Met een verbeterd inzicht wordt onverkoopbaar vastgoed weer verkocht

Een speciaal team wordt opgericht om onverkocht vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

Probleem.

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is niet op orde. De administratieve organisatie en interne controle laat te wensen over en rapportages zijn onvoldoende inzichtelijk. Hierdoor kan niet voldoende worden gestuurd en laat men kansen liggen.

Oplossing.

Allereerst wordt door de Greyt partner een heldere rapportagestructuur ingericht, met een duidelijke frequentie, in een open communicatie met alle belanghebbenden. Daarnaast richt de Greyt partner een Business Control Framework in, waarmee een adequate administratieve organisatie en interne controle ontstaat. Er wordt ook aan de Sox-voorwaarden voldaan.

Resultaat.

De Finance-, Control- & Risk-organisatie is onder controle gebracht, ‘de boel is weer op orde’, een heldere rapportage geeft inzicht. Hiermee is een goede basis gelegd voor het realiseren van de uiteindelijke doelstelling, het verkopen van het vastgoed.

Johan de Boer Greyt partner voor de ondernemer

Johan de Boer

Iets blijvends achterlaten, toegevoegde waarde hebben en betekenisvol zijn, dat is de ambitie van Greyt partner Johan de Boer. Hij maakt dit waar voor zijn klanten door overzicht, rust en structuur in de organisatie aan te brengen.Met zijn brede ervaring kan Johan van toegevoegde waarde zijn voor ondernemingen, die worstelen met een gebrek aan inzicht in (financiële) mogelijkheden en risico’s, onvoldoende structuur of onduidelijke strategie. Van startups tot MKB tot volwassen ondernemingen, op zoek naar professionalisering en (her)structurering van Finance-, Control- en/of Risk-organisatie. Hij weet wat er nodig is om een goede organisatie die extra stap te laten maken.Johan is een allround Manager op het gebied van Financiën, Control, Risico Management, Waarderingen, Strategie en Organisatie. Hij heeft jarenlange ervaring als (parttime) Financieel Directeur en Finance Manager.Johan is hardwerkend en loyaal en heeft door zijn sociale karakter een goed gevoel voor persoonlijke verhoudingen. Binnen zijn opdrachten is hij verder te kenmerken als analytisch sterk, nuchter en stabiel. Johan laat niet alleen iets achter, maar brengt ook heel veel mee.