ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Van negatieve resultaten naar een positief resultaat binnen één jaar

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een internationale productie- en handelsonderneming presteert door een versnipperde interne focus en externe veranderingen niet optimaal. De onderneming met ongeveer 100 personeelsleden heeft twee divisies:
– een voerproducent die diervoeders maakt onder eigen merk en private label
– een handelsbedrijf dat een internationale handel uitoefent in agrarische grondstoffen die worden verhandeld op wereldmarkten.

Greyt wordt gevraagd om te onderzoeken hoe de prestaties kunnen worden ge-optimaliseerd

Probleem

De internationale grondstoffenhandel is jarenlang de grote winstgenerator geweest maar niet meer levensvatbaar op lange termijn door een gebrek aan schaalgrootte, de opkomst van internet en daarmee het verdwijnen van tussenpersonen. Deze veranderende externe factoren maken dat er grote risico’s worden genomen in het handelsbedrijf en rendementen negatief zijn.

Daarnaast is de onderneming structureel verlieslatend door onvoldoende focus op potentieel winstgevende activiteiten.

Oplossing

Er wordt besloten om de activiteit met betrekking tot de internationale grondstoffenhandel deels aan derden over te doen en deels te beëindigen.

Ook de andere activiteit, productie van voer onder eigen merk en private label, geven we de aandacht die het nodig heeft. Een betere planning & control cyclus verhoogt het inzicht in de winstgevendheid per artikel en per klant. Op basis van dit inzicht zetten we een aantal acties in gang gezet die leiden tot een verdere verbetering van het rendement:
– assortimentsrationalisatie en herziene afspraken met klanten (prijsverhogingen)
– afscheid nemen van klanten met onvoldoende afname of potentieel daartoe
– uitbesteding van de productie van een deel van het assortiment waarvoor het productie-apparaat van de onderneming eigenlijk niet goed is toegerust.

In een tweede fase worden binnen het productieproces een aantal verdere kostenreducties gerealiseerd door betere planning en investering in verpakkingsmachines.

Resultaat

Binnen een jaar realiseert de onderneming weer positieve cijfers. Het wordt duidelijke hoe verdere groei gerealiseerd moet worden en er is een stabiele basis gecreëerd om dit bereiken. De verbeterde planning & control cyclus heeft gezorgd voor meer inzicht, waardoor het mogelijk is om op verantwoorde en onderbouwde wijze te stoppen met verlieslatende activiteiten.

Resultaat

Van negatieve resultaten naar een positief resultaat binnen één jaar

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

Een internationale productie- en handelsonderneming presteert door een versnipperde interne focus en externe veranderingen niet optimaal. De onderneming met ongeveer 100 personeelsleden heeft twee divisies:
– een voerproducent die diervoeders maakt onder eigen merk en private label
– een handelsbedrijf dat een internationale handel uitoefent in agrarische grondstoffen die worden verhandeld op wereldmarkten.

Greyt wordt gevraagd om te onderzoeken hoe de prestaties kunnen worden ge-optimaliseerd

Probleem

De internationale grondstoffenhandel is jarenlang de grote winstgenerator geweest maar niet meer levensvatbaar op lange termijn door een gebrek aan schaalgrootte, de opkomst van internet en daarmee het verdwijnen van tussenpersonen. Deze veranderende externe factoren maken dat er grote risico’s worden genomen in het handelsbedrijf en rendementen negatief zijn.

Daarnaast is de onderneming structureel verlieslatend door onvoldoende focus op potentieel winstgevende activiteiten.

Oplossing

Er wordt besloten om de activiteit met betrekking tot de internationale grondstoffenhandel deels aan derden over te doen en deels te beëindigen.

Ook de andere activiteit, productie van voer onder eigen merk en private label, geven we de aandacht die het nodig heeft. Een betere planning & control cyclus verhoogt het inzicht in de winstgevendheid per artikel en per klant. Op basis van dit inzicht zetten we een aantal acties in gang gezet die leiden tot een verdere verbetering van het rendement:
– assortimentsrationalisatie en herziene afspraken met klanten (prijsverhogingen)
– afscheid nemen van klanten met onvoldoende afname of potentieel daartoe
– uitbesteding van de productie van een deel van het assortiment waarvoor het productie-apparaat van de onderneming eigenlijk niet goed is toegerust.

In een tweede fase worden binnen het productieproces een aantal verdere kostenreducties gerealiseerd door betere planning en investering in verpakkingsmachines.

Resultaat

Binnen een jaar realiseert de onderneming weer positieve cijfers. Het wordt duidelijke hoe verdere groei gerealiseerd moet worden en er is een stabiele basis gecreëerd om dit bereiken. De verbeterde planning & control cyclus heeft gezorgd voor meer inzicht, waardoor het mogelijk is om op verantwoorde en onderbouwde wijze te stoppen met verlieslatende activiteiten.

Resultaat