ONDERNEMERS VERTELLEN | SCALING UP |

Beter zicht op brutomarge met een duidelijke rapportage

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

De marge staat onder druk, maar het is onbekend wat precies de reden hiervoor is. Door het inzicht in de cijfers te verbeteren en een goed strategisch plan in te voeren verbetert het inzicht en kan gestuurd worden op verkoop- en kostprijs om de brutomarge te verbeteren.

Probleem

Door onvoldoende inzicht in resultaat van het lopende jaar en het ontbreken van een forecast voor het gehele jaar is er geen goed overzicht van hoe het bedrijf, actief binnen de arbeidsbemiddeling, er voor staat. De marge staat onder druk, ondanks eens substantiële omzetverhoging. Daarbij zijn er problemen met een aantal debiteuren en faillissement.

Oplossing

Doordat de interne organisatie niet op orde is en er te veel softwaresystemen naast elkaar werken, is er gebrek aan efficiëntie en overzicht. Om te beginnen stelt Greyt samen met de ondernemer een strategisch jaarplan op. Daarna is het tijd voor een duidelijke rapportage gericht op brutomarge componenten zoals verkoop- en kostprijs. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de bruto marge per klant is waarbij besluit genomen kan worden of en bij welke klant de prijs verhoogd kan worden.. Door de wet van de grote getallen kan een kleine verhoging op jaarbasis een fundamentele verbetering van het resultaat geven.

Er volgen gesprekken met de medewerkers van de financiële administratie en operations zodat de werkzaamheden en de processen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Er ontstaat meer focus en structuur. Ook bij debiteurenbeheer door gebruik te maken van een incassobureau. Hiermee blijven de debiteurenrisico’s beperkt en de mogelijke schade zo laag mogelijk.

Resultaat

Door betrouwbare en actuele cijfers kan de onderneming weer vooruit kijken. Er zijn minder softwarepakketten en alle processen sluiten op elkaar aan waardoor weer rust, structuur en focus is. De efficiëntie schiet omhoog en zorgt voor een positief bedrijfsresultaat. De brutomarge verbetert en er kan weer worden gestuurd op verkoop- en kostprijzen.

Resultaat

Beter zicht op brutomarge met een duidelijke rapportage

Video-insluitcode niet gespecificeerd.

De marge staat onder druk, maar het is onbekend wat precies de reden hiervoor is. Door het inzicht in de cijfers te verbeteren en een goed strategisch plan in te voeren verbetert het inzicht en kan gestuurd worden op verkoop- en kostprijs om de brutomarge te verbeteren.

Probleem

Door onvoldoende inzicht in resultaat van het lopende jaar en het ontbreken van een forecast voor het gehele jaar is er geen goed overzicht van hoe het bedrijf, actief binnen de arbeidsbemiddeling, er voor staat. De marge staat onder druk, ondanks eens substantiële omzetverhoging. Daarbij zijn er problemen met een aantal debiteuren en faillissement.

Oplossing

Doordat de interne organisatie niet op orde is en er te veel softwaresystemen naast elkaar werken, is er gebrek aan efficiëntie en overzicht. Om te beginnen stelt Greyt samen met de ondernemer een strategisch jaarplan op. Daarna is het tijd voor een duidelijke rapportage gericht op brutomarge componenten zoals verkoop- en kostprijs. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat de bruto marge per klant is waarbij besluit genomen kan worden of en bij welke klant de prijs verhoogd kan worden.. Door de wet van de grote getallen kan een kleine verhoging op jaarbasis een fundamentele verbetering van het resultaat geven.

Er volgen gesprekken met de medewerkers van de financiële administratie en operations zodat de werkzaamheden en de processen beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Er ontstaat meer focus en structuur. Ook bij debiteurenbeheer door gebruik te maken van een incassobureau. Hiermee blijven de debiteurenrisico’s beperkt en de mogelijke schade zo laag mogelijk.

Resultaat

Door betrouwbare en actuele cijfers kan de onderneming weer vooruit kijken. Er zijn minder softwarepakketten en alle processen sluiten op elkaar aan waardoor weer rust, structuur en focus is. De efficiëntie schiet omhoog en zorgt voor een positief bedrijfsresultaat. De brutomarge verbetert en er kan weer worden gestuurd op verkoop- en kostprijzen.

Resultaat