ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Onverhuurd vastgoed wordt weer tegen een marktconforme prijs verkocht

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Vóór de crisis is in Nederland, Duitsland en Frankrijk vastgoed in aanbouw genomen. De crisis breekt uit met een grote impact op de vastgoedsector en op de waarde van het vastgoed. Bij oplevering is het vastgoed deels onverhuurd en nog niet verkocht, waardoor een afwaardering noodzakelijk is.

Probleem

De waardering (boekwaarde) van het vastgoed is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde, waardoor een afwaardering noodzakelijk is.

Oplossing

Een speciaal team wordt opgericht om het vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

In samenwerking met gerenommeerde taxateurs wordt het vastgoed gewaardeerd op marktwaarde. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met IFRS-richtlijnen. De Greyt partner is het aanspreekpunt voor de taxateurs, alle informatiestromen lopen via hem. De waarderingscyclus wordt in twee opvolgende jaren succesvol doorlopen, door de accountant wordt de aanpak als ‘best practice’ gekwalificeerd.

Resultaat

De waardering wordt in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde. Het legt een basis voor het behalen van de uiteindelijke doelstelling van het team: het vastgoed wordt succesvol verkocht voor een marktconforme prijs.

Resultaat

Onverhuurd vastgoed wordt weer tegen een marktconforme prijs verkocht

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Vóór de crisis is in Nederland, Duitsland en Frankrijk vastgoed in aanbouw genomen. De crisis breekt uit met een grote impact op de vastgoedsector en op de waarde van het vastgoed. Bij oplevering is het vastgoed deels onverhuurd en nog niet verkocht, waardoor een afwaardering noodzakelijk is.

Probleem

De waardering (boekwaarde) van het vastgoed is niet in overeenstemming met de werkelijke waarde, waardoor een afwaardering noodzakelijk is.

Oplossing

Een speciaal team wordt opgericht om het vastgoed te managen, onder controle te brengen en uiteindelijk te verkopen. Een Greyt partner wordt als Finance Director aangesteld.

In samenwerking met gerenommeerde taxateurs wordt het vastgoed gewaardeerd op marktwaarde. Belangrijk is dat rekening wordt gehouden met IFRS-richtlijnen. De Greyt partner is het aanspreekpunt voor de taxateurs, alle informatiestromen lopen via hem. De waarderingscyclus wordt in twee opvolgende jaren succesvol doorlopen, door de accountant wordt de aanpak als ‘best practice’ gekwalificeerd.

Resultaat

De waardering wordt in overeenstemming gebracht met de werkelijke waarde. Het legt een basis voor het behalen van de uiteindelijke doelstelling van het team: het vastgoed wordt succesvol verkocht voor een marktconforme prijs.

Resultaat