is niet op orde. De administratieve organisatie en interne controle laat te wensen over en rapportages zijn onvoldoende inzichtelijk. Hierdoor kan niet voldoende worden gestuurd en laat men kansen liggen.

Oplossing.

Allereerst wordt door de Greyt partner een heldere rapportagestructuur ingericht, met een duidelijke frequentie, in een open communicatie met alle belanghebbenden. Daarnaast richt de Greyt partner een Business Control Framework in, waarmee een adequate administratieve organisatie en interne controle ontstaat. Er wordt ook aan de Sox-voorwaarden voldaan.

Resultaat.

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is onder controle gebracht, ‘de boel is weer op orde’, een heldere rapportage geeft inzicht. Hiermee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, het verkopen van het vastgoed.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Johan de Boer zorgt voor een stevige basis van waaruit doelstellingen worden gemaakt en gerealiseerd. Hij weet wat er nodig is om die extra stap te maken.